Projekt ustawy dot. ułatwień w budowie biogazowni rolniczych - skierowany do II czytania

Projekt ustawy dot. ułatwień w budowie biogazowni rolniczych - skierowany do II czytania - ZielonaGospodarka.pl
24.05.2023 07:00
Strona główna Energetyka, OZE Projekt ustawy dot. ułatwień w budowie biogazowni rolniczych - skierowany do II czytania

Partnerzy portalu

Projekt ustawy dot. ułatwień w budowie biogazowni rolniczych - skierowany do II czytania - ZielonaGospodarka.pl

Do II czytania został skierowany we wtorek projekt ustawy dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni. Podczas prac w komisji zostały wniesione poprawki, głównie o charakterze legislacyjnym i doprecyzowującym. Projekt popierają wszystkie kluby.

Podczas I czytania rządowego projektu ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych na posiedzeniu sejmowych komisji: rolnictwa oraz aktywów państwowych posłowie z różnych opcji politycznych wskazywali na potrzebę uchwalenia przepisów dot. ułatwień w powstawaniu rolniczych biogazowni. Podkreślali, że projektowana ustawa jest potrzebna i oczekiwana przez rolników. Wątpliwości wyrażała natomiast strona społeczna. Przede wszystkim zwracano uwagę na smród wydobywający się z takich instalacji.

Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, który z ramienia MRiRW odpowiada za przygotowanie przepisów dotyczących biogazowni, zapewnił, że instalacje biogazowni są szczelne, a powstanie inwestycji jest korzystne dla lokalnej społeczności nie tylko ze względu na pozyskanie taniej energii, ale także zagospodarowanie odpadów zwierzęcych i zastąpienie obecnie drogich nawozów pofermentem.

Do projektu ustawy zostało wniesionych kilka poprawek, większość zaproponowanych przez biuro legislacyjne przy akceptacji ministerstwa rolnictwa. Mają one charakter doprecyzowujący.

Jak poinformował wiceminister Kowalski, resort rolnictwa chciał w tej specustawie zaproponować "szybszą ścieżkę" ułatwień w budowie biogazowni rolniczych dla rolników indywidualnych, mając na uwadze obniżenie kosztów pozyskania energii i ciepła. Podkreślił, że projekt był przedmiotem szerokich konsultacji - skierowano go do 160 organizacji rolniczych - a także obrad rolniczego okrągłego stołu.

Zaproponowane w projekcie ułatwienia dotyczą m.in. wydawania decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę czy przyłączania do sieci.

Zgodnie z projektem podmiotami uprawnionymi do przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych będą m.in.: osoby fizyczne lub prawne, które prowadzą gospodarstwo rolne; podmioty wykonujące działalność gospodarczą obejmującą wytwarzanie prądu, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu z biogazu rolniczego; grupy producentów rolnych; producenci win; spółdzielnie energetyczne.

W uzasadnieniu podkreślono, że projekt nie wyklucza tworzenia spółek celowych z udziałem uprawnionych podmiotów. Ma to pozwolić na zaangażowanie finansowania podmiotów także spoza branży rolniczej i przetwórczej. Powstające na podstawie projektowanych przepisów biogazownie rolnicze będą musiały być zlokalizowane na nieruchomości podmiotu uprawnionego prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność związaną z przetwórstwem rolno-spożywczym. W biogazowni trzeba będzie również wykorzystywać część substratów powstających w takich gospodarstwach.

W rozporządzeniu do ustawy ma być wskazane, jakie substraty nie będą traktowane jako odpad, czyli nie trzeba będzie przeprowadzać procedury uznania danego przedmiotu lub substancji za produkt uboczny oraz potwierdzenia spełnienia warunków uznania takich substancji za produkt uboczny. W uzasadnieniu wyjaśniono, że w rozporządzeniu powinny znaleźć się takie surowce jak: odchody zwierzęce oraz produkty przetworzenia biomasy roślinnej, np. wywar gorzelniany, wytłoki oraz inne pozostałości pochodzące z przetworzenia surowców rolnych.

Ponieważ powstające na podstawie projektowanych przepisów biogazownie rolnicze mają być lokalne, będą mieć pewne ograniczenia, jeśli chodzi o moc czy wolumen produkowanego biogazu. W projekcie wyszczególniono, że takie instalacje będą mogły mieć maksymalną moc na poziomie 3,5 MW lub 10,5 MW osiągalnej cieplnej w skojarzeniu albo mieć roczną wydajność produkcji biogazu rolniczego nieprzekraczającą 14 mln m sześc. lub roczną wydajność produkcji biometanu z biogazu rolniczego nieprzekraczającą 8,4 mln m sześc. Przyjęty limit mocy odpowiada mniej więcej średniemu zapotrzebowaniu gminy wiejskiej na energię elektryczną lub ciepło - wskazano w uzasadnieniu.

Projekt zakłada, że jeśli dana osoba lub podmiot będzie miał na terenie gminy kilka biogazowni rolniczych, to ich łączna moc oraz wydajność nie będą mogły przekraczać wyżej wymienionych limitów. Do łącznej wartości wliczać się będzie też instalacje, które będą mieć inni członkowie rodziny - np. rodzic, brat czy siostra.

Nowe przepisy ograniczą też możliwość zbywania takich instalacji. Jak wyjaśniono, chodzi o to, by beneficjentami łatwiejszej ścieżki inwestycyjnej nie stały się podmioty nieuprawnione do skorzystania z preferencji.autor: Anna Wysoczańska

awy/ mk/

Fot. DepositphotosPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.