„Zielona” kolej atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów

„Zielona” kolej atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów  - ZielonaGospodarka.pl
03.04.2023 12:29
Strona główna Transport, Elektromobilność „Zielona” kolej atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów

Partnerzy portalu

„Zielona” kolej atrakcyjnym miejscem pracy dla kandydatów  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. pixabay

W obliczu narastających zmian klimatycznych strategicznym celem dla wielu branż, w tym również dla kolei, jest zmniejszenie oddziaływania na środowisko naturalne. Istotne znaczenie w tym zakresie może odgrywać fakt, iż firmy działające zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju mogą być oceniane przez kandydatów jako atrakcyjniejszy pracodawca.

„Zielone” firmy – nowy trend w rekrutacji

Dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz możliwości rozwoju zawodowego w różnych obszarach biznesu sprzyjają zwiększeniu kryteriów, jakimi kierują się kandydaci przy wyborze miejsca pracy. W efekcie coraz większe znaczenie zaczyna odgrywać nie tylko kwestia wynagrodzenia oraz stabilność organizacji, ale również jej system wartości.

Przejawem tego jest m.in. nowy trend wśród kandydatów, którzy podczas rekrutacji zaczynają przywiązywać większą wagę do kwestii ochrony środowiska przez potencjalnych pracodawców. Trend ten można zaobserwować m.in. w badaniu przeprowadzonym przez Grupę Pracuj.pl, gdzie 39% badanych Polaków zadeklarowało, że chętniej aplikowałoby na oferty pracy, jeśli zamieszczająca je firma angażowałaby się w działania na rzecz ekologii i ochrony środowiska [1].

Tym samym firmy, które wdrażają rozwiązania sprzyjające ochronie klimatu, neutralizowaniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne oraz budowaniu miejsc pracy zgodnych z deklarowanymi wartościami stają się atrakcyjniejszym pracodawcą.

DB Cargo Polska a idea „zielonej” kolei

Przykład takich działań można zaobserwować w firmie DB Cargo Polska, która postawiła za cel budowanie neutralnego dla środowiska przewozu towarów po polskich i zagranicznych torach. W tym celu firma m.in. sukcesywnie inwestuje w nowoczesny, przyjaźniejszy dla środowiska tabor, w tym wielosystemowe lokomotywy Vectron oraz rozwiązania wagonowe sprzyjające ochronie środowiska.

W polityce DB Cargo Polska istotną rolę odgrywają również działania na rzecz wykorzystywania „zielonej” energii w sieci trakcyjnej zasilającej przewozy kolejowe. Dowodem na to jest otrzymanie przez Spółkę DB Cargo Polska certyfikatu od PKP Energetyka, który potwierdza zakup energii elektrycznej trakcyjnej w 100% pochodzącej z odnawialnych źródeł. Dzięki zakupieniu „zielonej” energii przewozy Spółki realizowane w oparciu o trakcję elektryczną charakteryzują się zerową emisją bezpośrednią i pośrednią CO2.

Ponadto w organizacji prowadzone są działania na rzecz promocji innowacji poprzez angażowanie pracowników w tworzenie rozwiązań, których celem jest m.in. poprawienie efektywności, czy zmniejszanie wpływu na środowisko naturalne. Jednym z takich rozwiązań jest zaproponowana przez pracowników sprzedaż makulatury, która zastąpiła utylizacje surowca.

[1] https://media.pracuj.pl/135280-pro-eko-i-praca-polacy-o-wplywie-ekologii-na-rekrutacje

Źródło informacji: DB Cargo Polska

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.