Optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko - wyzwania i możliwości

zk

15.03.2023 08:55
Strona główna Klimat, ekologia Optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko - wyzwania i możliwości

Partnerzy portalu

Optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko - wyzwania i możliwości - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa
Zgodnie z głównym celem Europejskiego Zielonego Ładu, kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć neutralność klimatyczną do 2050 roku. Czy optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko może pomóc w realizacji tych założeń? Jeśli tak, to w jakim zakresie? Jak miałby docelowo wyglądać nowoczesny biznes wspierający klimatyczne cele?

Jesteśmy “Gotowi na 55”

Aby osiągnąć unijny cel, zatrzymać postępujące zmiany klimatyczne i degradację środowiska, przygotowano zestaw wniosków ustawodawczych, mających zmienić i uaktualnić przepisy oraz wprowadzić nowe inicjatywy UE. Propozycje te nazwano “Gotowi na 55”, ponieważ celem jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o 55%,  do 2030 roku. W skład pakietu wchodzą m.in. postulaty dotyczące energii odnawialnej, efektywności energetycznej, opodatkowania energii czy wspólnego wysiłku redukcyjnego.  Europejski Zielony Ład powinien być więc rozumiany nie tylko poprzez konkretne wyzwania, które są stawiane państwom członkowskim, tym samym podmiotom gospodarczym i obywatelom, ale głównie poprzez pozytywne perspektywy, które daje ludziom i Ziemi.

Zielona strategia rozwoju to nowe możliwości w zakresie wzrostu gospodarczego, budowania innowacyjnych modeli biznesowych i rynków, tworzenia miejsc pracy oraz rozwoju technologicznego.

Wpływ działalności firm na środowisko. Czy można go zmniejszyć już teraz?

Optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko, czyli celowe ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na planetę, to m.in.: redukcja emisji CO2 do środowiska. W UE ograniczenie wydzielania dwutlenku węgla w przemyśle jest realizowane poprzez zobowiązanie firm do posiadania pozwolenia na każdą tonę emitowanego CO2, które egzekwuje Europejski System Handlu Emisjami (ETS) - pierwszy i największy na świecie rynek uprawnień do emisji CO2.  Dodatkowo optymalizacja odbywa się poprzez mniejsze zużycie energii. Do tego korzystanie ze źródeł odnawialnych jako alternatywy dla paliw kopalnych to ekologiczne rozwiązanie nie tylko dla samorządów, gospodarstw domowych, ale również dla firm. Na tę chwilę ponad 20% energii zużywanej w UE pochodzi ze źródeł odnawialnych.

“Optymalizacja wpływu działalności na środowisko wpisuje się w cele przedsiębiorstw, które chcą być ekologicznie i społecznie odpowiedzialne. Choć optymalizacja zakłada przekształcenie dotychczasowych utartych schematów działania biznesu, warto ją wdrożyć m.in. poprzez oszczędzanie energii, prowadzenie nowoczesnej księgowości, gdzie kontroluje się zużycie papieru, prowadzi cyfrową archiwizację dokumentów czy też poprzez redukcję produkcji elektrośmieci” - mówi Mariusz Ryło, CEO w Fixit.

Jesteśmy w momencie, kiedy nie tylko można zmniejszyć wpływ działalności firm na środowisko, ale jest to wręcz konieczne. Raport naukowy Instytutu Zarządzania SGH w Warszawie mierzący zjawisko społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw i konsumentów, opracował m.in. Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem. Indeks OZP wyniósł 0,52 w skali 0-1. Oznacza to, że badane przedsiębiorstwa są w połowie drogi do uzyskania statusu odpowiedzialnego społecznie przedsiębiorstwa.  W tym Subindeks Środowisko Naturalne wyniósł 0,54.

“Fixit jest przedsiębiorstwem - partnerem biznesowym - prowadzącym działania w oparciu o rozwiązania proekologiczne. Firma realnie zmniejsza ślad węglowy, stosując zasady ekonomii cyrkularnej. Świadcząc profesjonalny serwis i pełne wsparcie producentów elektroniki, IT, sprzętu RTV i AGD, wykonuje usługi m.in. refurbishmentu, czyli renowacji sprzętu, tak by odświeżony mógł pozostać dalej w użytku na etapie konsumpcji, a potem mógł być poddany recyklingowi” - kontynuuje Mariusz Ryło z Fixit.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest proekologiczną koniecznością. Staje się modelem biznesowym, produkcji i konsumpcji coraz częściej wybieranym przez przedsiębiorców oraz klientów. Naturalnie wydłużony cykl życia produktów, nadanie im dodatkowej wartości, ograniczenie odpadów to fundament cyrkularności w kontekście dbałości o środowisko naturalne.

Co można jednak jeszcze zrobić, aby podążać w kierunku budowania nowoczesnego biznesu wspierającego planetę? Odpowiedzią są innowacje ekologiczne.

Ekoinnowacje skutecznie realizują klimatyczne cele. Jakie są ich mocne strony?

Innowacje ekologiczne poprzez mają zasadnicze znaczenie dla wspierania przejścia na gospodarkę obiegową i osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.  Ekoinnowacje w przedsiębiorstwach prowadzą do zmniejszenia kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwiększają zdolność do wykorzystania nowych możliwości rozwoju i poprawiają wizerunek wśród konsumentów, którzy obecnie bardzo często kwestie środowiskowe uznają za priorytet. Są one istotnym instrumentem polityki ochrony środowiska, mającym pozytywny wpływ zarówno na gospodarkę, jak i społeczeństwo.

“Ekoinnowacje w biznesie są nie tylko związane z technologią, a w konsekwencji z ekoproduktami czy ekousługami, ale odnoszą się także do innowacji w zakresie organizacji i funkcjonowania przedsiębiorstwa. Współczesna firma powinna być zarządzana nowocześnie. Oznacza to przede wszystkim dostosowanie się do wymogów prawnych w zakresie ochrony środowiska, ale także m.in. wdrożenie działań mających na celu edukację ekologiczną pracowników i zachęcanie do proekologicznych postaw. Współcześnie ekoinnowacyjna firma może być silną marką. Nie tylko buduje przewagę konkurencyjną na rynku, ale zwiększa także zaufanie i lojalność wśród konsumentów, którzy są coraz bardziej świadomi swych eko wyborów” - wnioskuje Mariusz Ryło z Fixit.

Optymalizacja wpływu działalności firm na środowisko naturalne to istotny wymóg dzisiejszych czasów, stawiany przed biznesem. To duże wyzwanie do przedefiniowania priorytetów, w tym wizji i misji przedsiębiorstw, które powinny być coraz bardziej społecznie i ekologicznie odpowiedzialne. To także szereg możliwości, które się z tym wiążą, tj. m.in: pozyskiwanie środków unijnych na nowe ekoinwestycje, redukcje kosztów i zwiększenie sprzedaży czy wreszcie budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców dóbr i usług. Optymalizacja ekologiczna leży zarówno w interesie podmiotów gospodarczych, jak i społeczeństwa oraz środowiska naturalnego.

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24525,00 $ tona 1,03% 24 maj
 Cynk 2305,00 $ tona -2,41% 24 maj
 Aluminium 2233,00 $ tona 1,45% 24 maj
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.