Rozpoczęła się budowa rurociągów wodnych dla elektrowni w Grudziądzu

zk

24.04.2023 13:11 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Rozpoczęła się budowa rurociągów wodnych dla elektrowni w Grudziądzu

Partnerzy portalu

 Rozpoczęła się budowa rurociągów wodnych dla elektrowni w Grudziądzu  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Budowa rurociągu dla elektrowni w Grudziądzu

Należąca do Energi z Grupy ORLEN spółka CCGT Grudziądz rozpoczęła budowę magistrali rurociągowych, którymi przesyłana będzie woda do i z elektrowni. Elektrownia wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum. Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex SA. Zgodnie z aktualnym planem prace, mają zostać zakończone w połowie 2024 roku.

Rozpoczęte prace to kolejny etap w realizacji projektu istotnego dla wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rurociągi zasilające i zrzutowe wody połączą elektrownię z ulokowanymi w sąsiedztwie rzeki Wisły ujęciem i pompownią wody oraz Rowem Hermana.

Dzięki tym instalacjom możliwe będzie uruchomienie oraz bezpieczna praca nowego, stabilnego źródła energii – budowanego w Grudziądzu bloku gazowo-parowego o mocy ok. 560 MW, który będzie w stanie zasilić w energię elektryczną setki tysięcy gospodarstw domowych.

Rozpoczęcie budowy magistrali rurociągowych poprzedzone zostało przez inwestora działaniami przygotowawczymi – przeprowadzono analizy i badania, uzyskano wszelkie niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę. Zawarto ponadto z władzami miasta Grudziądza umowę drogową, umożliwiającą posadowienie rurociągów na gruntach, na których budowane będą drogi publiczne.

Współpraca z miastem

Prace związane z budową magistrali rurociągowych prowadzone będą w podziale na odcinki. Sekwencja i harmonogram realizacji poszczególnych etapów uzgodniona jest z działającym w imieniu miasta Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu. ZDM wraz z inwestorem, CCGT Grudziądz, prowadzi bieżące uzgodnienia oraz nadzór i koordynację prac wykonawcy.

Od 17 kwietnia rozpoczęła się realizacja prac na odcinku od ronda na ul. Południowej do ul. Miłoleśnej (w kierunku ul. Skowronkowej). W zakresie tych prac na bazie szczegółowych uzgodnień z ZDM co do metodyki ich realizacji oraz organizacji ruchu wykonane zostaną: wjazd na teren budowy od strony ronda, niezbędne wygrodzenia dla zapewnienia bezpieczeństwa postronnych osób oraz zwierząt, tymczasowa infrastruktura (droga oraz miejsce składowania dostaw rur i innych materiałów), jak też zasadnicze prace ziemne oraz montażowe, związane z wykonaniem instalacji rurociągowych.

Całość prac odbywać się będzie bez wpływu na możliwość użytkowania istniejącego układu drogowego. Po zakończeniu realizacji na tym odcinku, wykonawca odtworzy teren budowy do stanu pierwotnego, w stopniu umożliwiającym podjęcie realizacji prac drogowych, kontynuował też będzie prace w kolejnych obszarach, gdzie posadowione zostaną rurociągi. Każdy z odcinków realizacji prac podlegać będzie każdorazowo szczegółowemu zakresowi uzgodnień, jak też kontroli i nadzorowi ze strony służb działających w imieniu i na rzecz miasta Grudziądz.

Rozbudowa dróg publicznych

Zakończenie budowy magistrali rurociągowych umożliwi kontynuację dalszych prac, w tym w szczególności rozbudowę istniejącego w mieście układu drogowego. Prace odbywać się będą w ramach uzgodnień prowadzonych przez CCGT Grudziądz z władzami miasta Grudziądza na mocy zawartej umowy drogowej. Umowa i podejmowane uzgodnienia regulować będą szczegółowo zakres i harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac drogowych, jak też warunki współpracy stron przy ich realizacji. Obejmują one także zasady finansowania przez spółkę CCGT Grudziądz realizacji prac. Dzięki tym działaniom decyzja o umiejscowieniu w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni, oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, przyczyni się także do rozbudowy oraz poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych w Grudziądzu.

Blok ważny dla transformacji i bezpieczeństwa energetycznego

Blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie. Jego konfiguracja bazowała będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, zapewniających jednostce wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko. Elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy ORLEN, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki. Jednostka dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy, zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy ORLEN, źródeł odnawialnych.

Elektrownia w Grudziądzu jest też źródłem wytwórczym ważnym z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych. W grudniu 2021 roku spółka CCGT Grudziądz zawarła z PSE 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026. W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.