Jak złożyć wniosek o dotację na zakup roweru elektrycznego?

zk

09.06.2022 17:12 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Transport, Elektromobilność Jak złożyć wniosek o dotację na zakup roweru elektrycznego?

Partnerzy portalu

Jak złożyć wniosek o dotację na zakup roweru elektrycznego? - ZielonaGospodarka.pl
Fot. gdynia.pl

Już od 10 czerwca mieszkańcy Gdyni zainteresowani zakupem roweru elektrycznego, będą mogli składać wnioski o przyznanie dotacji. Poniżej, krok po kroku, tłumaczymy, jak poprawnie zawnioskować o dotację.
 
Miejskie dotacje na zakup roweru elektrycznego są działaniem innowacyjnym nie tylko w skali Gdyni, ale całego kraju. W związku z nadchodzącym terminem przyjmowania wniosków, przybliżamy związane z tym zasady.
 
KROK 1. ZRÓB ROZEZNANIE

Zanim przejdziemy do wypełniania wniosku, warto zainteresować się tematem rowerów elektrycznych i zrobić rozeznanie rynku, w celu wybrania konkretnego modelu, o którego zakup będziemy się starać.
 
KROK 2. WYPEŁNIJ WNIOSEK

Gdy wiemy już, jaki rower elektryczny chcemy kupić, możemy przejść do wypełnienia wniosku.
 
TU ZNAJDZIESZ ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI ORAZ WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI NA ZAKUP ROWERU ELEKTRYCZNEGO

Poza danymi do kontaktu, należy oświadczyć, iż rower będzie wyposażony w pomocniczy napęd elektryczny, o którym mowa w art. 2 pkt 47 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.), a zakupu dokonamy w celach niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Musimy wskazać również planowany koszt zakupu (wysokość dotacji stanowi 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2 500 zł brutto), a także czas realizacji zakupu (nie dłuższy niż dwa miesiące od momentu podpisania umowy).

KROK 3. ZŁÓŻ WNIOSEK
 
Wnioski przyjmowane i rozpatrywane będą w kolejności wpływu do Urzędu Miasta Gdyni, aż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie miasta Gdyni na dany rok, dlatego nie warto zwlekać. Przypominamy, że przyjmowanie wniosku startuje 10 czerwca br.

Wnioskodawcy, których wnioski zawierają błędy lub braki formalne uniemożliwiające nadanie im biegu, zostaną wezwani do ich poprawienia lub uzupełnienia. Wniosek uzupełniony lub poprawiony uznaje się za złożony w dniu jego uzupełnienia lub poprawienia.
 
OPCJA 1: WNIOSEK ELEKTRONICZNY

Najprostsze i - co istotne - najszybsze jest złożenie wniosku w formie elektronicznej, co można zrobić np. przez wysłanie pisma ogólnego wraz z załącznikiem (którym jest wniosek o przyznanie dotacji na zakup roweru elektrycznego) na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Gdyni z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

W podobny sposób wysłanie wniosku może zostać zrealizowane przez Platformę Cyfrowego Urzędu Miasta Gdyni, gdzie również wniosek powinien stanowić załącznik do pisma ogólnego.

Wnioski składane w formie elektronicznej należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym (podpisem potwierdzonym profilem zaufanym).

W tym wypadku datą wpływu wniosku do Urzędu, zgodnie z przepisami, jest urzędowe poświadczenie przedłożenia dokumentu elektronicznego generowanie automatycznie z systemu teleinformatycznego.
 
OPCJA 2: WNIOSEK PAPIEROWY

Wniosek można złożyć również w formie papierowej. Takowe będą przyjmowane w Kancelariach Ogólnych Urzędu Miasta Gdyni w budynkach przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 oraz ul. 10 Lutego 24 (w godzinach ich pracy, tj. poniedziałek-piątek w godzinach od 08:00 do 16:00), gdzie zostaną zarejestrowane w systemie urzędowym.
 
W ww. budynkach funkcjonują czynne całodobowo (24 h/7 dni) wrzutnie. W tym przypadku warto pamiętać, że datą i godziną wpływu Państwa wniosku do Urzędu, która będzie brana pod uwagę w procesowaniu wniosku, będzie ta, która wynika z jego rejestracji w systemie urzędowym, co odbywa się w godzinach pracy Kancelarii (zgodnie z obowiązującymi procedurami). Data i czas wrzucenia wniosku do wrzutni nie jest jednoznaczny z jego wpływem do Urzędu.
 
Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku wysłania wniosku pocztą lub Paczkomatem – datą wpływu jest rejestracja wniosku w systemie urzędowym, a nie czas jego nadania.
 
KROK 4. POCZEKAJ NA DECYZJĘ

Czas na rozpatrzenie wniosku wynosi 21 dni. Maksymalnie po upływie trzech tygodni wysłana zostanie informacja o decyzji oraz – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – dalszych krokach związanych z procedurą dotacji i zakupu e-roweru.
 
***

GDYNIA PRZECIERA ROWEROWE SZLAKI

Mieszkańcy Gdyni jako pierwsi w Polsce będą mogli skorzystać z miejskich dotacji na zakup roweru elektrycznego.

- Już dziś dociera do nas mnóstwo głosów od mieszkańców, którzy z entuzjazmem przyjęli inicjatywę dotacji. To propozycja, której celem jest pomoc w zmienianiu nawyków transportowych i sądząc po początkowym odbiorze jest duża szansa, że spore grono gdynian przesiądzie się z samochodu na rower – mówi Marek Łucyk, wiceprezydent Gdyni ds. rozwoju. I dodaje: - Chcemy, aby dotacja na stałe wpisała się w gdyńskie działania na rzecz równoważenia transportu.

Rowery elektryczne będą miały szanse uzyskać wysokie, bo sięgające 50% całej kwoty dofinansowanie, przy czym kwota dotacji to nie więcej niż 2500 złotych. Jeśli cena roweru będzie niższa, odpowiednio niższa będzie również dopłata.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.