Potencjał techniczny offshore wind na rynkach wschodzących sięga 16 000 GW

03.10.2021 16:05 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka, OZE Potencjał techniczny offshore wind na rynkach wschodzących sięga 16 000 GW

Partnerzy portalu

Potencjał techniczny offshore wind na rynkach wschodzących sięga 16 000 GW - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Eksperci działający w ramach „Programu wsparcia zarządzania sektorem energetycznym” (ESMAP), globalnego programu wiedzy i pomocy technicznej administrowanego przez Bank Światowy, opracowali raport na temat morskiej energetyki wiatrowej. Wskazali kilka elementów, które wspomogą skuteczny rozwój tego sektora na rynkach wschodzących.

Analitycy zebrali doświadczenia z największych rynków morskiej energetyki wiatrowej i przedstawili kluczowe czynniki sukcesu dla rynków wschodzących. Morska energetyka wiatrowa jest szybko rozwijającą się branżą, która staje się „obietnicą” dla krajów uzależnionych od konwencjonalnej energetyki. Wiatraki na morzu gwarantują duże wolumeny zeroemisyjnej i taniej energii elektrycznej, co może przynieść korzyści ekonomiczne, ograniczyć emisje i zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne. Globalne scenariusze dekarbonizacji gospodarek zakładają, że do 2050 roku konieczne będzie zainstalowanie do 2 000 GW mocy w offshore wind w skali światowej, jednak potencjał techniczny jest o wiele większy.

W raporcie "Key Factors for Successful Development of Offshore Wind in Emerging Markets" czytamy, że rynki wschodzące posiadają niewykorzystany jak dotąd techniczny potencjał 16 000 GW. Rozwój tej branży nie jest też łatwy. Decydenci muszą znaleźć odpowiednią równowagę, biorąc pod uwagę niezliczone wyzwania techniczne, polityczne, środowiskowe i społeczne.

Kilka wskazówek

Rządy poszczególnych krajów mogą stworzyć udany i dobrze prosperujący sektor morskiej energetyki wiatrowej, ale potrzeba kilku działań. Kluczowe jest opracowanie stabilnych polityk i celów dla morskiej energetyki wiatrowej, stworzenie atrakcyjnego środowiska dla międzynarodowego finansowania oraz zapewnienie opłacalnego odbioru energii elektrycznej. Doświadczenia z rynków o ugruntowanej pozycji wskazują, że aby zmaksymalizować sukces wdrażania morskiej energetyki wiatrowej, rządy krajów zaliczanych do rynków wschodzących powinny uznać, że morska energetyka wiatrowa, ze względu na swoją dużą skalę i wysoką złożoność, znacząco różni się od innych form energii z OZE i potrzebuje silnego, proaktywnego wsparcia rządowego, aby osiągnąć ogromne korzyści, jakie może przynieść.

Istotne jest także informowanie o roli morskiej energetyki wiatrowej jako części długoterminowych strategii gospodarczych oraz zapewnienie jej rozwoju poprzez zobowiązania polityczne dotyczące docelowych wolmenów i terminów. Ważna jest także aktywna koordynacja działań w ramach agencji i organizacji branżowych w celu ustanowienia solidnych ram prawnych z jasnymi procesami rozwojowymi, które pozwolą na uzyskanie wiarygodnych wyników zgodnych z dobrymi międzynarodowymi praktykami branżowymi.

Nie bez znaczenia pozostaje współpraca z przemysłem i zainteresowanymi stronami w celu gromadzenia informacji na temat badań i doświadczeń oraz wykorzystanie ich do poprawy polityki, ram i realizacji projektów morskiej energetyki wiatrowej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.