Komisja ds. energii i klimatu za przyjęciem nowelizacji specustawy przesyłowej z poprawkami

Komisja ds. energii i klimatu za przyjęciem nowelizacji specustawy przesyłowej z poprawkami - ZielonaGospodarka.pl
24.05.2023 06:22
Strona główna Prawo, finanse Komisja ds. energii i klimatu za przyjęciem nowelizacji specustawy przesyłowej z poprawkami

Partnerzy portalu

Komisja ds. energii i klimatu za przyjęciem nowelizacji specustawy przesyłowej z poprawkami - ZielonaGospodarka.pl

We wtorek sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych omawiała projekt nowelizacji tzw. specustawy przesyłowej. Posłowie opowiedzieli się za przyjęciem projektu z poprawkami.

We wtorek Sejmowa Komisja do spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem nowelizacji do strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych zaliczać się mają również linie 110 kV zarządzane przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Projekt zakłada także nadanie OSD możliwości korzystania z przepisów specustawy. Dotychczas mógł z nich korzystać tylko operator sieci przesyłowej.

Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu nowelizacji wraz z kilkunastoma poprawkami. Posłowie m.in. opowiedzieli się za dopisaniem do projektu rozdziału, który rozszerza zakres działania specustawy na linie dystrybucyjne. Tyle że – jak tłumaczyła wiceminister klimatu i środowiska Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – ustawa nie obejmie wszystkich sieci dystrybucyjnych, ale te, które są bezpośrednio związane z systemem sieci przesyłowych i umożliwiają rozprowadzenie mocy.

Wątpliwości Biura Legislacyjnego Sejmu budził także zapis, na mocy którego wykaz strategicznych inwestycji określi w drodze rozporządzenia Rada Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw energii. Pracownicy BL wskazywali, że to może oznaczać określanie treści ustawy poprzez rozporządzenie. Jednak wiceminister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska tłumaczyła, że ten zapis dotyczy jedynie remontów i modernizacji już istniejących sieci.

Wśród poprawek znalazły się i takie, które umożliwiają przekazywanie danych na potrzeby centralnego systemu informacji dla rynku energetycznego. Chodzi m.in. o zgodę osób fizycznych będących klientami na przekazywanie danych osobowych. Kolejna zmiana dotyczy budowy linii przesyłowych w województwach lubelskim i łódzkim.

Poprawki objęły także inne przepisy, m.in. dotyczące napełniania zbiorników gazem LNG, czyli bunkrowania, a także konieczności tworzenia planów bunkrowania.

Projekt ustawy trafi teraz pod obrady Sejmu na drugie czytanie.

Marek Siudaj
ms/ mk/

fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.