Statkraft publikuje raport na temat globalnych trendów energetycznych. OZE będą wzrastać mimo międzynarodowych zawirowań

zg

02.11.2023 11:03
Strona główna Energetyka, OZE Statkraft publikuje raport na temat globalnych trendów energetycznych. OZE będą wzrastać mimo międzynarodowych zawirowań

Partnerzy portalu

Statkraft publikuje raport na temat globalnych trendów energetycznych. OZE będą wzrastać mimo międzynarodowych zawirowań - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Statkraft

Statkraft, największy producent energii odnawialnej w Europie, obecny w 21 krajach na całym świecie, opublikował swój coroczny raport „Low Emissions Scenario”, w którym przeanalizowane zostały czynniki oraz skutki globalnej transformacji energetycznej. Od zeszłego roku norweska firma rozwija swoje portfolio OZE w Polsce, gdzie zabezpieczyła portfel projektów na wczesnym etapie o mocy około 500 MW.

 – Pomimo wzmożonych napięć i rywalizacji geopolitycznej, wzrost w obszarze energii odnawialnej pozostaje silny i nie zatrzyma się ani nie cofnie. Koszty energii wiatrowej i słonecznej, baterii oraz samochodów elektrycznych zdecydowanie spadły w ciągu ostatniej dekady, zastępując paliwa kopalne. Bezpieczeństwo energetyczne stało się również priorytetem w dyskusji międzynarodowej, powodując zwiększony nacisk polityczny na rozwój OZE – mówi Christian Rynning-Tønnesen, CEO Statkraft.

Raport przygotowany przez ponad 50 ekspertów i analityków zakłada że rynki, polityki oraz rozwój technologiczny, będą nadal globalnie napędzać transformację energetyczną. Emisje związane z energią w Low Emissions Scenario (Scenariusz Niskoemisyjny) pokrywają się ze ścieżkami zmierzającymi do ograniczenia globalnego ocieplenia poniżej 2°C.

– Low Emissions Scenario (Scenariusz Niskoemisyjny) pokazuje, że świat może obniżyć emisje głównie poprzez wdrażanie na dużą skalę istniejących, konkurencyjnych czystych technologii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, zrównoważona sieć energetyczna czy pojazdy elektryczne. Głęboka dekarbonizacja, włącznie z silną redukcją szkodliwych emisji, również w sektorach, w których jest to trudne, może zostać osiągnięta do 2050 roku. Wymaga to woli politycznej, rozwoju technologicznego i dobrze funkcjonujących rynków. Statkraft zobowiązuje się odgrywać wiodącą rolę w napędzaniu transformacji na rzecz niskoemisyjnej przyszłości  – dodaje Rynning-Tønnesen

Jednocześnie eksperci zauważają istniejące niewiadome i ryzyka, które mogą opóźnić transformację lub zwiększyć jej koszt. Z tego względu, po raz pierwszy, Statkraft przedstawił  dwa dodatkowe scenariusze, w których badano jak napięcia geopolityczne i rywalizacje między regionami mogą wpłynąć na tempo i zakres całego procesu. 

Scenariusz „Clean Tech Rivalry” (Rywalizacji Czystej Technologii) zakłada, że globalne potęgi, takie jak Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Chiny, rozpoczną napędzaną kapitałem konkurencję w łańcuchach dostaw czystej energii. W scenariuszu „Delayed Transition” (Opóźnionej Transformacji) wskazano z kolei, że nieuniknione wyzwania, takie jak wysoka inflacja i koszty utrzymania, bezpieczeństwo narodowe oraz niepokoje społeczne, przez krótkowzroczne patrzenie na sytuację ograniczą tempo działań na rzecz klimatu.

 – Ważne jest, abyśmy byli świadomi wyborów, których dokonujemy dzisiaj, i tego jak będą one wpływały na transformację energetyczną. Koszty negatywnych skutków przepychanek i opóźnień będą wysokie. Globalna współpraca i handel są kluczowymi elementami opłacalnej i udanej transformacji energetycznej – podkreśla Rynning-Tønnesen.

Wśród analizowanych przez ekspertów źródeł, energia słoneczna zwycięża w każdym z przedstawionych scenariuszy. Low Emissions Scenario przewiduje 22-krotny wzrost energetyki słonecznej do roku 2050, co przekłada się na 22 000 TWh prądu produkowanego rocznie. Nawet w przypadku najmniej optymistycznej ścieżki opóźnionej transformacji, zakładającej spowolnienie procesu przez konflikty geopolityczne i niepokoje społeczne, energetyka wiatrowa i słoneczna powinny wzrosnąć 6,5-krotnie w perspektywie trzech dekad.

– W Polsce energetyka słoneczna stanowi już ponad połowę struktury zainstalowanej mocy OZE. Dostępność technologii i warunki prawne pozwalają na jej dalszy rozwój. W Statkraft Poland wykorzystujemy ten trend. Tylko w tym roku zabezpieczyliśmy portfel projektów na wczesnym etapie o mocy około 500 MW, w ramach których będziemy rozwijać instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Tym samym osiągnęliśmy nasz cel na rok 2023. 

W kolejnych latach znacząco zwiększymy te liczbę. Naszym celem jest stworzenie dobrze zbalansowanego technologicznie 1 GW portfela zaawansowanych projektów z końcem 2030 roku – zaznacza Michał Smyk, Country Manager Statkraft w Polsce.

Raport prezentowany przez Statkraft to źródło informacji dla decydentów, inwestorów, przedsiębiorstw oraz konsumentów, którzy chcą zrozumieć szanse, wyzwania oraz wiodące kierunki niskoemisyjnej przyszłości.

– Roczny raport Statkraft to nasz wkład w rozwijanie świadomości oraz dyskusji na temat zielonej zmiany, jako firmy inwestującej znaczne środki w zwiększanie globalnych aktywów energii odnawialnej – dodaje Michał Smyk.

Pełna wersja raportu – https://www.statkraft.pl/low-emissions-scenario-2023.

Statkraft w Polsce 


Statkraft działa w Polsce od 2018 roku w segmencie handlu energią odnawialną. Firma oferuje fizyczne i finansowe umowy PPA, jak również rozwija projekty farm wiatrowych, słonecznych oraz magazyny energii w Europie i na świecie. W 2022 roku Statkraft otworzył w Warszawie biuro, poszerzając tym samym zakres lokalnej działalności o inwestycje w aktywa odnawialne. Spółka jest własnością państwa norweskiego i posiada rating kredytowy przyznany przez S&P na poziomie A.

O Statkraft


Statkraft jest wiodącą firmą w dziedzinie energetyki wodnej na świecie i największym w Europie producentem OZE. Spółka wytwarza energię wodną, wiatrową i słoneczną, posiada również elastyczne jednostki gazowe oraz dostarcza ciepło sieciowe. Statkraft zatrudnia 5 300 pracowników w 21 krajach.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.