Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie są projekty Baltica 1 oraz Baltica 2+3?

j/m

16.02.2023 22:11
Strona główna Energetyka, OZE Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie są projekty Baltica 1 oraz Baltica 2+3?

Partnerzy portalu

Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie są projekty Baltica 1 oraz Baltica 2+3? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Il. PGE

W kolejnym artykule z cyklu „Status Offshore Wind w Polsce” podsumowujemy działania podjęte na rzecz rozwoju morskiej farmy wiatrowej Baltica 2+3 oraz Baltica 1 – projektów z portfela Grupy PGE. Budowa pierwszej z nich powinna ruszyć już w 2024 r. Trwają też analizy techniczne na terenie, na którym powstanie baza serwisowa. Na nasze pytania odpowiedział Marcin Poznań, rzecznik spółki PGE Baltica. 

PGE Polska Grupa Energetyczna jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce, w znacznej części bazując na węglu. W 2020 r. przedstawiła nową strategię, która wyznacza ścieżkę dekarbonizacji wytwarzania i cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Jednym z elementów przemiany spółki mają być inwestycje w morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim. Obecnie Grupa PGE realizuje projekty wiatrowe o mocy ok. 3,4 GW, ale wszystko wskazuje na to, że spółka nie powiedziała ostatniego słowa. Inwestor uczestniczy w postępowaniach rozstrzygających dotyczących nowych obszarów dla offshore wind – jak na razie zdobywa w nich najwięcej punktów. 

Gospodarka Morska
Il. PGE


Morskie farmy wiatrowe Baltica


Prace nad programem offshore Grupy PGE rozpoczęły się jeszcze w minionej dekadzie. Doprowadziły one do pozyskania pozwoleń lokalizacyjnych dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 1, Elektrowni Wiatrowej Baltica 2 i Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 oraz warunków przyłączenia dla Elektrowni Wiatrowej Baltica 3 w 2012 roku. W 2021 r. PGE sfinalizowała umowę z Ørsted o utworzeniu joint venture dla projektów Baltica 2 i Baltica 3. 

Projekty Baltica 2 i Baltica 3 posiadają pozwolenia lokalizacyjne (PSzW), warunki przyłączenia i umowę przyłączeniową, decyzję środowiskową dla części offshore, decyzję środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej. Projekty uzyskały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). Jako pierwsze projekty offshore w Polsce uzyskały też decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia na poziomie krajowym (Urząd Regulacji Energetyki) i unijnym (Komisja Europejska). Baltica 1 posiada pozwolenie lokalizacyjne (PSzW), warunki przyłączenia i umowę przyłączeniową.

Według informacji inwestorów realizacja projektu jest zgodna z harmonogramem, a rozpoczęcie budowy Baltica 2+3 planowane jest w 2024 r. Obecnie trwają prace przygotowawcze. Pierwsza energia elektryczna w przypadku Baltica 3 powinna popłynąć w 2026 r., a Baltica 2 - w 2027 r. Farma będzie eksploatowana przez 30 lat. W przypadku Baltica 1 realizacja tego projektu jest dopiero na etapie pomiarów środowiskowych i wietrzności.  

Badania i kontraktacje


Poznań poinformował, że dla projektu Baltica 2+3 zrealizowane zostały badania zafalowania i wietrzności, kompleksowe badania środowiskowe, częściowo geofizyczne, ukończono wstępną i pośrednią kampanię geotechniczną, a obecnie trwa szczegółowa. Prowadzone są też badania laboratoryjne. 

W latach 2023 oraz 2024 planowane są dalsze badania geofizyczne – wskazuje. 

W przypadku Baltica 1 w trakcie realizacji są badania zafalowania i wietrzności oraz badania środowiskowe.

Jeżeli chodzi o postęp kontraktacji, to główne postępowania przetargowe dla części morskiej i lądowej Baltica 2 i Baltica 3 – jak informują inwestorzy – są na zaawansowanym etapie, a rezultaty będą komunikowane sukcesywnie wraz z podpisywaniem umów. Jednym z ważniejszych rozstrzygnięć w 2022 r. był wybór wykonawcy projektu budowlanego dla Baltica 2 i Baltica 3 (duński Ramboll i polskie biuro projektowe Projmors). Kluczowe było też wyłonienie wykonawcy badań środowiskowych dla Baltica 1 (konsorcjum Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i MEWO).

Gospodarka Morska
Il. PGE


Polskie firmy w polskim projekcie


Oprócz wspomnianego polskiego biura projektowego inwestorom na ten moment udało się zaangażować inne polskie podmioty. Jest to m.in. Energoprojekt Katowice (dokumentacja projektowa), MEWO w ramach konsorcjum (badania geotechniczne), ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o. (studium wykonalności, projektów budowlanych i uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę przyłącza), Antea Polska (prace przygotowawcze związane z budową portu serwisowego w Ustce), DNV GL Poland (doradztwo techniczne), Państwowy Instytut Geologiczny (doradztwo techniczne w zakresie prac geologiczno-inżynierskich), Offshore Wind Consultants Sp. Zo o.o. (nadzór kampanii geotechnicznej dla Baltica 2 i Baltica 3), Polska Akademia Nauk (badania nt. wind blockage effect oraz związane z przygotowaniem portu serwisowego). 

