Zielona produkcja offshore – Webinarium – wspieranie #MŚP – otwarty nabór GreenOffshoreTech

Strona główna Energetyka, OZE Zielona produkcja offshore – Webinarium – wspieranie #MŚP – otwarty nabór GreenOffshoreTech

Partnerzy portalu

Zielona produkcja offshore – Webinarium – wspieranie #MŚP – otwarty nabór GreenOffshoreTech  - ZielonaGospodarka.pl

Już 29 kwietnia, o godzinie 10.00 rozpocznie się Webinarium – wspieranie #MŚP – otwarty nabór GreenOffshoreTech.

Webinarium organizowane jest przez GreenOffshoreTech w ramach projektu: “Nowe przemysłowe łańcuchy wartości w Europie i różnych sektorach  w celu wspierania MŚP i rozwoju nowych innowacyjnych produktów i usług dla zielonej produkcji offshore”, we współpracy z Klastrem Gospodarki Odpadowej i Recyklingu.

To projekt finansowany z programu UE Horyzont 2020. W skład konsorcjum projektowego wchodzi 12 partnerów z 7 krajów europejskich : Polski, Norwegii, Islandii, Wielkiej Brytanii, Łotwy, Portugalii, Niemiec – są to klastry, organizacje biznesowe oraz nauka.

Projekt jest odpowiedzią na jedno z wyzwań Unii Europejskiej, którym  jest wspieranie rozwoju wschodzących branż by  zapewnić wzrost i zatrudnienie w przyszłości. Branże wschodzące można rozumieć jako „ustanowienie całkowicie nowego łańcucha wartości w przemyśle lub radykalnej rekonfiguracji istniejącego, napędzanej przez przełomowy pomysł (lub konwergencja pomysłów), prowadzący do przekształcenia tych pomysłów / możliwości w nowe produkty / usługi o wyższej wartości dodanej ”.

Komisja Europejska określiła niebieską gospodarkę – wszystkie rodzaje działalności gospodarczej związane z oceanami, morzami i wybrzeżami – jako jedną z kluczowych wschodzących gałęzi przemysłu oraz  siłę napędową dla dobrobytu Europy i rozwoju ekonomicznego oraz zaakcentowała potrzebę połączenia podzielonych społeczności niebieskiego wzrostu w całej Europie, aby zapewnić większą wartość dodaną.

Ogólnym celem GreenOffshoreTech jest pobudzenie innowacji międzysektorowych wśród grup MŚP z 8 różnych sektorów – 4 sektory offshore (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, morski transport) i 4 kluczowe sektory technologii wspomagających (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, przemysł 4.0, technologie środowiskowe) w celu stymulowania tworzenia nowych produktów i usług. Główną ideą jest udany transfer innowacji z jednego sektora do drugiego i oferowanie nowych rozwiązań lub tworzenie szans rozwojowych przez budowanie nowych i rekonfiguracja istniejących przemysłowych łańcuchów wartości w Europie.

Główne założenia i cele projektu to:
- wykorzystanie przekrojowych i kluczowych technologii, umożliwiających rozwój nowych produktów, procesów lub usług (np. Gospodarowanie odpadami, recykling, odzyskiwanie surowców) oraz transfer wiedzy technologicznej z jednego sektora do drugiego,
- wzmocnienie rozwoju regionalnego biznesu oraz wspieranie członków i MŚP w opracowywaniu nowych innowacyjnych produktów, procesów, usług.

Osiągnięcie celu GreenOffshoreTech będzie realizowane poprzez budowę strategii, która będzie zawierała następujące elementy:

1) przyjęcie tzw. podejście demonstracyjne (LSD),

2) zaangażowanie organizacji klastrowych i pośredników MŚP jako facilitatorów procesu,

3)  strategiczny wybór partnerów projektu i sektorów, z którymi powiązane są MŚP,

4) bliski związek z priorytetami polityki regionalnej i innymi działaniami oraz inwestycjami

5) połączenie różnych instrumentów wsparcia i narzędzia.

Podstawą działań będzie bezpośrednie wsparcie procesów innowacyjnych MŚP – zostanie przeznaczone na to działanie co najmniej 75% budżetu projektu. Postawą wsparcia będzie: analiza konkretnych wyzwań, problemów oraz potrzeby przekrojowych i nowych innowacyjnych  technologii (zaawansowane materiały, zaawansowana produkcja, Przemysł 4.0, technologie środowiskowe) wśród czterech sektorów przemysłu morskiego o silnych synergiach (morska energia wiatrowa, morska akwakultura, morska ropa i gaz, transport wodny) w celu zidentyfikowania potencjalnych nowych łańcuchów wartości w przemyśle, które należy wzmocnić.

Celem projektu jest wspieranie #MŚP w opracowywaniu nowych produktów, procesów lub usług dla ekologicznej produkcji i transportu morskich oraz  zwiększenie międzysektorowej innowacyjności wśród grup MŚP z różnych sektorów.

Sektory Technologii Kluczowych:
1. Zaawansowane Materiały
2. Nowoczesne Technologii Produkcji
3. Przemysł 4.0/Digitalizacja
4. Technologie środowiskowe

Plan spotkania

10:00 – 10:15   Otwarcie i słowo wstępu na temat projektu
Agnieszka Zdanowicz, Klaster Gospodarki Odpadowej   i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

10:15 – 10:45   Jak aplikować?
dr Sławomir Pyciński, Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system Sp. z o.o.

10:45 – 11:00  Znajdź Partnera razem z nami
dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH, Instytut Autostrada Technologii i Innowacji

11:00 – 11:30   Sesja Q&A


Rejestracja>> klaster.clickmeeting.com


Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.