Przyszłość leży w wielofunkcyjnej morskiej energetyce

zk

19.03.2023 16:40
Strona główna Energetyka, OZE Przyszłość leży w wielofunkcyjnej morskiej energetyce

Partnerzy portalu

Przyszłość leży w wielofunkcyjnej morskiej energetyce - ZielonaGospodarka.pl
Fot. EU-SCORES

Holenderskie Centrum Energii Morskiej (DMEC) i partnerzy projektu EU-SCORES (European Scalable Offshore Renewable Energy Sources) zorganizowali niedawno dwudniowe spotkanie z zainteresowanymi stronami na temat wielofunkcyjnych parków energetycznych w Marine Energy Hub w Hadze, podkreślając korzyści płynące z połączenia różnych źródeł energii odnawialnej na morzu w tej samej lokalizacji.

Według założeń EU-SCORES - wspieranego przez UE projektu o wartości 45 mln euro, w który zaangażowane są wiodące firmy i instytucje badawcze z całej Europy - wielofunkcyjne parki energetyczne, w których morska energia słoneczna jest zintegrowana z morskimi farmami wiatrowymi, mogą stanowić odpowiedź na obecny kryzys związany z klimatem, energią i różnorodnością biologiczną.

Konsorcjum projektu EU-SCORES będzie współpracować w celu zaprezentowania korzyści płynących z zastosowania wielofunkcyjnych elektrowni morskich w całej Europie do 2025 roku, torując drogę podobnym projektom, które będą mogły być finansowane w przyszłości.

Dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii produkowana energia elektryczna jest wolna od emisji dwutlenku węgla. Dodatkowo poprzez lokalne wytwarzanie energii na wybrzeżu można również zwiększyć niezależność i bezpieczeństwo energetyczne. Co więcej, inne sektory, takie jak akwakultura, mogą być również włączone do parków energetycznych. Wciąż jednak istnieją pewne wyzwania.

Perspektywy

Pierwszego dnia wydarzenia przedstawiciele Komisji Europejskiej i pięciu państw członkowskich zaangażowanych w projekt EU-SCORES (Belgia, Niemcy, Irlandia, Portugalia i Holandia) spotkali się podczas szczytu politycznego.

Wspólnie z przedstawicielami sektora morskiej energetyki dyskutowali na tematy od wpływu wielofunkcyjnych parków energetycznych na system energetyczny i planowanie przestrzenne na morzu do procesów wydawania pozwoleń i przetargów w różnych krajach.

Podczas drugiego dnia spotkały się różne grupy interesariuszy, w tym branża offshore, organizacje ekologiczne, sektor akwakultury i rybołówstwa oraz przedstawiciele portów i służb bezpieczeństwa.

Przez cały dzień odbywały się żywe i konstruktywne dyskusje na temat różnych punktów widzenia dotyczące wielokierunkowego wykorzystania energii w ramach poszczególnych grup interesariuszy oraz pomiędzy nimi. Podczas gdy dyskutowano nad kontrowersyjnymi kwestiami, wszyscy dostrzegli sytuacje korzystne dla obu stron i wyrazili swoje zainteresowanie kontynuacją intensywnej wymiany informacji w ramach projektu.

Aby ułatwić to poza osobistymi spotkaniami, uczestnicy zasugerowali ogłoszenie i wzmocnienie istniejących platform współpracy, takich jak North Seas Energy Cooperation (NSEC), eMSP i EU Sustainable Blue Economy Partnership.

Holendrzy przewodzą transformacji energetycznej

Podczas tych dwóch dni podkreślano konieczność wszechstronnego wykorzystania energii dla skutecznej transformacji energetycznej, nie tylko ze względu na jej właściwości równoważenia sieci, ale ogólnie w celu osiągnięcia holenderskiego celu 70 GW w morskiej energetyce do 2050 roku.

Aukcja dotycząca farmy wiatrowej Hollandse Kust West pokazała, że to właśnie Holandia jest w czołówce, jeśli chodzi o uwzględnianie w przetargach wielu aspektów, takich jak ekologia i integracja systemu.

Dobrym przykładem na to, jak wielostronne wykorzystanie energii może zostać wdrożone w parkach wiatrowych, które zostały już objęte przetargiem, są Paszporty Terenowe, które określają różne sposoby wykorzystania farm wiatrowych po zakończeniu przetargu. Wielu uczestników wykazało duże zainteresowanie praktykami stosowanymi w Holandii i wyraziło chęć rozważenia implementacji podobnych systemów w swoich krajach.


Podwójne korzyści


Morze Północne oferuje duży potencjał dla niebieskiej gospodarki i rozwoju. Będąc już jednym z najbardziej ruchliwych mórz na świecie, bardzo ważne jest, aby wykorzystać tę morską przestrzeń tak efektywnie, jak to możliwe. Według koordynatorów EU-SCORES, poprzez włączenie energii fal i morskiej energii słonecznej do parków wiatrowych, można ponad dwukrotnie zwiększyć ilość energii elektrycznej wytwarzanej na tym samym obszarze.

