ZE PAK SA nabywa projekt wiatrowy

ZE PAK SA nabywa projekt wiatrowy  - ZielonaGospodarka.pl
14.04.2023 18:30
Strona główna Energetyka, OZE ZE PAK SA nabywa projekt wiatrowy

Partnerzy portalu

ZE PAK SA nabywa projekt wiatrowy  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

Zarząd spółki ZE PAK S.A. poinformował, że w dniu 14 kwietnia 2023 roku PAK-Polska Czysta Energia sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (tj. spółka zależna od Spółki) ("PAK-PCE") nabyła od Polish Wind Holdings B.V., spółki utworzonej i działającej zgodnie z prawem Królestwa Niderlandów ("Sprzedający") 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Eviva Drzeżewo sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku ("Spółka Projektowa").

PAK-PCE nabyła udziały Spółki Projektowej od Sprzedającego w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na realizacji instalacji OZE w obrębie gminy Główczyce, Damnica, Potęgowo, powiat słupski, województwo pomorskie ("Przedsięwzięcie Inwestycyjne").

Przedsięwzięcie Inwestycyjne przewiduje budowę zespołu farm wiatrowych o mocy efektywnej 88 MW. Warunki wietrzne w tym regionie pozwalają szacować roczną produkcję farmy na około 240 GWh/rok. Projekt posiada komplet pozwoleń administracyjnoprawnych pozwalających na rozpoczęcie prac konstrukcyjnych przy turbinach wiatrowych. Przewidywany termin uruchomienia Przedsięwzięcia Inwestycyjnego to czwarty kwartał 2025 roku. Łączne nakłady inwestycyjne związane z nabyciem oraz realizacją Przedsięwzięcia Inwestycyjnego wyniosą około 920 mln PLN.

W związku z nabyciem Spółki Projektowej, PAK-PCE podpisała umowę pożyczki ("Umowa") z Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie której PAK-PCE została udostępniona pożyczka w kwocie do 99 mln PLN, która będzie mogła zostać wypłacona w złotych polskich lub euro na warunkach określonych w Umowie ("Pożyczka"). Zgodnie z zapisami Umowy, termin spłaty Pożyczki został ustalony do dnia 31 grudnia 2025 roku. Warunki finansowe oraz pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków rynkowych.kom espi zdz

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.