Zakończyła się cyfryzacja obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły

zk

20.09.2022 10:22 Źródło: Newseria
Strona główna Klimat, Edukacja Zakończyła się cyfryzacja obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły

Partnerzy portalu

Zakończyła się cyfryzacja obiektów hydrotechnicznych w dorzeczach Odry i Wisły - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa

Nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego będzie sterowana cyfrowo –właśnie zakończył się Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły, realizowany przez konsorcjum firm Sprint S.A. i Elvys s.r.o.

W zakresie Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły powstała nowoczesna infrastruktura zarządzania powodziowego. Jej elementy zlokalizowano w dorzeczu Środkowej i Dolnej Odry, na Ziemi kłodzkiej oraz w dorzeczu Górnej Wisły. Projekt współfinansował Bank Światowy, Bank Rozwoju Rady Europy, oraz skorzystano ze wsparcia środków pochodzących budżetu państwa i Funduszu Spójności w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2022.

– Najważniejszy cel tego przedsięwzięcia to poprawa ochrony przed powodzią mieszkańców i ich mienia na wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły. Dodam, że tereny objęte przez projekt, w ramach którego zrealizowano tę inwestycję, zamieszkane są przez ok. 15 mln osób. Mówiąc bardziej obrazowo, to niemal 40% mieszkańców naszego kraju. Cieszę się, że ta realizacja oznacza poprawę bezpieczeństwa tak dużej części naszej społeczności. Zakończony projekt wzmocni także zdolności administracji publicznej w skutecznym ograniczaniu skutków powodzi. System ułatwi monitoring stanu wody i sytuacji na obiektach hydrotechnicznych w czasie rzeczywistym, umożliwiając szybką interwencję, zanim dojdzie do zagrożenia powodziowego. A jeśli nie uda się powstrzymać żywiołu, rozwiązania cyfrowe usprawnią łączność między obiektami hydrotechnicznymi, centrami operacyjnymi i odpowiednimi służbami. Dzięki temu interwencja będzie mogła zostać przeprowadzona szybko i efektywnie – wskazuje Sławomir Wojtacki, Prezes Zarządu Sprint S.A.

Cztery podsystemy i centrum w dwóch miastach

Wdrożenie przeprowadzono w ciągu 17 miesięcy – od grudnia 2020 roku do maja 2022 roku, w 28 lokalizacjach terenowych, należących do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowe technologie mają przede wszystkim usprawnić łączność, więc w tym celu konieczna jest skuteczna i szybka transmisja danych. W ten sposób można przyspieszyć i częściowo zautomatyzować monitoring zagrożenia powodzią. Dlatego w tym celu lider konsorcjum Sprint S.A. oraz partner – słowacki dostawca systemów radiotelekomunikacyjnych Elvys s.r.o. – wdrożyło system, bazujący na czterech funkcjonalnych podsystemach:
•  ODRA, czyli radiowej łączności analogowej VHF wzdłuż rzeki Odra opartym o stacje bazowe VHF zainstalowane w 19 obiektach terenowych Wód Polskich.
•  DMR, czyli podsystemie łączności dyspozytorskiej dostosowanej do łączności służb Wód Polskich w rejonie wybranych 9 zbiorników wodnych, bazującym na rozwiązaniach zgodnych ze standardem DMR.
• WAN połączonego z funkcjonalnością SD-WAN (technologia sieciowa definiowana programowo) bazującym na technologii VPN i w warstwie transportowej wykorzystującym transmisję danych LTE.
•  Podsystemie Monitorowania i Zarządzania umożliwiającym monitorowanie funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej, baz danych i pozostałych komponentów gwarantujących prawidłowe działanie całości systemu.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje obiekty hydrotechniczne, takie jak stopnie wodne, zbiorniki, jazy, śluzy i zapory wodne. Konsorcjum Sprint S.A. i Elvys s.r.o. uruchomiło także Centra Operacyjne w Krakowie i Wrocławiu, które stanowią serce całego systemu łączności dyspozytorskiej. Sieć połączeń zapewnia między innymi: realizację cyfrowych połączeń indywidualnych oraz grupowych, łączność w sytuacjach kryzysowych, komunikację z obszarami, gdzie nie funkcjonują inne sieci telekomunikacyjne oraz sieć transmisyjną WAN, łączącą obiekty terenowe należące do Wód Polskich.

W ramach Projektu OPDOW firma Sprint S.A. podpisała również umowę z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na budowę szerokopasmowych łączy telekomunikacyjnych. Łącza zostaną zrealizowane w technologii SD-WAN i doprowadzone do ok. 150 obiektów hydrotechnicznych, należących do Wód Polskich.

Konsorcjum firm Sprint S.A. oraz Elvys s.r.o. opracowało dokumentację projektową wraz z planowaniem radiowym. Specjaliści obu firm zainstalowali i uruchomili także niezbędne urządzenia i oprogramowanie, włącznie z dostawą i zabudową niezbędnych elementów, takich jak szafy na zewnątrz budynków, konstrukcje podantenowe i maszty. Przeprowadzono także szkolenie personelu Wód Polskich z obsługi wdrożonych podsystemów.

Wybudowany system łączności objęty jest 36-miesięczną gwarancją, w ramach której Sprint świadczy usługi serwisowe i wsparcie techniczne obejmujące utrzymanie wszystkich pracujących podsystemów oraz konserwację sprzętu i oprogramowania. Wartość zrealizowanego kontraktu wyniosła 4 252 018,24 złotych brutto.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.