Rada AGRIFISH w Luksemburgu – ważne tematy dla rolnictwa i rybołówstwa

jb

29.06.2023 13:51 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Klimat, Edukacja Rada AGRIFISH w Luksemburgu – ważne tematy dla rolnictwa i rybołówstwa

Partnerzy portalu

Rada AGRIFISH w Luksemburgu – ważne tematy dla rolnictwa i rybołówstwa - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi informuje, że posiedzenie Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (AGRIFISH) było poświęcone ważnym, bieżącym sprawom związanym z rybołówstwem i rolnictwem. Polskiej delegacji przewodniczył minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Wspólna polityka rybołówstwa i uprawnienia do połowów na 2024 r.


Ministrowie ds. rolnictwa omówili opublikowany przez Komisję Europejską komunikat w sprawie stanu realizacji wspólnej polityki rybołówstwa oraz konsultacji dotyczących uprawnień do połowów na 2024 r. Dyskusja ministrów była pierwszym krokiem w corocznym procesie ustalania całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) i kwot na kolejny rok.

Stanowisko Polski


Minister Robert Telus podkreślił, że presje środowiskowe na Morze Bałtyckie doprowadziły m.in. do degradacji różnorodności biologicznej. Utrudniają także zarządzanie rybołówstwem.

– Trzeba podejmować dalsze działania poprawiające kondycję stad ryb przy jednoczesnym uwzględnieniu aspektu społeczno-ekonomicznego – dodał polski minister rolnictwa.

Minister Telus zwrócił także uwagę, że niekontrolowana i niezrównoważona działalność Rosji na Morzu Bałtyckim negatywnie wpływa na zasoby stad ryb i na środowisko morskie. Wysiłki państw członkowskich zmierzające do odbudowy zasobów ryb Morza Bałtyckiego są więc mniej efektywne przez rosyjską działalność połowową.

Konkluzje w sprawie pakietu dotyczącego polityki rybołówstwa


Prezydencja przedstawiła Radzie konkluzje w sprawie pakietu KE dotyczącego polityki rybołówstwa. Celem pakietu jest zrównoważony, odporny i konkurencyjny sektor rybołówstwa i akwakultury. Państwa członkowskie wezwały Komisję do szukania wyważonego podejścia, mającego na celu priorytetowe traktowanie ochrony ekosystemów przy równoczesnym uwzględnieniu aspektu społeczno-gospodarczego sektora.

Dokument zostały przekształcony w konkluzje Prezydencji, w związku ze sprzeciwem Włoch, i będzie stanowił odpowiedź na pakiet niewiążących prawnie środków przedstawionych przez Komisję w lutym 2023 r.

Stanowisko Polski


Polska podkreśliła, że pakiet dotyczący polityki rybołówstwa to ambitny plan działania, który jest ważny z punktu widzenia przyszłości rozwoju branży i ochrony środowiska. Z zadowoleniem odnotowano w konkluzjach zwrócenie uwagi na potrzebę wsparcia podmiotów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury w procesie transformacji energetycznej.

– Zapewnienie ułatwienia dostępu do wsparcia finansowego transformacji energetycznej branży jest kluczowe dla jej dalszego rozwoju – podkreślił minister Telus.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.