Biometan, klastry, PPA, peer-to-peer w projekcie noweli ustawy o OZE

zk

28.02.2022 18:08 Źródło: PAP
Strona główna Energetyka, OZE Biometan, klastry, PPA, peer-to-peer w projekcie noweli ustawy o OZE

Partnerzy portalu

Biometan, klastry, PPA, peer-to-peer w projekcie noweli ustawy o OZE - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

Regulacje dotyczące biometanu, klastrów energii, umów typu PPA czy tzw. handlu partnerskiego (peer-to-peer) zawiera projekt zmiany ustawy o OZE, które ministerstwo klimatu skierowało do konsultacji publicznych.

W projekcie wprowadza się definicję biometanu, wprowadzenie go do katalogu paliw gazowych i regulacje dotyczące działalności gospodarczej w tym zakresie. W przypadku odmowy przyłączenia źródła biometanu do sieci, jej operator ma obowiązek wskazania alternatywnej lokalizacji przyłącza. Projekt zakłada odejście od systemu wsparcia biogazu rolniczego, opartego o świadectwa pochodzenia.

Proponowana regulacja zmienia definicję klastra energii, stroną porozumienia o klastrze będzie musiała być przynajmniej jedna jednostka samorządu. Wprowadza się regulacje dotyczące samego porozumienia oraz rejestr klastrów, prowadzony przez Prezesa URE. Obszar działania klastra ma być ograniczony terenem powiatu lub pięciu sąsiadujących ze sobą gmin.

Zakres działania klastra ma być uzupełniony o magazynowanie energii. Projekt wprowadza zasady współpracy klastrów z OSD, m.in. rozliczeń, udostępnianie koordynatorowi klastra danych pomiarowych. W ramach wsparcia energii, wytworzonej w ramach klastrów z OZE ma być ona warunkowo zwolniona z opłaty OZE, kogeneracyjnej, akcyzy oraz obowiązków, związanych ze świadectwami pochodzenia.

Do końca 2026 r. będzie wymagane jednak, aby przynajmniej 30 proc. energii z klastra pochodziło z OZE, łączna moc źródeł nie przekraczała 100 MW, produkcja zaspokajała co najmniej 40 proc. rocznego zapotrzebowania stron, a zdolność magazynowania - 2 proc. rocznej produkcji. Od 2027 roku parametry te zostaną podniesione odpowiednio do 50 proc., 50 proc. i 5 proc.

W obszarze ciepłownictwa wprowadza się obowiązek przyłączania do sieci ciepłowniczej źródło OZE oraz zakupu ciepła z niego. Wprowadza się gwarancje pochodzenia ciepła i chłodu z OZE. Poziom stopy zwrotu z kapitału dla źródeł ciepła z OZE i infrastruktury do nich określa się na poziomie nie mniejszym niż 7 proc.

Rozszerza się możliwość wydawania gwarancji pochodzenia energii z OZE na biometan, ciepło lub chłód z OZE i wodór „odnawialny”.

Proponuje się podniesienie z 50 do 150 kW limitu mocy instalacji PV, do którego nie potrzeba pozwolenia na budowę.

Projekt zawiera przepisy, dotyczące umów typu PPA (Purchase Power Agreement), m.in. określenie jej istoty. Jedną z dopuszczalnych możliwości wykonania takiej umowy między wytwórcą OZE a odbiorcą będzie linia bezpośrednia.

Nowe regulacje mają umożliwić tzw. handel partnerski (peer-to-peer) energią z OZE i sprzedaż poprzez technologię blockchain albo przez certyfikowanego koncentratora-pośrednika przez prosumentów lub prosumentów zbiorowych. Docelowo model ten ma być dostępny także dla innych uczestników rynku niż tylko prosumenci.

Proponowane przepisy zakładają, że pewne instalacje OZE - biomasowe, biogazowe i małe wodne, po zakończeniu 15-letniego okresu wsparcia, po odpowiedniej modernizacji będą mogły otrzymywać wsparcie operacyjne - różnicę między kosztami operacyjnymi, a przychodami, albo gwarantowaną cenę sprzedaży.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.