Samorządy w obliczu energetycznych wyzwań

kw

06.10.2023 13:17
Strona główna Energetyka, OZE Samorządy w obliczu energetycznych wyzwań

Partnerzy portalu

Samorządy w obliczu energetycznych wyzwań - ZielonaGospodarka.pl

Polskie miasta w coraz większym stopniu podejmują wyzwania, jakie stawia przed nimi polityka klimatyczna Unii Europejskiej. Zmieniają także swoje podejście do energetyki w przestrzeni miejskiej. Dążenie do niskoemisyjności i wspieranie „zielonych” rozwiązań nie może mieć miejsca bez rozwoju nowych technologii w obszarze dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej.

Podczas Konferencji Innowacyjna Gmina 2023 przedstawiciele Stoen Operator - Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym oraz Łukasz Sosnowski, Menedżer ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych, mówili o tym, jakie wyzwania stoją przed samorządami w obszarze adaptacji do zmian klimatu i transformacji energetycznej. 

Zrównoważona energia dla miast 


Transformacja energetyczna miast trwa, a Unia Europejska wspiera je w uniezależnianiu się od kopalnych źródeł energii. Program REPower EU oferuje istotne wsparcie dla samorządów, które są gotowe wprowadzać zmiany w obszarze źródeł energii niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury miejskiej. Jednym z czynników koniecznych dla zrównoważonego i innowacyjnego rozwoju miast jest elastyczne funkcjonowanie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Ten temat został poruszony w trakcie Konferencji Innowacyjna Gmina 2023, która odbyła się 5 października br. w Warszawie, pod patronatem Prezydenta m.st. Warszawy i Marszałka Województwa Mazowieckiego, przy współpracy z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Na przykładzie stołecznej sieci zarządzanej przez Stoen Operator, Leszek Bitner, Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym tej spółki, podkreślał istotność rozwoju sieci i równoważenie bilansu sieci energetycznej dla postępu transformacji.

- Strategia Grupy E.ON zakłada wzrost, rozwój sieci i jej digitalizację – wyjaśniał Leszek Bitner. Musimy w możliwie najszerszym zakresie wykorzystywać innowacyjne rozwiązania i nowoczesne technologie, aby zapewnić warszawskiej sieci możliwości zrównoważonego rozwoju. Obserwujemy wzrost zainteresowania pompami ciepła czy rozwiązaniami z obszaru eMobility. W perspektywie 7 lat prognozujemy podwojenie szczytowego zapotrzebowania sieci stolicy. Musimy być na ten etap przygotowani.

Dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym Stoen Operator wziął udział także w debacie o tym, jaki kierunek powinno przybrać zarządzanie obszarem energetycznym w samorządach – w jaki sposób zwiększyć udział energii odnawialnej w bilansie gmin i w jakim kierunku powinny zmierzać zmiany legislacyjne.

Finansowanie projektów OSD


Dla realizacji inwestycji często pozyskiwanym wsparciem finansowym są różnego rodzaju dotacje zewnętrzne. Łukasz Sosnowski, Menedżer ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Realizacji Projektów Badawczo-Rozwojowych w trakcie konferencji Innowacyjna Gmina opowiedział o tym, jak wygląda finansowanie i realizacja innowacyjnych projektów w warszawskiej sieci dystrybucyjnej.

- Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną w Warszawie stawia nas wobec potrzeby intensyfikacji działań inwestycyjnych i realizacji kolejnych projektów – mówił Łukasz Sosnowski. - Nasze nakłady tylko na nowe przyłączenia są co roku wyższe, wręcz rekordowe. Cyfryzacja i smartyfikacja naszej infrastruktury, ale także naszych zasobów własnych stanowi poważny obszar, na który niezbędne są znaczące środki finansowe. Systematycznie ubiegamy się o dotacje z różnych programów i instytucji i w ten sposób realizujemy nasze strategiczne zobowiązania.

O tym, jak sprawnie zarządzany jest obszar finansowania inwestycji u stołecznego OSD świadczyć może umowa podpisana w tym roku z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Dzięki niej inwestycje Stoen Operator wesprze dotacja unijna o wysokości ponad 19 mln złotych. Zostanie ona wykorzystana na realizację inwestycji energetycznych w Warszawie, na które spółka planuje przeznaczyć łącznie ponad 500 mln zł. 

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.