Pomorze inwestuje w OZE - kolejne 2 projekty z dotacją z UE

zk

17.05.2022 10:46 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Pomorze inwestuje w OZE - kolejne 2 projekty z dotacją z UE

Partnerzy portalu

Pomorze inwestuje w OZE - kolejne 2 projekty z dotacją z UE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Marszałkowie województwa pomorskiego Mieczysław Struk i Wiesław Byczkowski podpiszą w środę, 18 maja br., kolejne 2 umowy o dofinansowanie projektów, których przedmiotem jest produkcja energii ze źródeł odnawialnych. Dotacje otrzymają: Gmina Nowy Staw oraz Spółka ZDUNEK PREMIUM. Podpisanie umów odbędzie się o godz. 10:00 w gabinecie Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka w Gdańsku.

Podczas wydarzenia marszałek Mieczysław Struk wręczy nowym beneficjentom programu regionalnego województwa pomorskiego pamiątkowe czeki z informacją o wysokości unijnego dofinansowania.

Inwestycje w OZE w Gminie Nowy Staw

Projekt Gminy Nowy Staw obejmuje realizację inwestycji na terenie sześciu gmin żuławskich (beneficjenta i pięciu partnerów projektu): Cedry Wielkie, Miłoradz, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw, Ostaszewo, Stegna. Dofinansowana zostanie realizacja instalacji OZE na 31 obiektach użyteczności publicznej (20 instalacji fotowoltaicznych, 5 kotłów na biomasę, 6 pomp ciepła) oraz 83 sztuki oświetlenia zewnętrznego solarnego.

Efektem inwestycji będą oszczędności w budżetach gmin – mniejsze rachunki za energię w wyniku jej produkcji ze źródeł własnych. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz wzrost udziału energii produkowanej z odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym.

W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,68 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 455 ton równoważnika CO2.

Wartość całkowita projektu Gminy Nowy Staw to 4,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie 3,7 mln zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie lipiec 2022 – czerwiec 2023 r.

OZE na budynkach Spółki ZDUNEK PREMIUM

Przedmiotem projektu będzie montaż instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na dachach 2 budynków, w których Spółka ZDUNEK PREMIUM prowadzi działalność gospodarczą. Inwestycja przyczyni się do zmniejszenia obciążenia finansowego firmy ZDUNEK PREMIUM w związku ze wzrostem cen kosztów energii oraz pozytywnie wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w regionie, redukcję emisji CO2.

W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie 0,1 MW.  Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie 72 ton równoważnika CO2.

Wartość całkowita projektu Spółki ZDUNEK PREMIUM to ponad 465 tys. zł. Dofinansowanie ze środków RPO WP 2014-2020 wyniesie ponad 302 tys. zł.

Realizacja projektu przewidziana jest do lipca 2022 r.

OZE na Pomorzu dzięki decyzjom Zarządu Województwa Pomorskiego

Dotychczas dzięki decyzjom Zarządu Województwa Pomorskiego dotacje unijne otrzymało łącznie 36 projektów (w tym wyżej opisane 2 nowe projekty) polegające na wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej (słońca, wody, biomasy, biogazu, energii ziemi) w celu produkcji energii elektrycznej i/lub cieplnej. Wsparciem ze środków unijnych w ramach RPO WP 2014-2020 objęta jest budowa lub modernizacja źródeł produkujących energię z OZE, przede wszystkim zakup niezbędnych urządzeń do jej produkcji.

Łączna wartość wspartych projektów wynosi ponad 215 mln zł, a kwota dofinansowania wynosi ponad 163 mln zł.

W efekcie realizacji wszystkich 36 projektów zainstalowane zostaną urządzenia o zdolności wytwarzania energii odnawialnej na poziomie ponad 49 MW. Efektem działań będzie roczny spadek emisji gazów cieplarnianych szacowany na poziomie ponad 33 tys. ton równoważnika CO2.

 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.