Ponieważ mniej miejsca będzie potrzebne do wytwarzania energii, pozostawia to więcej obszarów dla innych zastosowań, takich jak rezerwaty, rekreacja i rybołówstwo.

Ponadto wielofunkcyjne parki energetyczne mają bardziej zrównoważony profil energetyczny niż parki wykorzystujące wyłącznie wiatr, ponieważ połączenie źródeł energii skutkuje jej bardziej płynną produkcją. Przyczynia się to do bezpieczeństwa energetycznego, które jest ważne dla stabilności politycznej, a także poprawia uzasadnienie biznesowe morskich parków wiatrowych.

Możliwości pojawiają się również z perspektywy bezpieczeństwa i ochrony: w przypadku integracji innych odnawialnych źródeł energii na morskich farmach wiatrowych, monitoring staje się łatwiejszy w porównaniu z wdrożeniem niezintegrowanym - można wykorzystać tę samą infrastrukturę.

Wielofunkcyjne parki mogą również oferować potencjał dla naturalnego rozwoju na instalacjach morskich, na przykład mogą stanowić miejsce hodowli ostryg czy też sztuczne rafy, które mogłyby przyczyniać się do zwiększenia bioróżnorodności.

Możliwości biznesowe mogą pojawić się również w przypadku akwakultury i rybołówstwa (rybołówstwo pasywne), które mogłyby mieć miejsce pomiędzy turbinami wiatrowymi i które potencjalnie mogą wykorzystywać wytworzoną tuż obok energię elektryczną, zapewniając korzyści finansowe. Rozwój wielofunkcyjnych parków energetycznych może stymulować lokalny łańcuch dostaw, tworzyć miejsca pracy i przynosić korzyści społecznościom lokalnym, jeśli są one zaangażowane w ten proces.

Grunt to polityka

Potrzeba, którą wymieniły wszystkie grupy interesariuszy, to konieczność zapewnienia stabilnego przywództwa politycznego oraz wizji obejmującej jasne plany działania dotyczące osiągnięcia celów transformacji energetycznej. Ponadto deweloperzy borykają się ze skomplikowanymi i długotrwałymi procedurami administracyjnymi obejmującymi wiele zezwoleń wydawanych przez różne organy, co stanowi dla nich przeszkodę we wdrażaniu i zwiększaniu skali technologii morskiej energetyki.

Wprowadzenie punktu kompleksowej obsługi, w którym wszystkie pozwolenia i procesy administracyjne byłyby połączone, a poszczególne projekty byłyby przypisane do komórki, która od początku procesu prowadziłaby sprawę, mogłoby rozwiązać ten problem.

Nadal brakuje też wiedzy na temat połączenia różnych technologii energetyki morskiej oraz skutków ich skalowania dla środowiska naturalnego.

Inne aspekty, które należy dokładniej zbadać, to aspekt środowiskowy - a dokładniej możliwości rozwoju ekosystemu, w ramach energetycznych parków wielofunkcyjnych. Wymaga to długofalowych badań interdyscyplinarnych zespołów naukowców, współpracy między krajami oraz wspólnego gromadzenia i udostępniania danych.

Strategia EU-SCORES - w ramach którego odbyły się spotkania z zainteresowanymi stronami - określając techniczną i ekonomiczną wykonalność projektów dotyczących wielofunkcyjnych parków energetycznych, możliwości zwiększenia skali oraz wpływ na środowisko - zakłada wypełnienie tych luk.

Dlatego też interesariusze EU-SCORES spotkali się pod koniec stycznia 2023 roku, aby promować dialog, poznać potrzeby i obawy oraz określić sytuacje korzystne dla obu stron.

Partnerzy projektu:
Simply Blue Group, Provinciale Ontwikkelingsmaatschapij West-Vlaanderen (POM-WVL), Lappeenrannan-Lahden Teknillinen Yliopisto LUT (LUT), INNOSEA Aqualisbaemar LOC (INNOSEA), RWE Renewables GmbH (RWE), Exceedence Ltd. (Exceedence), Ocean Winds (OW), Western Star Wave Limited (SBE), Enel Green Power SPA (EGP), RINA Consulting SPA (RINA-C), Holenderskie Centrum Energii Morskiej (DMEC), Oceans of Energy (OOE), Technische Universiteit Delft (TU Delft), SBM Schiedam BV (SBM), Labelec - Estudios, Desenvolvimento e Actividades Laboratorials SA (EDP LABELEC), Instituto de Engenhariade Sistemas e Computadores, Teconologia e Ciencia (INESC TEC), WAVEC Offshore Renewables (WAVEC), CorPower Ocean AB (CPO), Uniwersytet w Uppsali (UU)


Szczegóły dotyczące projektu dostępne pod linkiem: https://euscores.eu/


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.