Projekt wspierający inwestycje energetyczne i środowiskowe

Projekt wspierający inwestycje energetyczne i środowiskowe  - ZielonaGospodarka.pl
25.09.2023 16:06
Strona główna Energetyka, OZE Projekt wspierający inwestycje energetyczne i środowiskowe

Partnerzy portalu

Projekt wspierający inwestycje energetyczne i środowiskowe  - ZielonaGospodarka.pl

Projekt rozporządzenia umożliwiającego wsparcie inwestycji w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, opublikowano w poniedziałek na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej w obszarze energetyki i środowiska w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Jak wskazano w Ocenie Skutów Regulacji, rozporządzenie umożliwi dostęp do finansowania podmiotom, które inwestują w przedsięwzięcia m.in. umożliwiają realizację polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

"W związku z tym, w perspektywie finansowej 2021-2027 ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 +program FEnIKS+ planowane jest wsparcie inwestycji określonych w projektowanym rozporządzeniu, co będzie miało pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy i społeczny całego kraju" - napisano w OSR.

Wyjaśniono, że w ramach projektowanego rozporządzenia przewiduje się udzielanie wsparcia na: inwestycje wspierające efektywność energetyczną inną niż w budynkach; inwestycje wspierające efektywność energetyczną w budynkach; ułatwienie zawierania umów o poprawę efektywności energetycznej; inwestycje służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii ze źródeł odnawialnych, inwestycje służące wytwarzaniu wodoru odnawialnego; inwestycje służące wytwarzaniu energii w wysokosprawnej kogeneracji.

Ponadto przewidziano wsparcie na inwestycje: służące remediacji szkód wyrządzonych środowisku, rekultywacji zdegradowanych siedlisk przyrodniczych i ekosystemów, ochronie lub odbudowie bioróżnorodności lub ekosystemów, oraz wdrażaniu rozwiązań opartych na zasobach przyrody w celu łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej; służące wytwarzaniu i magazynowaniu energii w ramach efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego i chłodniczego; służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami i odpadami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym; służące budowie lub modernizacji infrastruktury energetycznej.

Wskazano, że projektowane rozporządzenie przewiduje wsparcie finansowe w formie dotacji lub pożyczek. Dodano, że rozporządzenie będzie instrumentem zachęcającym przedsiębiorców do podejmowania realizacji inwestycji proekologicznych, co przyczyni się do osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych.

Poinformowano, że zgodnie z rozporządzeniem źródłem finansowania pomocy będą środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS).

Poinformowano, że alokacja zaplanowana w ramach Programu FEnIKS na rodzaje inwestycji określonych w projektowanym rozporządzeniu zakłada m.in. wsparcie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych – 3 719 mln euro, w tym: efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach 40 mln euro, efektywność energetyczna w budynkach wielorodzinnych 110 mln euro, renowacja zwiększająca efektywność energetyczną lub działania w zakresie efektywności energetycznej w odniesieniu do infrastruktury publicznej 46 mln euro, wysokosprawna kogeneracja 283 mln euro.

Na wsparcie energii odnawialnej przeznaczono 538 mln euro (w tym inwestycje objęte zasadami pomocy publicznej - 338 mln euro), na rozwój inteligentnych systemów i sieci energetycznych oraz systemów magazynowania energii poza transeuropejską siecią energetyczną – 1 822 mln euro (w tym inwestycje objęte zasadami pomocy publicznej - 20 mln euro).

Na wspieranie transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym i gospodarki zasobooszczędnej przeznaczono 160 mln euro (w tym na zasadach pomocy publicznej inwestycje służące efektywnemu gospodarowaniu zasobami i odpadami oraz wspierające przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym - 100 mln euro).

Dodano, że na wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury zaplanowano 310 mln euro (FS).

autorka: Ewa Wesołowska

ewes/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.