Wspólne projekty Energi Wytwarzanie i PZU LAB zwiększą niezawodność offshore

Wspólne projekty Energi Wytwarzanie i PZU LAB zwiększą niezawodność offshore - ZielonaGospodarka.pl
07.03.2023 17:39
Strona główna Energetyka, OZE Wspólne projekty Energi Wytwarzanie i PZU LAB zwiększą niezawodność offshore

Partnerzy portalu

Wspólne projekty Energi Wytwarzanie i PZU LAB zwiększą niezawodność offshore - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Energa Wytwarzanie i PZU LAB przeprowadzą pilotaż technologii, które pomogą zwiększyć niezawodność morskich farm wiatrowych i usprawnią ich serwis, co jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego - zapowiedziała we wtorek Energa, spółka Grupy Orlen.

Informując o przedsięwzięciu, Energa podkreśliła m.in., iż jest to "pierwszy projekt w Polsce, gdzie przedstawiciele inwestora, operatora farm wiatrowych, wspólnie z przedstawicielem ubezpieczyciela przetestują w warunkach rzeczywistych, na istniejącym obiekcie, wypracowane cyfrowe rozwiązania, które będą miały zastosowanie w eksploatacji morskich farm wiatrowych".

"Bezpieczeństwo energetyczne Polski wymaga możliwie najbardziej stabilnych dostaw energii" - zaznaczono w informacji. Wskazano przy tym, że jednym z niezbędnych elementów jest bezpieczna praca nie tylko jednostek bilansujących odnawialne źródła energii, ale także samych źródeł odnawialnych.

Energa oznajmiła, że jej spółka zależna - Energa Wytwarzanie wraz z PZU LAB mają w planach także kolejne potencjalne pilotaże. W informacji zwrócono uwagę, że PZU LAB ma duże doświadczenie w zakresie monitorowania oraz przewidywania awarii, a także efektywności pracy, urządzeń przemysłowych. "Współpraca z Energą Wytwarzaniem pozwoli rozbudować ten know-how o nowy obszar" - oceniła spółka Grupy Orlen.

Według Energi, pilotaż pierwszego wspólnego projektu prowadzony będzie przez mniej więcej dwa lata na istniejącej już lądowej farmie wiatrowej należącej do Energi Wytwarzania, na której "warunki w możliwie największym stopniu zbliżone są do tych, jakie panować będą na morzu".

Zebrane w ramach projektu dane, jak wyjaśniła Energa, "pozwolą następnie stworzyć narzędzia cyfrowe przewidujące, jak będą się zachowywać turbiny wiatrowe i ich poszczególne elementy w różnych warunkach i perspektywach czasowych". "Dzięki temu rozpoznane zostaną możliwe ryzyka, jakie mogą zaistnieć podczas pracy farm wiatrowych, w tym szczególnie ryzyka o charakterze krytycznym, zagrażającym ciągłości działania morskich wiatraków" - przekazała spółka Grupy Orlen.

Wyjaśniła jednocześnie, że uzyskane wyniki pozwolą opracować odpowiednie środki zaradcze, np. szkolenia dla obsługi farm oparte na scenariuszach awaryjnych, zoptymalizować pracę turbin i zredukować koszty utrzymania przy jednoczesnym wzroście efektywności i produktywności. "Co więcej, cyfrowy symulator będzie odzwierciadlał pracę całej farmy wiatrowej, jak też pojedynczej turbiny wiatrowej w czasie rzeczywistym" - dodała Energa.

W informacji zapowiedziano, że kolejny projekt, który zrealizować chcą wspólnie Energa Wytwarzanie i PZU LAB, dotyczył będzie cyfrowego przewidywania wolumenu produkcji energii elektrycznej.

"Oprogramowanie bazować ma m.in. na bieżących i archiwalnych danych na temat wytwarzania, aktualnym zapotrzebowaniu w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym - KSE i informacjach na temat dostępnej pojemności magazynów energii" - podała spółka Grupy Orlen. Wskazała przy tym, że "tak skonstruowane narzędzie pozwoliłoby na bilansowanie produkcji energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych w stosunku do aktualnych obciążenia sieci elektroenergetycznych i zapotrzebowania na energię elektryczną".

Według Energi, celem trzeciego planowanego pilotażu będzie opracowanie prototypu urządzenia do rozpoznawania potencjalnych zanieczyszczeń olejowych z turbin wiatrowych i obsługujących je statków.

"Oprócz wykrywania substancji na powierzchni morza urządzenie pozwali też ograniczyć ich rozprzestrzenianie się. Składać się będzie z pływającej platformy, zespołu sensorów wykrywających substancje ropopochodne oraz specjalnej jednostki pływającej wyposażonej w odpowiednio do potrzeb projektu element sorpcyjny, zbierający zanieczyszczenia" - wyjaśniła spółka Grupy Orlen. Jak zaznaczono w informacji, "do takich zdarzeń dochodzi rzadko, niemniej dalsze minimalizowanie ryzyk wpłynie korzystnie zarówno na bezpieczeństwo środowiska, jak też bezpieczną pracę morskich farm wiatrowych".

"Energa Wytwarzanie planuje wykorzystać wypracowane rozwiązania jeszcze w pierwszej fazie rozwoju morskich farm wiatrowych w polskiej części Bałtyku, w związku z czym zakłada, że wszystkie trzy pilotaże zakończą się w przeciągu najbliższych trzech lat" - podkreśliła Energa.

Spółka Grupy Orlen zwróciła uwagę, że "morska energetyka wiatrowa stanowi jeden z kluczowych kierunków rozwój nowoczesnej energetyki", ujętych w strategii Orlen 2030, w której zapisano m.in., że do końca dekady koncern planuje posiadać 9 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych, w tym w morskich farmach wiatrowych.

Energa przypomniała, że Grupa Orlen "jest w trakcie realizacji najbardziej zaawansowanego projektu morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku" - farmy Baltic Power o mocy do 1,2 GW, która po rozpoczęciu pracy w 2026 r. będzie w stanie zasilić czystą energią ponad 1,5 mln gospodarstw domowych. Jak wspomniano w informacji, Grupa Orlen "stara się również o pozyskanie nowych obszarów pod budowę kolejnych farm oraz podjęła strategiczną decyzję o budowie pierwszego w Polsce terminala instalacyjnego do budowy farm na morzu" - terminal, zlokalizowany w porcie w Świnoujściu, rozpocznie pracę na przełomie 2024 i 2025 r.

We wrześniu 2021 r. z inicjatywy wiceministra klimatu i środowiska, pełnomocnika rządu ds. odnawialnych źródeł energii Ireneusza Zyski przedstawiciele administracji rządowej oraz morskiej energetyki wiatrowej, w tym Energa Wytwarzanie, podpisali "Porozumienie sektorowe na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce" - "Polish Offshore Wind Sector Deal". "Wydarzenie to umożliwiło rozpoczęcie współpracy podmiotów zainteresowanych budową i rozwojem sektora morskiej energetyki wiatrowej, w co wpisują się wspólne projekty Energi Wytwarzania i PZU LAB" - podkreśliła Energa.

Michał Budkiewicz

mb/ drag/

Tagi:
pzu, offshore, energa, o&m

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.