Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji

zk

13.05.2022 11:25 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji

Partnerzy portalu

Polityka energetyczna w dobie rosyjskiej agresji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

„Obecna sytuacja geopolityczna wywiera na rządach konieczność podejmowania radykalnych decyzji dot. pozyskiwania surowców energetycznych. Międzynarodowa Agencja Energetyczna analizuje zmiany, jakie zachodzą w energetyce w wybranych państwach i przedstawia rekomendacje dotyczące niezbędnych działań dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego” – powiedziała minister Anna Moskwa podczas konferencji prasowej z udziałem Fatih'a Birol'a, dyrektora wykonawczego MAE. W trakcie wydarzenia, które odbyło się 12 maja 2022 r. w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, zaprezentowane zostały raport MAE pn. „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej” oraz dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy.

– Spotykamy się dziś, by zaprezentować raport z ubiegłorocznego przeglądu In-Deep-Review. Mimo, że raport został przygotowany przed wojną, pozostaje nadal aktualny. Pokazuje to, że nasza polityka energetyczna została zaplanowywana z dużym wyprzedzeniem i miała na celu niezależność energetyczną i dywersyfikację. Dzisiaj wiemy, że to priorytet – zaznaczyła minister Anna Moskwa.

Budowa zeroemisyjnego systemu gospodarczego, którego celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, stanowi istotne znaczenie w procesie uniezależnienia krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych oraz pochodnych z Federacji Rosyjskiej. Jak zostało podkreślone w raporcie „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej”, Polska, mimo trudnego punktu startowego, w ostatnich latach poczyniła ogromne postępy w dążeniu do neutralności klimatycznej. Od 2016 do 2021 roku moc PV w Polsce wzrosła z zaledwie 0,2 GW do 7,7 GW. Opracowana została strategia rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, zgodnie z którą do 2040 roku 11 GW mocy zainstalowanej będzie pochodziła z offshore. Obniżamy też emisyjność transportu poprzez upowszechnienie użytkowania pojazdów elektrycznych, paliw wodorowych i biopaliw. A w efekcie budowy bloków jądrowych do 2040 roku osiągniemy 16 proc. udział energetyki jądrowej w miksie energetycznym.

– Świat przeżywa dziś największy kryzys energetyczny w historii. I kiedy popatrzymy na poszczególne kraje, to żaden z nich nie jest do niego tak przygotowany jak Polska. Dlatego gratuluję polskiemu rządowi konsekwentnie podejmowanych przez ostatnie lata kroków, w celu uniezależnienia się od rosyjskich źródeł energii – podkreślił dr. Fatih Birol, dyrektor Międzynarodowej Agencji Energetycznej.

Rekomendowany przez Międzynarodową Agencję Energetyczną rozwój niskoemisyjnych źródeł energii stanowi kluczowe znaczenie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego. Niemniej jednak obecna sytuacja geopolityczna wymaga wielopłaszczyznowego zaangażowania. W trakcie konferencji MAE przedstawiła też dziesięciopunktowe plany zmniejszenia uzależnienia UE od rosyjskich gazu i ropy, które zawierają zalecenia dotyczące przekierowania popytu na  ropę i gaz na bardziej zrównoważoną ścieżkę.

Polska jako członek MAE od 2008 roku co 5 lat podlega przeglądom „In-Deep-Review”, na podstawie których opracowywany jest raport. „Polska 2022 Przegląd Polityki Energetycznej” to źródło kompleksowej wiedzy na temat polskiej. Przegląd objął wszystkie istotne kwestie związane z polską energetyką czyli: politykę energetyczną, politykę klimatyczną, efektywność energetyczną, energię odnawialną, innowacje, badania i rozwój w zakresie energetyki, energię elektryczną, węgiel, gaz ziemny, ropę oraz energię jądrową.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.