POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Rząd ma się zająć projektem rozporządzenia dot. modernizacji linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE

Rząd ma się zająć projektem rozporządzenia dot. modernizacji linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE - ZielonaGospodarka.pl
21.11.2023 11:47
Strona główna Energetyka, OZE Rząd ma się zająć projektem rozporządzenia dot. modernizacji linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE

Partnerzy portalu

Rząd ma się zająć projektem rozporządzenia dot. modernizacji linii elektroenergetycznych, by ułatwić rozwój OZE - ZielonaGospodarka.pl

Rząd ma zająć się na wtorkowym posiedzeniu projektem rozporządzenia dot. modernizacji sieci dystrybucyjnych o napięciu 110 kV lub wyższym, by ułatwić rozwój OZE, magazynów energii elektrycznej, klastrów i spółdzielni energetycznych oraz elektromobilności - wynika z porządku obrad Rady Ministrów.

W porządku obrad wtorkowego rządu zamieszczono punkt dotyczący rozpatrzenia projektu rozporządzenia Rady Ministrów ws. wykazu inwestycji towarzyszących polegających na przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych stanowiących elementy sieci dystrybucyjnej o napięciu równym lub wyższym niż 110 kV", przygotowanego przez resort klimatu i środowiska.

"Wprowadzane przedmiotowej regulacji jest uzasadnione potrzebą zagwarantowania większej elastyczności w zakresie możliwości stosowania uproszczonych procedur dla inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych" - napisano w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Jak dodano, przyjęcie proponowanego rozwiązania jest istotne dla zapewnienia możliwości remontów czy przebudowy istniejących linii, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich przepływów energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym oraz zrównoważonego rozwoju regionalnego.

W Ocenie Skutków Regulacji projektu rozporządzenia wyjaśniono, że rozporządzenie przyczyni się do poprawy stanu sieci dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Wskazany w dokumencie wykaz ma bowiem pomóc w stosowaniu uproszczonych procedur dla inwestycji polegających na przebudowie lub remoncie istniejących linii elektroenergetycznych. Podkreślono, że przyjęcie proponowanego rozwiązania jest istotne dla zapewnienia możliwości remontów czy przebudowy istniejących linii, które mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia odpowiednich przepływów energii elektrycznej w systemie dystrybucyjnym elektroenergetycznym.

Dodano, że Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wykaz inwestycji towarzyszących m.in. biorąc pod uwagę: zachowanie niezawodności i bezpieczeństwa krajowego systemu elektroenergetycznego lub konieczność budowy ogólnodostępnych stacji ładowania, których łączna moc będzie równa lub większa niż 1 MW, w miejscach obsługi podróżnych zlokalizowanych wzdłuż transeuropejskiej sieci transportowej, lub biorąc pod uwagę znaczenie tych inwestycji dla wyprowadzenia mocy z systemu przesyłowego elektroenergetycznego.

W OSR do projektu rozporządzenia wskazano też, że stanowi ono istotny element rozwiązania wyzwań związanych z gwałtownym rozwojem rozproszonych zasobów energii, m.in. z liczbą odmów wydania warunków przyłączenia do sieci z przyczyn technicznych ograniczeń sieci.

"Sieci są kluczowym elementem wzrostu wykorzystania energii elektrycznej. Rozwój sieci dystrybucyjnych przyczynia się do skuteczniejszej i szybszej integracji odnawialnych źródeł energii z systemem elektroenergetycznym, w szczególności w związku z realizacją programów wspierających rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce" - zaznaczono.

Dodano, że wprowadzenie wykazu inwestycji towarzyszących w zakresie sieci dystrybucyjnych jest istotne z uwagi na konieczność realizacji głównych celów Polityki Energetycznej Państwa 2040 (PEP2040). Przypomniano, że zgodnie z przyjętymi założeniami aktualizacji PEP2040, nadal priorytetowe są cele: rozwoju OZE oraz rozwoju sieci elektroenergetycznych.

"Dalszy wzrost udziału OZE w miksie energetycznym nie jest możliwy bez budowy nowych i modernizacji istniejących sieci elektroenergetycznych, w tym przede wszystkim sieci średniego napięcia" - stwierdzono w OSR do projektu rozporządzenia. Dodano, że to właśnie głównie sieci dystrybucyjne średniego napięcia są kluczowe dla przyłączania nowych źródeł OZE oraz rozwoju nowych rynków w obszarze elektroenergetyki, takich jak magazynowanie energii elektrycznej, klastry i spółdzielnie energetyczne, a także rozwój paliw alternatywnych w transporcie.

Zwrócono uwagę, że rozwój elektromobilności generuje potrzebę zapewnienia możliwości przyłączania do sieci stacji i punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

autor: Aneta Oksiuta

aop/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.