Teoria swoje, praktyka swoje. Transformacja energetyczna musi zostać przyspieszona

Strona główna Energetyka, OZE Teoria swoje, praktyka swoje. Transformacja energetyczna musi zostać przyspieszona

Partnerzy portalu

Teoria swoje, praktyka swoje. Transformacja energetyczna musi zostać przyspieszona - ZielonaGospodarka.pl

Transformacja energetyczna nie przebiega zgodnie z planem. Następstwa pandemii koronawirusa COVID-19 i skutki kryzysu na Ukrainie dodatkowo spotęgowały wyzwania stojące przed transformacją, zaś osiągnięcie celu klimatycznego wzrostu średniorocznej temperatury o 1,5 st. C względem czasów preindustrialnych wymaga zintensyfikowania wysiłków – donosi Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej w swoim raporcie.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency –  IRENA) opublikowała raport „World Energy Transitions Outlook 2023”, którego celem jest identyfikacja luk w sektorach energetycznych oraz wskazanie obszarów priorytetowych i działań, które muszą zostać zrealizowane do 2030 roku, aby osiągnąć zerową emisję netto do połowy stulecia.

Raport składa się z trzech części. Pierwsza opisuje, że cel klimatyczny 1,5°C można osiągnąć poprzez zastosowanie szeregu polityk i strategii technicznych, w tym wielu istniejących rozwiązań. Energia odnawialna, czysty wodór i zrównoważona biomasa, elektryfikacja oraz efektywność energetyczna napędzają transformację energetyczną, jednakże zakres transformacji są osiągalne tylko poprzez szybką i systemową transformację systemu energetycznego. Druga część raportu analizuje, w jaki sposób transformacja energetyczna przekształci poszczególne sektory oraz przedstawia strategie polityczne, które mogą do tego doprowadzić. Ostatnia część raportu identyfikuje inwestycje wymagane do 2030 i 2050 roku w ramach scenariusza 1,5°C, zestawiając je z obecnymi poziomami. W konkluzji raportu dostrzeżono pilną potrzebę przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę energetyczną.

Wniosek wypływający z lektury raportu nie pozostawia złudzeń – transformacja energetyczna nie przebiega zgodnie z planem.

Następstwa pandemii COVID-19 i skutki kryzysu na Ukrainie dodatkowo spotęgowały wyzwania stojące przed transformacją.  Scenariusz przedstawiony w raporcie pozycjonuje elektryfikację i jej efektywność jako kluczowe czynniki transformacji, wspierane przez energię odnawialną, czysty wodór i zrównoważoną biomasę. Aby utrzymać się na ścieżce 1,5°C, konieczne jest coroczne wdrażanie około 1000 GW energii odnawialnej.

„W ubiegłym roku na całym świecie dodano około 300 GW energii ze źródeł odnawialnych, co stanowiło 83 proc. nowej mocy w porównaniu z 17 proc. łącznym udziałem paliw kopalnych i energii jądrowej. Zarówno ilość, jak i udział odnawialnych źródeł energii muszą znacznie wzrosnąć, co jest zarówno technicznie wykonalne, jak i ekonomicznie opłacalne” – czytamy w raporcie.

W raporcie przedstawiono również trzy kluczowe filary, które mogą stanowić podstawę działań mających na celu dostosowanie transformacji energetycznej do celów klimatycznych:

  • Budowa niezbędnej infrastruktury i inwestycje na dużą skalę w celu dostosowania do nowych lokalizacji produkcji, wzorców handlu i ośrodków popytu;
  • Rozwijanie polityki i architektury regulacyjnej, która może ułatwić ukierunkowane inwestycje oraz poprawić wyniki społeczno-gospodarcze i środowiskowe;
  • Strategiczne dostosowanie zdolności instytucjonalnych, aby pomóc zapewnić, że umiejętności i możliwości odpowiadają systemowi energetycznemu, który integruje wysoki udział odnawialnych źródeł energii

„Uzasadnienie biznesowe dla odnawialnych źródeł energii jest silne, ale głęboko zakorzenione bariery wynikające z systemów i struktur stworzonych na potrzeby ery paliw kopalnych nadal hamują postęp. World Energy Transitions Outlook przedstawia wizję przezwyciężenia tych barier” – komentuje raport Dyrektor Generalny IRENA, Francesco La Camera.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.