Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu

Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu - ZielonaGospodarka.pl
24.04.2023 15:45
Strona główna Energetyka, OZE Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu

Partnerzy portalu

Ruszyła budowa rurociągów wodnych dla elektrowni Grupy Orlen w Grudziądzu - ZielonaGospodarka.pl
Fot. plac-budowy-ccgt-grudziadz

Spółka CCGT Grudziądz, należąca do Energi z Grupy Orlen, rozpoczęła budowę rurociągów, którymi przesyłana będzie woda do i z powstającej elektrowni. Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex. Inwestycja ma potrwać do połowy 2024 r. - poinformowała w poniedziałek Energa.

Rurociągi zasilające i zrzutowe wody połączą elektrownię Grupy Orlen w Grudziądzu z położonymi w sąsiedztwie rzeki Wisły ujęciem i pompownią wody oraz Rowem Hermana. "Rozpoczęte prace to kolejny etap w realizacji projektu istotnego dla wzmocnienia bezpieczeństwa i stabilności pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego" - podkreśliła Energa w poniedziałkowym komunikacie.

Jak wskazano w informacji, budowaną przez spółkę CCGT Grudziądz siecią magistrali przesyłana będzie woda do i z elektrowni, która wyposażona zostanie w zamknięty system obiegu, "dzięki czemu jej zapotrzebowanie na wodę z Wisły ograniczone będzie do niezbędnego minimum".

"Generalnym wykonawcą instalacji jest Budimex SA. Zgodnie z aktualnym planem prace mają zostać zakończone w połowie 2024 r." - podała Energa. Jak zaznaczyła spółka, dzięki tym instalacjom "możliwe będzie uruchomienie i bezpieczna praca nowego, stabilnego źródła energii budowanego w Grudziądzu bloku gazowo-parowego o mocy ok. 560 MW, który będzie w stanie zasilić w energię elektryczną setki tysięcy gospodarstw domowych".

Energa zaznaczyła, że rozpoczęcie budowy magistrali rurociągowych poprzedzone zostało przez inwestora działaniami przygotowawczymi: przeprowadzono analizy i badania, uzyskano też niezbędne pozwolenia i decyzje administracyjne, w tym decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę; w ramach przedsięwzięcia zawarta została również z władzami Grudziądza umowa drogowa "umożliwiająca posadowienie rurociągów na gruntach, na których budowane będą drogi publiczne".

Jak zapowiedziała spółka Grupy Orlen, prace związane z budową przez CCGT Grudziądz magistrali rurociągowych prowadzone będą w podziale na odcinki - harmonogram realizacji poszczególnych etapów uzgodniono z działającym w imieniu samorządu miasta Zarządem Dróg Miejskich w Grudziądzu", przy czym wspólnie prowadzony jest nadzór i koordynacja prac wykonawcy.

"Zakończenie budowy magistrali rurociągowych umożliwi kontynuację dalszych prac, w tym w szczególności rozbudowę istniejącego w mieście układu drogowego. Prace odbywać się będą w ramach uzgodnień prowadzonych przez CCGT Grudziądz z władzami miasta Grudziądza na mocy zawartej umowy drogowej" - podkreśliła Energa.

Według niej, umowa i podejmowane uzgodnienia regulować będą szczegółowo zakres i harmonogram realizacji poszczególnych etapów prac drogowych, jak również warunki współpracy stron przy ich realizacji. "Obejmują one także zasady finansowania przez spółkę CCGT Grudziądz realizacji prac. Dzięki tym działaniom, decyzja o umiejscowieniu w Grudziądzu nowoczesnej elektrowni, oprócz poprawy bezpieczeństwa energetycznego kraju, przyczyni się także do rozbudowy oraz poprawy jakości części z istniejących już dróg publicznych w Grudziądzu" - podała spółka Grupy Orlen.

Energa przypomniała, że "blok energetyczny CCGT Grudziądz będzie jedną z najnowocześniejszych elektrowni gazowo-parowych w swojej klasie". Jak zaznaczono w informacji, konfiguracja obiektu bazowała będzie na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, zapewniających jednostce wysoką sprawność wytwarzania energii elektrycznej przy jednoczesnej minimalizacji oddziaływania na środowisko.

"Elektrownia w Grudziądzu stanowi też istotny element strategii Grupy Orlen, zapewniając zauważalny krok w transformacji polskiej energetyki. Jednostka dzięki wysokiej sprawności, niskim wskaźnikom emisji oraz wysokiej elastyczności pracy, zapewniała będzie stabilizację pracy polskiego systemu elektroenergetycznego i wsparcie dla rozwijanych równolegle, przez inne spółki z Grupy ORLEN, źródeł odnawialnych" - podkreśliła Energa.

Jak wspomniano w komunikacie, elektrownia w Grudziądzu to również "źródło wytwórcze ważne z punktu widzenia polskiego Operatora Sieci Przesyłowych – Polskich Sieci Elektroenergetycznych". W grudniu 2021 r. spółka CCGT Grudziądz zawarła 17-letni kontrakt w ramach rynku mocy, z pierwszym rokiem świadczenia usługi mocowej przypadającym na rok 2026.

"W czasie realizacji umowy, kontraktującej łącznie 518 MW, spółka może liczyć na przychód sięgający co najmniej ok. 3,52 mld zł" - wyliczyła Energa.

Energa to część multienergetycznego koncernu, który powstał po przejęciu jej przez PKN Orlen, a następnie Grupy Lotos i PGNiG. W lutym PKN Orlen zaktualizował strategię Grupy Orlen do 2030 r., która uwzględnia priorytetowe cele multienergetycznego koncernu. Aktualizacja zakłada, że do końca dekady nakłady inwestycyjne w Grupie Orlen wyniosą ok. 320 mld zł.

Planuje się, zgodnie z aktualizacją strategii, że do 2030 r. Grupa Orlen będzie posiadała ok. 4 GW mocy zainstalowanej w CCGT.

W tym roku nakłady inwestycyjne Grupy Orlen maja wynieść 36,2 mld zł, przy czym w segmencie energetyki 7 mld zł, w tym na modernizację aktywów, przyłączenie nowych odbiorców Grupy Energa, budowę bloków w Ostrołęce i Grudziądzu, budowę farm fotowoltaicznych oraz morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku.

Elektrownia w Grudziądzu o mocy 563 MWe ma powstać do 2025 r., a pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w 2026 r. Wykonawcą inwestycji, która rozpoczęła się w 2022 r., a jej koszt to ok. 2 mld zł, jest konsorcjum Siemens Energy Global GmbH Co KG, Siemens Energy dp. z o.o. oraz Mytilineos S.A.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.