Tomasz Podgajniak pełnomocnikiem ministra nauki ds. udziału nauki w transformacji energetycznej

Tomasz Podgajniak pełnomocnikiem ministra nauki ds. udziału nauki w transformacji energetycznej - ZielonaGospodarka.pl
04.06.2024 13:43
Strona główna Energetyka, OZE Tomasz Podgajniak pełnomocnikiem ministra nauki ds. udziału nauki w transformacji energetycznej

Partnerzy portalu

Tomasz Podgajniak pełnomocnikiem ministra nauki ds. udziału nauki w transformacji energetycznej - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gov.pl

Tomasz Podgajniak został pełnomocnikiem ministra nauki ds. udziału polskiej nauki w transformacji energetycznej - poinformował we wtorek resort. Wśród zadań pełnomocnika jest współpraca m.in. z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.

Tomasz Podgajniak pełnił funkcję ministra środowiska w rządzie Marka Belki - od maja do października 2005 r.

Jak podało na swojej stronie internetowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, do zadań nowo powołanego pełnomocnika należą m.in.: współpraca z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, przedsiębiorcami, organizacjami przedsiębiorców oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz poprawy udziału polskiej nauki w transformacji energetycznej; opracowywanie opinii w sprawach dotyczących transformacji energetycznej; przedstawianie rekomendacji dotyczących rozwiązań mających zwiększyć udział polskiej nauki w badaniach naukowych dotyczących transformacji energetycznej, w tym w programach ramowych Unii Europejskiej.

Pełnomocnik zajmie się również m.in. usprawnianiem pozyskiwania, gromadzenia i udostępniania danych o działaniach w obszarze transformacji energetycznej, w tym prowadzonych badaniach naukowych ukierunkowanych na poprawę efektywności energetycznej oraz minimalizowanie wpływu na środowisko i zmiany klimatu; wspieraniem działań w zakresie upowszechniania wyników badań naukowych oraz promocji badań naukowych i prac rozwojowych mających na celu przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce; wspieraniem transferów technologii i innowacji z nauki do gospodarki w zakresie transformacji energetycznej oraz inicjowaniem komercjalizacji wyników badań naukowych, prac rozwojowych i know-how związanego z tymi wynikami.

Poza tym, będzie brał udział w opracowywaniu i opiniowaniu projektów aktów prawnych i innych dokumentów dotyczących transformacji energetycznej.

Tomasz Podgajniak jest specjalistą w zakresie ochrony środowiska i energetyki odnawialnej, autorem i współautorem kilkudziesięciu opracowań i publikacji w zakresie monitoringu środowiska, analiz ryzyka ekologicznego, ocen oddziaływania na środowisko, zarządzania środowiskowego, zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom oraz energetyki. Jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

Jak czytamy w notce na stronie ministerstwa, w grudniu 1988 r. Tomasz Podgajniak został współzałożycielem Narodowej Fundacji Ochrony Środowiska, gdzie w latach 1991-2003 był wiceprezesem zarządu. Odpowiadał tam za pion ekspercki i działalność ekonomiczną fundacji.

Od listopada 2003 r. pełnił funkcję podsekretarza, a następnie sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. W maju 2005 r. został powołany na stanowisko szefa resortu środowiska, sprawując urząd ministra do końca funkcjonowania gabinetu Marka Belki, tj. do 31 października 2005 r.

Po odejściu z rządu zajmował kierownicze stanowiska w firmach projektowo-inżynierskich z branży ochrony środowiska i energetyki odnawialnej.

bar/ agt/

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.