Rusza kolejna edycja wodorowego konkursu GOSPOSTRATEG w którym można zwyciężyć nawet 20 mln zł dofinansowania

Rusza kolejna edycja wodorowego konkursu GOSPOSTRATEG w którym można zwyciężyć nawet 20 mln zł dofinansowania - ZielonaGospodarka.pl
23.04.2024 11:16
Strona główna Energetyka, OZE Rusza kolejna edycja wodorowego konkursu GOSPOSTRATEG w którym można zwyciężyć nawet 20 mln zł dofinansowania

Partnerzy portalu

Rusza kolejna edycja wodorowego konkursu GOSPOSTRATEG w którym można zwyciężyć nawet 20 mln zł dofinansowania - ZielonaGospodarka.pl

NCBR ogłosiło XI konkurs GOSPOSTRATEG, którego tematem przewodnim jest magazynowanie wodoru w kawernach solnych. Maksymalne dofinansowanie projektu wynosi 20 mln zł, a wnioski można składać od 20 maja do 14 sierpnia.

Do konkursu, którego organizatorem jest NCBR, mogą przystąpić konsorcja składające się z jednostek naukowych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz stowarzyszeń. Maksymalna liczba podmiotów w konsorcjum wynosi pięć, w tym co najmniej dwie jednostki naukowe. Lider konsorcjum i konsorcjanci mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Wnioskodawcy mogą zaplanować badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe – przy czym te ostatnie są obowiązkowym elementem projektu. Oznacza to, że projekt, w którym nie przewidziano prac przedwdrożeniowych, nie może uzyskać dofinansowania.

Całkowity budżet konkursu to 20 mln zł. Tyle samo wynosi maksymalna wysokość dofinansowania w przypadku jednego projektu.

Celem programu GOSPOSTRATEG jest wzmocnienie krytycznej infrastruktury energetycznej Polski.

Kawerna to pusta przestrzeń w skałach, powstała w wyniku procesów naturalnych lub poprzez ługowanie (wypłukiwanie), czyli rozpuszczania składników skalnych. Najczęściej kawerny wykorzystywane są w celu magazynowania paliw gazowych i ciekłych. Eksperci oceniają, że występowanie w Polsce formacji solonośnych stwarza szanse na budowę kawernowych magazynów wodoru na dużą skalę. Potrzebna jest jednak kompleksowa technologia i ścieżka do jej wdrożenia na skalę przemysłową.

"Liczę na to, że wykorzystanie polskiego dorobku naukowego i inżynierskiego w zakresie magazynowania w kawernach solnych paliw płynnych i gazu ziemnego pozwoli wypracować optymalny dla naszego kraju program magazynowania w nich także wodoru. Zakładamy, że stanie się to w maksymalnie trzy lata, bo tyle czasu dajemy na realizację projektów" – powiedział prof. Jerzy Małachowski, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, cytowany w materiale prasowym przekazanym mediom.

Dodał, że magazyny są kluczowe, ponieważ w procesie przechodzenia na gospodarkę zeroemisyjną rozwiązują problem związany z niestabilną produkcją energii pochodzącej z jej odnawialnych źródeł (OZE). "To właśnie m.in. w tym aspekcie dużą rolę powinien odgrywać wodór, w połączeniu z jego podziemnym magazynowaniem na dużą skalę" – powiedział Małachowski.

Zdaniem ekspertów – napisano w komunikacie NCBR - duży potencjał magazynowania wodoru w pokładach i wysadach solnych w Polsce oznacza "pojawienie się szansy na uruchomienie sektora magazynowania wodoru, który stałby się rodzimą specjalnością".

"Wstępne badania w zakresie magazynowania wodoru w kawernach solnych na cele energetyczne w Europie wskazują na duże zainteresowanie usługami magazynowania wodoru oraz duży potencjał dla budowy podziemnych magazynów wodoru w Polsce (rzędu 35-38 TWh wodoru/ rocznie do 2050 roku). Skalę wyzwania może zobrazować fakt, że obecnie łączna szacowana pojemność potencjalnych magazynów wodoru w większości istniejących kawern solnych w Europie (Francja, Niemcy, Holandia, Dania, Portugalia) wynosi około 50 TWh wodoru (Gas Infrastructure Europe 2021)" – czytamy w dokumentacji konkursowej przybliżającej zagadnienie badawcze.

Więcej informacji na temat XI konkursu GOSPOSRTATEG znajduje się na tej stronie: https://www.gov.pl/web/ncbr/gospostrateg--xi-konkurs-na-projekty-zamawiane

Autorka: Urszula Kaczorowska

uka/ zan/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.