Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG

kw

04.10.2023 10:25 Źródło: Energy Solution
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG

Partnerzy portalu

Energy Solution pomoże w oszacowaniu śladu węglowego i raportowaniu ESG - ZielonaGospodarka.pl
Energy Solution/ zdj. ilustracyjne

Sukcesywne zmniejszanie emisji CO2 w gospodarce ma olbrzymie znaczenie środowiskowe. Dokładne wyliczanie śladu węglowego i jego redukcja to również wymiar biznesowy, istotny zwłaszcza dla firm zobowiązanych do raportowania pozafinansowego. W najbliższych latach ich liczba znacząco się powiększy w związku z kolejnymi, unijnymi regulacjami. Pozyskanie danych dotyczących śladu węglowego, zwłaszcza emisji gazów cieplarnianych z zakresu 3, wciąż jest wyzwaniem dla wielu firm. Ich brak może grozić problemami z pozyskaniem finansowania czy kontrahentów. Wsparciem ma być portal ESG tworzony przez firmę Energy Solution, zajmującą się m.in. doradztwem w zakresie efektywności energetycznej.

Wraz z wejściem w życie przyjętej przez Parlament Europejski dyrektywy CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive – Dyrektywa w odniesieniu do sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju), z roku na rok coraz więcej spółek w Polsce zostanie zobligowana do raportowania pozafinansowego. Za rok 2025 obowiązki te będą dotyczyć ponad 3,6 tys. przedsiębiorstw w naszym kraju. Wprowadzone przez dyrektywę zmiany dotyczą przede wszystkim kwestii spójności w raportowaniu ESG, ale na wdrożenie czekają kolejne przepisy mówiące m.in. o wyliczaniu śladu węglowego czy zwalczaniu praktyk greenwashingowych.

Wysoki ślad węglowy to problem z finansowaniem i kontrahentami


Dlaczego raport pozafinansowy staje się coraz istotniejszy dla biznesu? Ponieważ jego brak, a tym samym brak transparentności danego przedsiębiorcy, może przyczynić się do wyeliminowania jego udziału w przetargach. Powodem może być np. luka wynikająca z braku informacji o śladzie węglowym (Carbon Footprint) przedsiębiorstwa lub/i produktu. Ponadto w niedalekiej przyszłości, wpływ firmy na klimat może okazać się istotnym kryterium do udzielenia jej kredytów czy pożyczek przez instytucje finansowe, które oficjalnie wyznaczają cele redukcyjne.

– Poziom śladu węglowego ma coraz większy wpływ na polski biznes i jest szczególnie istotny dla firm działających w międzynarodowym łańcuchu dostaw, ze względu na możliwość utraty kontrahentów. Niestety wysoki ślad węglowy polskich firm wynika w głównej mierze z wysokoemisyjnej energii produkowanej w naszym kraju. Dla europejskich partnerów biznesowych ślad węglowy polskich produktów/przedsiębiorstw jest śladem węglowym w ich zakresie 3 (tzw. Scope 3). Coraz częściej mówi się o wzmocnieniu współpracy z dostawcami, w celu przekazywania danych związanych z ich śladem węglowym. Ten dotyczący produktu jest zarazem zobrazowaniem śladu węglowego przedsiębiorstwa i całego łańcucha wartości, który bierze udział w jego wytworzeniu i użytkowaniu – mówi Agata Zieleniak, Energy Manager i Audytor Energy Solution.

Portal ESG ułatwi oszacowanie śladu węglowego


Kwestie związane z ograniczaniem śladu węglowego oraz działania dekarbonizacyjne mają coraz większy wpływ na biznes w Polsce. Jednocześnie dla przedsiębiorców dużym wyzwaniem pozostaje pozyskanie danych związanych z łańcuchem dostaw. Z tego względu firma Energy Solution postanowiła stworzyć portal przeznaczony do raportowania pozafinansowego, zawierający lokalną bazę danych branżowych. We wrześniu br. spółka dołączyła również do Polskiego Stowarzyszenia ESG, w ramach którego będzie dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanym z wdrażaniem zrównoważonych rozwiązań energetycznych. 