Inwestorzy organizują też Dni Dostawcy, które są okazją do bezpośrednich rozmów z potencjalnymi podwykonawcami i dostawcami usług. Wiosną 2022 r. w organizowanych Supplier’s Day wzięło udział blisko 800 przedstawicieli przedsiębiorstw potencjalnie zainteresowanych współpracą, z czego ponad 500 to polskie przedsiębiorstwa – informuje nas spółka. Kilka miesięcy później podczas jednej z branżowych konferencji odbył się wspólny warsztat PGE Baltica i Ørsted dla dostawców poświęcony standardom bezpieczeństwa. 

Co z portami?


Lokalizacja projektu wiatrowego wskazywałaby na to, że najkorzystniejszym dla inwestycji byłoby korzystanie z portu ulokowanego w Trójmieście. Marcin Poznań mówi, że Gdańsk leży w obszarze zainteresowania PGE w zakresie terminala instalacyjnego ze względu na możliwości techniczne, warunki portowe i bliską odległość od realizowanych projektów, a także na możliwości wykorzystania potencjału local content. Przypomina, że port w tej lokalizacji został wyznaczony uchwałą Rady Ministrów na port instalacyjny i powstał rządowy komitet sterujący dla tej inwestycji. 

Oczekujemy na realizację portu instalacyjnego w Gdańsku w określonym terminie ze względu na harmonogramy naszych inwestycji – mówi rzecznik. 

Z kolei baza serwisowa na potrzeby przyszłych projektów PGE zostanie zbudowana w porcie w Ustce. 

Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy technicznej pozyskanego terenu. Dzięki nim powstanie kilka wariantów zagospodarowania terenu, z których wybierzemy ten pozwalający najlepiej dostosować port do potrzeb serwisowania morskich farm wiatrowych. Rozpoczęcie robót budowlanych planujemy na 2024 r., po uzyskaniu wszystkich decyzji administracyjnych, w tym przede wszystkim pozwolenia na budowę. Zakończenie budowy i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie planujemy na 2026 r. – informuje. 

Spotkania z lokalnymi społecznościami i współpraca z polskimi uczelniami


Postępy w rozwoju projektów można śledzić na bieżąco za pośrednictwem mediów ogólno tematycznych i branżowych, kanałów społecznościowych i wystąpień podczas konferencji branżowych. 

Na przełomie grudnia 2022 r. i stycznia 2023 r. pod adresem baltica.energy uruchomiliśmy nową odsłonę strony internetowej na temat projektu Baltica 2+3. Poprzez bieżące spotkania z mieszkańcami i władzami gminy Choczewo, gdzie powstanie infrastruktura związana z wyprowadzeniem mocy, realizujemy działania z zakresu lokalnej komunikacji społecznej – mówi Poznań. 

PGE Baltica nawiązała już współpracę z polskimi uczelniami (Politechnika Gdańska, Uniwersytet Morski w Gdyni, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie), która pozwala na kształcenie kadr niezbędnych dla polskiego offshore na studiach magisterskich i podyplomowych.  

Zainteresowane osoby mogą podjąć studia podyplomowe na Uniwersytecie Morskim w Gdyni na kierunku „Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i morskiej energetyce wiatrowej”. 

Z kolei na Politechnice Gdańskiej realizowane są studia „Projektowanie i budowa morskich systemów energetycznych (specjalność na studiach magisterskich na kierunku Oceanotechnika), oraz podyplomowe zajęcia „Morska energetyka wiatrowa”. Spółka ufundowała stypendia dla najzdolniejszych studentów studiów magisterskich, a w przypadku studiów podyplomowych specjaliści PGE Baltica zaangażowani są w prowadzenie wykładów.

Uczelnia Łazarskiego w Warszawie prowadzi studia „Morska energetyka wiatrowa - zarządzanie oraz przygotowanie i realizacja inwestycji”.

PGE Baltica współpracuje także ze szkołami średnimi (technika w Ustce i Malborku), aby już na tym etapie uczyć młode osoby o morskiej energetyce wiatrowej i wskazywać na szanse rozwoju kariery w tej branży.

Bierzemy też udział w targach pracy offshore organizowanych na uczelniach. PGE Baltica współpracuje z władzami Ustki przy realizacji projektów społecznych np. w zakresie programu rewitalizacji przestrzeni zielonych w mieście. Współorganizuje też coroczny cykl edukacyjnych wydarzeń pod nazwą „Plaża PGE – Poznaj moc bałtyckiego wiatru” organizowany podczas wakacji w nadmorskich miejscowościach. Do tej pory odbyły się już dwie edycje projektu – informuje rzecznik. 

***

*informacje według stanu na 6 lutego 2023 r.

W ramach cyklu ukazał się też artykuł na temat projektu prowadzonego przez Ocean Winds. Przeczytaj tutaj: Status offshore wind w Polsce. Na jakim etapie jest projekt BC-Wind

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.