W toku dyskusji nad Strategią dla Ciepłownictwa

zk

22.07.2022 11:55 Źródło: Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych
Strona główna Energetyka, OZE W toku dyskusji nad Strategią dla Ciepłownictwa

Partnerzy portalu

W toku dyskusji nad Strategią dla Ciepłownictwa - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Do konsultacji publicznych trafił kolejny kluczowy dokument, który będzie miał znaczący wpływ na przyszłość polskich sektorów ciepłownictwa i elektroenergetyki. Ministerstwo Klimatu i Środowiska zaprezentowało projekt Strategii dla Ciepłownictwa do 2030 r. z perspektywą do 2040 r. W ten sposób zainicjowano debatę nad ostatecznym kształtem dokumentu. To okazja do poznania opinii i propozycji przedstawicieli przedsiębiorstw branżowych i organizacji eksperckich.

Strategia dla Ciepłownictwa ma przede wszystkim wskazać kierunki rozwoju sektora i ułatwić realizację zapisów zawartych w kluczowych aktach prawnych, na poziomie krajowym i unijnym: Polityce Energetycznej Polski, Krajowym Planie na rzecz Energii i Klimatu oraz propozycjach zawartych w dyrektywach pakietu Fit for 55.

Autorzy dokumentu podkreślili, że fundamentalnym zadaniem dla całej branży ciepłowniczej w naszym kraju pozostaje dostosowywanie systemów ciepłowniczych do statusu efektywnych. Dużą uwagę poświęcono konieczności ograniczania skali długoterminowego wzrostu cen ciepła, które jest efektem wzrostu cen uprawnień do emisji CO2. Dokument kładzie nacisk na zwiększenie produkcji energii i ciepła z odnawialnych źródeł energii. Nie brakuje odniesienia do działań na rzecz wzrostu atrakcyjności ciepła systemowego, a tym samym przyspieszenia odchodzenia od indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych, w miejscach, gdzie jest to możliwe.

– Ministerstwo Klimatu i Środowiska w dokumencie podniosło wiele kwestii, o których zmiany bądź uregulowanie postulowaliśmy jako branża, m.in. w ramach prac ministerialnego Zespołu do spraw określenia modelu funkcjonowania rynku ciepła. Dokonaliśmy już analizy kierunkowych propozycji zawartych w Strategii, podobnie jak części analitycznej, a wnioski przekazaliśmy do Ministerstwa Warto podkreślić, że w dokumencie Ministerstwo Klimatu i Środowisko dokonało szacunku kosztów procesu transformacji ciepłownictwa w Polsce w perspektywie najbliższych kilkunastu lat.– podkreśla Arkadiusz Szymański, przewodniczący zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia, dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A. – Warto podkreślić, że w dokumencie Ministerstwo Klimatu i Środowisko dokonało szacunku kosztów procesu transformacji ciepłownictwa w Polsce w perspektywie najbliższych kilkunastu lat. Jest to dla nas tym bardziej ciekawe, że jako PTEZ niedawno ukończyliśmy prace nad zbliżoną analizą, pozwalającą na określenie kosztów transformacji sektora ciepłownictwa systemowego w Polsce zgodnie z trajektorią wynikającą z definicji efektywnego systemu ciepłowniczego zawartą w propozycji Komisji Europejskiej w zakresie rewizji dyrektywy EED w ramach pakietu Fit for 55, która została zaprezentowana w trakcie III Kongresu Kogeneracji.

Autorzy dokumentu zwrócili uwagę, że obecnie efektywne systemy ciepłownicze skoncentrowane są w dużych miastach i aglomeracjach. Najwięcej pracy czeka polskie ciepłownictwo w przypadku mniejszych miejscowości. Wyzwaniem dla komunalnych spółek ciepłowniczych pozostają wysokie koszty realizacji projektów inwestycyjnych. Zachodzi zatem konieczność uruchomienia odpowiednich programów finansowych, wspierających modernizacje i przekształcanie ciepłowni w elektrociepłownie, w tym przy zastosowaniu np. kogeneracji.

– Bez wątpienia cieszy uwzględnienie kluczowej roli kogeneracji w procesie transformacji. Autorzy Strategii prognozują konieczność inwestycji w budowę nowych źródeł o mocy ponad 5 GWe. Szacują się, że modernizacja powinna objąć również już funkcjonujące źródła o porównywalnej mocy – zaznacza A. Szymański, ekspert PTEZ.

W projekcie nie brakuje wskazań dotyczących obniżania emisyjności procesów produkcji ciepła. Jednym ze sposobów odchodzenia od węgla i redukowania emisji CO2 jest budowa źródeł kogeneracyjnych, wykorzystujących gaz ziemny jako paliwo. W Strategii dostrzeżono rolę paliw przyszłości, czyli wykorzystanie gazowej infrastruktury przesyłowej do dystrybucji innych paliw - w tym np. wodoru czy biometanu. Podkreślono również potrzebę kontynuowania wsparcia kogeneracji czy dalszych starań na rzecz zazieleniania ciepła systemowego.

– Jako Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych aktywnie włączyliśmy się w proces konsultacji, podkreślając najważniejsze potrzeby sektora ciepłowniczego. Zgadzamy się, co do potrzeby dalszego rozwijania kogeneracji, stąd wyznaczenie jej tak istotnej roli w procesie transformacji i dekarbonizacji, należy uznać za ogromny sukces przedstawicieli branży w tym PTEZ, którzy od lat zabiegają o promocję produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu – podkreśla Arkadiusz Szymański, przewodniczący zespołu PTEZ ds. mechanizmów wsparcia, dyrektor Pionu Regulacji, Rynku Ciepła i Systemów Wsparcia w PGE Energia Ciepła S.A.

Źródło: gov.plPartnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.