– Prace nad portalem rozpoczęliśmy od pierwszego etapu związanego z rozwojem obszaru środowiskowego, w którym występuje największa liczba mierników opartych w głównej mierze na danych dotyczących zużyć. Emisje gazów cieplarnianych są bowiem wynikiem zużyć energii, wykorzystania różnych komponentów czy też świadczenia usług. Nasza analiza lokalnych zbiorów danych wraz z modelowaniem pozwala na wyznaczenie emisyjności dla poszczególnych branż gospodarczych w Polsce. Możliwe jest ich monitorowanie w zakresie 1 i 2, u przedsiębiorcy, który jest partnerem biznesowym w łańcuchu dostaw. Ponadto przewidywana jest coroczna aktualizacja emisji gazów cieplarnianych dla danej branży – tłumaczy Agata Zieleniak.

Jak zachować konkurencyjność w wysokoemisyjnym środowisku?


Powstanie portalu ułatwi firmom pozyskanie danych dotyczących ich śladu węglowego, a więc wiedzy niezbędnej np. do raportowania ESG. Nie sprawi jednak, że emisyjność przedsiębiorstw automatycznie spadnie. Tymczasem wiele z nich zadaje sobie pytanie o to, jak pozostać w międzynarodowych relacjach biznesowych i nie wypaść z rynku lub jak zwiększać konkurencyjność produktu czy firmy, jeśli system energetyczny z którego korzystamy oparty jest w głównej mierze na węglu? Eksperci Energy Solution radzą, by zostać w jak największym stopniu niezależnym od Krajowego Systemu Energetycznego. 

– Oznacza to dążenie do pokrycia zapotrzebowania na energię pochodzącą w jak największym stopniu ze źródeł odnawialnych. W tym przypadku rozwiązaniem mogą być własne instalacje OZE, jak również długoterminowe umowy na dostawy zielonej energii tzw. umowy PPA. Oprócz tego należy podjąć wszelkie działania proefektywnościowe, zmniejszające zużycie energii w przedsiębiorstwie. Poprawa efektywności energetycznej możliwa jest poprzez szeroki zakres modernizacji np. źródła ciepła, wymianę urządzeń energochłonnych na energooszczędne, odzysk ciepła z układów chłodniczych czy sprężarek powietrza, wymiana floty samochodowej, termomodernizacja budynków, wymiana oświetlenia i wiele innych – podkreśla Agata Zieleniak.

Oczekiwanie na obligatoryjne regulacje prawne w zakresie redukowania emisji oraz brak aktywności mogą być przyczyną wyeliminowania polskich firm z łańcucha dostaw. Dlatego też konieczne są coraz bardziej zdecydowane kroki we wdrażaniu działań skutkujących systematyczną redukcją poziomu emisji gazów cieplarnianych. 

***

Firma Energy Solution zajmuje się profesjonalnym doradztwem w zakresie energii elektrycznej i gazu ziemnego, obejmującym obszar merytoryczny, finansowy oraz prawny. Spółka posiada kompetencje w zakresie projektów wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji. Świadczy usługi w obszarze audytów efektywności energetycznej (białe certyfikaty) oraz audytów energetycznych przedsiębiorstw. Realizuje na rzecz klientów instalacje fotowoltaiczne, jak i rozwija projekty farm PV. W 2018 roku rozpoczęła prace nad systemem telemetrii danych energetycznych, skutecznie wdrażając rozwiązanie w ponad 16 krajach Europy. Wśród klientów Energy Solution znajdują się zakłady produkcyjne, sklepy, sieci handlowe, deweloperzy, banki oraz podmioty z sektora finansów publicznych: miasta, gminy, powiaty, uczelnie publiczne, szpitale. Więcej na temat firmy: www.energysolution.pl

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.