RWE wspólnie z ArcelorMittal będą budować i eksploatować MFW i instalacje wodorowe na potrzeby produkcji niskoemisyjnej stali

Strona główna Energetyka, OZE RWE wspólnie z ArcelorMittal będą budować i eksploatować MFW i instalacje wodorowe na potrzeby produkcji niskoemisyjnej stali

Partnerzy portalu

RWE wspólnie z ArcelorMittal będą budować i eksploatować MFW i instalacje wodorowe na potrzeby produkcji niskoemisyjnej stali - ZielonaGospodarka.pl
Fot. rwe.com

Nowe, planowane farmy wiatrowe mogą pokryć znaczną część rosnącego zapotrzebowania ArcelorMittal na energię elektryczną zakładów produkcyjnych w Niemczech, pod warunkiem zapewnienia odpowiednich ram prawnych. Ustawa o energii wiatrowej na morzu musi zostać zmieniona, aby ceny energii wiatrowej mogły utrzymać konkurencyjność dla niemieckiego przemysłu, a tym samym uniknąć "negatywnych ofert" w przetargach na morską energię wiatrową.

Aktualnie firmy badają możliwość wykorzystania niskoemisyjnej stali w komponentach infrastruktury energii odnawialnej.

Koncern energetyczny RWE i producent stali ArcelorMittal podpisały MoU dotyczący współpracy w zakresie projektowania, budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych oraz instalacji wodorowych, które będą dostarczać energię odnawialną i zielony wodór – niezbędne do produkcji niskoemisyjnej stali w niemieckich zakładach.

Partnerstwo koncentruje się na przyspieszeniu produkcji stali neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, przy czym plan zakłada zastąpienie węgla energią wiatrową i zielonym wodorem jako głównym źródłem energii do procesu produkcji stali przez ArcelorMittal w Niemczech.

Aby firma zgodnie z planem mogła zdekarbonizować swoje zakłady produkcyjne w Bremie, Hamburgu, Eisenhüttenstadt i Duisburgu, ArcelorMittal Germany potrzebuje dużych zasobów energii odnawialnej.

Firmy oceniają możliwości wspólnego udziału w przetargach na lokalizację morskich farm wiatrowych na Morzu Północnym. Obecnie trwające prace nad nowelizacją "Ustawy o morskiej energetyce wiatrowej" (WindSeeG) mają kluczowe znaczenie dla sukcesu tego przedsięwzięcia, ponieważ trwale ukształtuje to strukturę kosztów w niemieckim sektorze offshore. Gdyby ustawa wprowadziła "oferty negatywne" w przetargach, finansowanie farm wiatrowych stałoby się zdecydowanie trudniejsze, a ponadto działanie to wysłałaby na rynek niewłaściwe sygnały cenowe, czyniąc energetykę wiatrową „niepotrzebnie drogą”. Konkurencyjne ceny energii elektrycznej są absolutnie konieczne, jeśli energochłonne gałęzie przemysłu, takie jak przemysł stalowy, który działa w środowisku globalnym, mają się rozwijać na niemieckim rynku. Obydwie firmy są głęboko przekonane, że przy odpowiednim sterowaniu projektem, ekologiczna stal z Niemiec może stać się wzorcem dla produkcji na całym świecie.

Zielony wodór na pierwszym planie

RWE i ArcelorMittal chcą również współpracować nad rozwojem ekologicznego wodoru, wspólnie poszukując obszarów, na których można zbudować elektrolizery zaopatrujące zakłady produkujące stal Bremie i Eisenhüttenstadt, zaczynając od pilotażowej instalacji o mocy 70 MW, która ma powstać do 2026 roku, z wyraźnym zamiarem zwiększenia jej mocy w perspektywie długoterminowej – pod warunkiem uzyskania zgody na finansowanie ze środków publicznych.

Połączenie doświadczenia RWE w dziedzinie morskich farm wiatrowych i elektrolizerów oraz ArcelorMittal jako gwarantowanego nabywcy ekologicznej energii elektrycznej i wodoru sprawia, że obie firmy są przekonane, iż mają doskonałe możliwości stworzenia opłacalnej umowy partnerskiej. Firmy zamierzają zawrzeć długoterminowe umowy zakupu zarówno energii wiatrowej, jak i ekologicznego wodoru.

– Energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii i ekologiczny wodór muszą stać się znakiem rozpoznawczym produkcji przemysłowej w Niemczech. Przemysł potrzebuje ich jak najszybciej w dużych ilościach, aby osiągnąć swoje cele klimatyczne. Dlatego wspólnie z firmą ArcelorMittal planujemy jeden z najbardziej ambitnych projektów rozbudowy morskich farm wiatrowych i elektrolizerów w Niemczech. Jeśli ramy prawne będą odpowiednie, chcemy wspólnie odnieść sukces w przetargach na obszary morskie. ArcelorMittal jest doskonałym partnerem do rozszerzenia naszej współpracy branżowej, a tym samym do nadania realnego impulsu projektom dekarbonizacji w Niemczech – mówił Sven Utermöhlen, prezes Zarządu Offshore Wind, RWE Renewables.

– ArcelorMittal Germany rozpoczyna radykalną transformację, która ma zapewnić nam osiągnięcie naszych celów w zakresie redukcji emisji CO2, co oznacza, że energia wykorzystywana do produkcji stali będzie musiała być czystą energią. Partnerstwo, które ogłosiliśmy z RWE, ma duże znaczenie z wielu powodów: zapewni nam odnawialną energię elektryczną po przystępnych cenach oraz ekologiczny wodór, których potrzebujemy, by produkować niskoemisyjną stal, pozostając jednocześnie konkurencyjnym na globalnym rynku. Zapewni nam również bezpieczeństwo w łańcuchu dostaw, dzięki zintegrowaniu dostaw energii i wodoru z naszą działalnością. Cieszymy się z możliwości współpracy z RWE przy tym niezwykle ważnym projekcie i korzystania z ich doświadczenia oraz know-how, ponieważ nadal jesteśmy liderem w branży w zakresie dekarbonizacji produkcji stali w Niemczech i poza nimi – komentował Reiner Blaschek, CEO ArcelorMittal Germany.

Jako wiodący producent stali na świecie, ArcelorMittal stawia sobie ambitne cele w zakresie ochrony klimatu, w tym ograniczenie emisji CO2 o 35 proc. do 2030 roku w Europie oraz osiągnięcie neutralności węglowej w skali całej grupy do 2050 roku. Do 2030 roku ArcelorMittal zamierza przekroczyć ten cel w Niemczech, rezygnując z technologii wielkich pieców wykorzystujących węgiel na rzecz elektrycznych pieców łukowych (EAF) i zakładów redukcji bezpośredniej (DRI). Firma planuje również stopniowe zastępowanie gazu ziemnego ekologicznym wodorem jako paliwem dla tych zakładów, gdy tylko będzie on konkurencyjny cenowo w skali globalnej.

Oprócz partnerstwa w zakresie odnawialnej energii elektrycznej i zielonego wodoru firmy chcą zbadać możliwości wykorzystania niskoemisyjnej stali firmy ArcelorMittal w komponentach do elektrowni RWE wykorzystujących odnawialne źródła energii. RWE chce osiągnąć neutralność klimatyczną do roku 2040. By osiągnąć ten cel, firma musi zdekarbonizować swój łańcuch dostaw, a wykorzystanie niskoemisyjnej stali w istotny sposób przyczyni się do tego celu.


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.