Umowa PPA Velux i BayWa r.e. na budowę 2 farm fotowoltaicznych w tym Agri-PV

zk

17.11.2022 09:50 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Umowa PPA Velux i BayWa r.e. na budowę 2 farm fotowoltaicznych w tym Agri-PV

Partnerzy portalu

Umowa PPA Velux i BayWa r.e. na budowę 2 farm fotowoltaicznych w tym Agri-PV - ZielonaGospodarka.pl
Fot. American Public Power Association/unsplash

Grupa VELUX powierza BayWa r.e. budowę dwóch parków słonecznych, tak aby do 2024 roku całą swoją europejską działalność zasilać zieloną energią elektryczną

Pierwsza w historii Hiszpanii elektrownia słoneczna integrująca rolnictwo, bioróżnorodność i społeczność z produkcją energii odnawialnej.
•  Wytworzona energia elektryczna zaspokoi 100% działalności Grupy VELUX w Europie i do 90% globalnego zużycia.
• Instalacja Agri-PV w Alhendín, połączy produkcję żywności, wytwarzanie energii i zarządzanie wodą deszczową. Jest to pierwszy korporacyjny PPA Agri-PV w Europie.
 
15 listopada Grupa VELUX oraz BayWa r.e. poinformowały o zawarciu przełomowej umowy dot. dwóch lokalizacji instalacji, dzięki którym do 2024 roku wiodący na świecie producent okien dachowych w Europie będzie zasilany w 100% energią elektryczną pochodzącą ze źródeł odnawialnych.
 
Umowy o zakup energii (PPA) będą napędzać rozwój dwóch nowych farm fotowoltaicznych w południowej Hiszpanii, jedna w pobliżu Sewilli, a druga w pobliżu Granady. Ta ostatnia, o nazwie park fotowoltaiczny Alhendín, wdroży pierwszą w Hiszpanii instalację BayWa r.e. z innowacyjną technologią Agri-PV, która pozwoli na uprawę roślin pomiędzy panelami słonecznymi.

Włączamy do sieci więcej energii odnawialnej
 
Po podłączeniu do sieci w 2023 i 2024 roku, wspomniane dwie elektrownie będą generować 167 GWh odnawialnej energii elektrycznej rocznie, co odpowiadać będzie zużyciu energii elektrycznej przez około 45 000 europejskich gospodarstw domowych. 80% energii elektrycznej wytwarzanej przez elektrownie będzie dostarczane do firmy VELUX, a pozostała część zostanie oddana do sieci. Nowe umowy PPA zmniejszą ślad węglowy firmy VELUX w skali roku o około 40 000 ton ekwiwalentu emisji CO2 z samej działalności europejskiej.  
 
Komentując projekt, Lars Petersson, dyrektor generalny Grupy VELUX, powiedział: "VELUX zawsze zajmował się wprowadzaniem światła dziennego do życia ludzi, dlatego teraz jesteśmy niezwykle podekscytowani możliwością zastosowania tego samego światła dziennego, a dokładniej energii słonecznej, do dekarbonizacji naszej działalności w nadchodzących latach za pomocą energii odnawialnej. W naszej firmie zobowiązaliśmy się do walki z kryzysem klimatycznym i wykazania się zrównoważonym przywództwem. A dzięki tej umowie jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu, jakim jest 100%-owa redukcja emisji z działalności operacyjnej do 2030 roku."  
 
Pionierska symbioza elektrowni słonecznych
 
Około 10% parku słonecznego Alhendín stanowić będzie instalacja Agri-PV, stanowiąca nowe zastosowanie wykorzystania energii słonecznej, łączące produkcję żywności i wytwarzanie energii, którego pionierem i liderem jest BayWa r.e.

Instalacja ta zostanie specjalnie zaprojektowana z wyższymi rzędami paneli, rozmieszczonymi w większych odstępach, aby umożliwić kontynuację działalności rolniczej i przejazd nowoczesnych maszyn rolniczych pomiędzy rzędami paneli, a w konsekwencji dalszego utrzymania plonowania. Moduły fotowoltaiczne będą również wykorzystywane do zbierania wody deszczowej, co pomoże rolnikowi w zarządzaniu ciągłym ryzykiem związanym ze zmianami klimatycznymi i suszami występującymi w tym obszarze.

Umowa PPA jest pionierską koncepcją symbiozy elektrowni fotowoltaicznych, integrujących produkcję energii ze słońca z przyrodą oraz lokalną społecznością dla obopólnych korzyści. Rozwój obu farm fotowoltaicznych będzie obejmował kompleksowy plan i zestaw działań na rzecz społeczności lokalnej i środowiska, które zwiększą lokalną bioróżnorodność i będą sprzyjać zaangażowaniu społeczności.
 
Aby zapewnić, że parki będą zawsze traktować priorytetowo lokalne środowisko i społeczności, BayWa r.e. będzie współpracować z pobliskimi uniwersytetami: Universidad Autónoma de Madrid oraz Universidad de Córdoba – w celu utworzenia interdyscyplinarnej grupy badawczej, której wyniki prac posłużą ostatecznie do opracowania kompleksowej i dostosowanej do potrzeb obiektu strategii dalszego rozwoju.  
 
"Ten projekt jest tak ekscytujący, ponieważ doskonale ucieleśnia synergię pomiędzy nową generacją słoneczną, Agri-PV, partnerstwem społeczności oraz bioróżnorodnością. Podkreśla również nasze głębokie zaangażowanie w inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju" skomentował Matthias Taft, Prezes Zarządu BayWa r.e. - "Wiodące firmy, takie jak Grupa VELUX, odgrywają kluczową rolę w walce ze zmianami klimatycznymi i mogą być motorem w rozwoju bardziej zrównoważonych ścieżek i rozwiązań. Wspieranie korporacyjnych transformacji energetycznych jest dla BayWa r.e. istotne, dlatego też pomoc Grupie VELUX w osiągnięciu jej celów związanych z wykorzystaniem odnawialnej energii, traktujemy jako ważny kamień milowy, możliwy do osiągnięcia dzięki zawartym umowom PPA”.
 
Pomoc w realizacji historycznego zobowiązania Grupy VELUX w redukcji emisji dwutlenku węgla
 
Po podłączeniu do sieci nowe farmy fotowoltaiczne umożliwią firmie VELUX osiągnięcie celu na rok 2030, jakim jest ograniczenie emisji z własnych operacji i działań o 100%. Cel ten jest częścią zobowiązania strategii zrównoważonego rozwoju firmy na rok 2030 dot. pionierskich działań na rzecz klimatu i ochrony przyrody. Zobowiązanie to obejmuje również cele dotyczące uchwycenia historycznego śladu węglowego od momentu założenia firmy w 1941 roku i do 2041 roku poprzez projekty ochrony lasów z World Wide Fund for Nature oraz zmniejszenie o połowę emisji z łańcucha wartości do 2030 roku.  
 
Schneider Electric, wiodący doradca w zakresie globalnych korporacyjnych zakupów energii odnawialnej, wspierał VELUX w wyborze projektów i ich negocjacjach.
 

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.