Czwarty rok z rzędu Ørsted został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną

01.02.2022 18:56 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka, OZE Czwarty rok z rzędu Ørsted został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną

Partnerzy portalu

Czwarty rok z rzędu Ørsted został uznany za najbardziej zrównoważoną firmę energetyczną - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Avedøre power station

Duński koncern energetyczny Ørsted został ponownie uhonorowany tytułem najbardziej zrównoważonej firmy energetycznej na świecie w rankingu Corporate Knights 2022, obejmującym 100 najbardziej zrównoważonych globalnych korporacji. Firma przeszła ścieżkę zeroemisyjnej transformacji odchodząc od wytwarzania energii z paliw kopalnych na rzecz OZE niż jakakolwiek inna duża firma z branży. To uczyniło Ørsted globalnym liderem w dziedzinie morskiej energetyki.

Wizja Ørsted to świat całkowicie zasilany odnawialnymi źródłami energii. Firma wierzy, że niskoemisyjna transformacja, jeśli zostanie przeprowadzona prawidłowo, może nie tylko przyczynić się do dekarbonizacji, ale także do wzrostu gospodarczego, ożywienia lokalnych społeczności i pozytywnego wpływu netto na wskaźniki bioróżnorodności.

Ørsted jest uznawany przez CDP za globalnego lidera w zakresie zmian klimatycznych i w październiku 2021 roku został uznany przez SBTi (ang. Science Based Targets initiative – inicjatywa oparta o cele naukowe) za pierwszą i nadal jedyną firmę energetyczną na świecie, która ma naukowo potwierdzony cel neutralności klimatycznej. 

Aby przygotować ranking na 2022 roku, Corporate Knights przeanalizował 6914 firm o przychodach powyżej 1 mld USD i porównał z firmami z odpowiednich branż na całym świecie pod kątem najważniejszych 24 ilościowych wskaźników wydajności.

Mads Nipper, prezes Ørsted, powiedział, że podjęcie działań niezbędnych do powstrzymania wzrostu temperatury w granicach 1,5°C nie jest zasadniczo ani wyzwaniem technologicznym, ani gospodarczym. 

– Jest to wyzwanie dla liderów, a my nie mamy kolejnych miesięcy, tygodni czy dni do stracenia. W ostatnim roku byliśmy świadkami gwałtownego wzrostu ambicji klimatycznych rządów i firm, a rok 2022 musi być rokiem, w którym rządy i firmy przekują ambicje w działania – powiedział Nipper. 

Dodał, że produkcja energii jest nadal odpowiedzialna za ponad 70 proc. światowych emisji. Bez natychmiastowego przyspieszenia działań świat nie zmniejszy emisji o połowę do 2030 roku, a nasza szansa na powstrzymanie globalnego wzrostu temperatury poniżej granicy 1,5°C zostanie utracona.

Podręcznik przywództwa klimatycznego

W perspektywie roku, w którym rządy będą musiały zweryfikować swoje zobowiązania wynikające z COP26, a inwestorzy i konsumenci prawdopodobnie zwiększą wymagania dotyczące działań przedsiębiorstw na rzecz ochrony klimatu, Ørsted opublikował podręcznik przywództwa klimatycznego pt. „Na drodze do osiągnięcia celu powstrzymania wzrostu temperatury na Ziemi poniżej 1,5°C.”. W podręczniku tym firma wskazuje na kluczowe działania, które rządy i firmy mogą i powinny podjąć już teraz.

W nowym podręczniku Ørsted wskazuje na pilne kwestie, które liderzy sektora publicznego i prywatnego muszą rozwiązać już teraz. Najważniejsze działania dla rządów obejmują wyznaczenie ambitniejszych celów w zakresie wykorzystania energii odnawialnej oraz wypracowanie prostych i bardziej przewidywalnych procesów wydawania pozwoleń, umożliwiających szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii, co wspiera również ochronę różnorodności biologicznej. Wśród pilnych działań w sektorze prywatnym jest ustalenie opartych na podstawach naukowych celów zerowej emisji oraz ograniczenie co najmniej 90 proc. emisji przed wykorzystaniem środków kompensacyjnych.

Źródło: Ørsted

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.