UE: 20 proc. obszarów morskich i lądowych musi być rekultywowanych

UE: 20 proc. obszarów morskich i lądowych musi być rekultywowanych - ZielonaGospodarka.pl
14.07.2023 11:27
Strona główna Klimat, Edukacja UE: 20 proc. obszarów morskich i lądowych musi być rekultywowanych

Partnerzy portalu

UE: 20 proc. obszarów morskich i lądowych musi być rekultywowanych - ZielonaGospodarka.pl
fot. Yevheniia / Unsplash

Po wtorkowej debacie, Parlament Europejski przyjął w środę stanowisko w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych UE 336 głosami za, przy 300 przeciw i 13 wstrzymujących się. Projekt Komisji Europejskiej zakłada, że UE musi wdrożyć środki rekultywacyjne obejmujące co najmniej 20 proc. jej obszarów lądowych i morskich do 2030 roku.

PE podkreśla, że odbudowa ekosystemu jest kluczem do walki ze zmianami klimatu i utratą różnorodności biologicznej oraz zmniejsza ryzyko dla bezpieczeństwa żywnościowego.

Europarlament uważa, że nowe prawo musi przyczynić się do realizacji międzynarodowych zobowiązań UE, w szczególności globalnych ram różnorodności biologicznej ONZ Kunming-Montreal. Posłowie popierają propozycję KE, aby do 2030 roku wdrożyć środki odbudowy obejmujące co najmniej 20 proc. wszystkich obszarów lądowych i morskich w UE.

PE chce, aby prawo miało zastosowanie tylko wtedy, gdy KE dostarczy dane na temat warunków niezbędnych do zagwarantowania długoterminowego bezpieczeństwa żywnościowego i gdy kraje unijne określą ilościowo obszar, który należy przywrócić, aby osiągnąć cele w zakresie odbudowy dla każdego typu siedliska. Europarlament przewiduje również możliwość odroczenia celów w przypadku wyjątkowych konsekwencji społeczno-gospodarczych.

W ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie tego rozporządzenia KE będzie musiała ocenić wszelkie rozbieżności między potrzebami finansowymi w zakresie odbudowy przyrody a dostępnym finansowaniem UE oraz przeanalizować rozwiązania mające na celu wypełnienie takiej luki, w szczególności za pomocą specjalnego instrumentu UE.

Europarlament jest teraz gotowy do rozpoczęcia negocjacji z Radą UE w sprawie ostatecznego kształtu przepisów.

"Ustawa o odbudowie zasobów przyrody jest istotnym elementem Europejskiego Zielonego Ładu i jest zgodna z konsensusem naukowym i zaleceniami dotyczącymi przywracania ekosystemów w Europie. Skorzystają na niej rolnicy i rybacy, a przyszłym pokoleniom zapewni ona Ziemię nadającą się do zamieszkania. Nasze stanowisko przyjęte dzisiaj wysyła jasny komunikat. Teraz musimy kontynuować dobrą pracę, bronić naszych racji podczas negocjacji z państwami członkowskimi i osiągnąć porozumienie przed końcem kadencji tego Parlamentu, aby przyjąć pierwsze w historii UE rozporządzenie w sprawie odbudowy przyrody" - powiedział po głosowaniu sprawozdawca Cesar Luena (Socjaliści i Demokraci).

22 czerwca 2022 roku KE zaproponowała rozporządzenie w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, aby przyczynić się do długoterminowej odbudowy zniszczonej przyrody na obszarach lądowych i morskich UE oraz do osiągnięcia celów unijnych w zakresie klimatu i różnorodności biologicznej. Według KE nowe prawo przyniosłoby znaczące korzyści gospodarcze, ponieważ każde zainwestowane euro przyniosłoby co najmniej 8 euro korzyści.

Ze Strasburga Łukasz Osiński

luo/ ap/

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.