Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [ZDJĘCIA]

zk

01.02.2022 20:51
Strona główna Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [ZDJĘCIA]
Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej – potrzebny od zaraz! [ZDJĘCIA] - ZielonaGospodarka.pl

Kryzys energetyczny, ekonomiczny, wojna na Ukrainie czy kolejne fale pandemii Covid-19, spowodowały, że zarówno kwestie klimatyczne, jak i edukacyjne zeszły na dalszy plan. Świat jednak stoi w obliczu pogłębiającego się kryzysu klimatycznego i to od najmłodszych pokoleń zależy, jak będzie wyglądać w przyszłości.

W dniach 22-23 oraz 24-25 listopada odbyły się warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej” zorganizowane przez Fundację Forum Inicjatyw Społecznych w ramach projektu Zrównoważonego ekosystemu edukacji klimatycznej.

Potrzeba przemodelowania systemu edukacji wiąże się z kluczowym elementem, jakim jest odpowiedzialność za zmiany klimatyczne. Dynamika rozwoju nowych technologii, rzetelne badania naukowe – są to istotne aspekty, które należy wdrożyć w aktualne metody nauczania, tak aby w miarę upływu czasu skutecznie wspierały rozwiązywanie palących problemów, jakie niesie za sobą globalne ocieplenie. 

Warsztaty „Zrównoważony ekosystem edukacji klimatycznej”, miały na celu wprowadzenie pedagogów w systemowe podejście, opierające się na autorskiej metodzie, tak, aby w przyszłości mogli wprowadzić swoich uczniów w sposób sprawczy w  zagadnienia związane z globalnym ociepleniem.

Model opiera się na synergistycznym połączeniu kompetencji miękkich, zajęciach terenowych oraz myśleniu projektowym. Główne założenia opierają się na empatyzacji, zajęciach w terenie oraz sprawczym i praktycznym rozwiązywaniu problemów przez uczniów.

Empatyzacja kluczowa dla każdego projektu – pozwala uzyskać inną perspektywę, co ułatwia nie tylko zdefiniowanie problemu, ale w rezultacie jego skuteczne rozwiązanie. Dzięki wprowadzeniu empatii do modelu uczniowie będą nabywać umiejętności współodczuwania, co przełoży się na podniesienie poziomu motywacji i działań na rzecz klimatu.

Zajęcia terenowe – praktyczne, doświadczalne i pozwalają na identyfikację lokalnych problemów – które stają się realnymi tematami projektów.

Model został wzbogacony o metodę design thinking (jednym z głównych twórców metody jest profesor David M Kelley z Uniwersytetu Stanforda), która opiera się na kilku etapach, w rezultacie których powstaje innowacyjne rozwiązanie w oparciu o głębokie, empatyczne zrozumienie problemów i potrzeb – szczególnie w przypadkach, które nie mają jednego oczywistego rozwiązania czy sztywnych ram.

Atutem jest wprowadzenie nowoczesnych technologii – które odgrywają kluczową rolę nie tylko w modelu, ale także w życiu młodych ludzi – możliwość tworzenia i korzystania z tych innowacji w rozwiązywaniu problemów klimatycznych daje poczucie sprawczości.

Pierwsze testy

Warsztaty rozpoczęły się prelekcją eksperta, który od lat współpracuje z Fundacją - profesora Piotra Skubały z Katedry Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Śląskiego – „Dlaczego nieskutecznie reagujemy na kryzys klimatyczny i środowiskowy?”.

Podczas wystąpienia Profesor wyjaśniał jak istotne znaczenie, ma zrozumienie otaczającego nas ekosystemu oraz empatia, w efektywności działań podejmowanych na rzecz klimatu.

Sesja terenowa prowadzona przez ekspertkę dr Ewę Kowalik pozwoliła na samodzielne obserwacje uczestników warsztatów wpływu zanieczyszczeń powietrza, niskich emisji na stan drzew, a także na nasze płuca w uzdrowiskowym Szczawnie Zdroju.
Ekspertka Justyna Józefowicz poprowadziła sesję dotyczącą empatii - gdzie pokazała nauczycielom, jak istotną rolę odgrywa ona w projektowaniu rozwiązań.

Koordynatorka projektu Agata Juzyk oraz prezeska FFIS Małgorzata Snarska-Nieznańska, podczas sesji poświęconej design thinking, oglądały z zaciekawieniem prototypowe rozwiązania opracowane przez nauczycieli, przyjazne dla klimatu i środowiska.

„Nowy model edukacji klimatycznej” jest kluczowym elementem globalnej odpowiedzi na dynamiczne zmiany otaczającego nas świata. Podczas warsztatów ekspertki nakreśliły idee rozwijania praktycznych, ale także niezwykle istotnych społecznych kompetencji i umiejętności w zakresie adaptacji i mitygacji zmian klimatu, w tym do wyzwań, które mogą pojawić się w przyszłości i wynikają z tych zmian.

Potrzeba ekoedukacji i inicjatyw oddolnych

Nie tylko nauczyciele i edukatorzy podkreślają, że istnieje potrzeba wprowadzenia do szkół nowoczesnej – opartej na sprawczości i innowacyjności – edukacji ekologicznej. Również sami uczniowie wskazują na swoje zaniepokojenie zmianami klimatycznymi oraz brak wystarczających  ram programowych – spójnych z aktualną problematyką.

Reakcja na zmiany klimatyczne dotyczy nie tylko rządowych rozwiązań ograniczających emisje CO2. To w znacznej części działania lokalne, oddolne – w których to młodzi ludzie mogą zabierać głos i je realizować.


Więcej informacji dotyczących działań Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych na stronie:

dr Małgorzata Snarska-Nieznańska
Innowatorka społeczna, prezeska Fundacji Forum Inicjatyw Społecznych. Specjalizuje się w innowacyjnej edukacji związanej ze zrównoważonym środowiskowo rozwojem oraz technologią. Autorka programu Code for Green®, który uczy dzieci i młodzież rozwiązywania problemów środowiskowych za pomocą technologii i programowania. Certyfikowana trenerka design thinking.

Odpowiadała za organizację Szczytu Klimatycznego ONZ w Poznaniu w 2008 r. (UNCCC COP 14). Była szefową zespołu polskich negocjatorów w zakresie zmian klimatu. Kierowała programami edukacyjnymi Microsoft. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Freie Universitaet w Berlinie, London School of Public Relations. Stypendystka Fundacji Konrada Adenauera.

Justyna Józefowicz
W FFIS odpowiada za rozwój oraz wsparcie psychologiczne. Współautorka modelu edukacji klimatycznej w części empatia. Psycholożka, wykładowczyni Wydziału Prawa Uniwersytet SWPS w Miasto Stołeczne Warszawa, trenerka, mediatorka, ekspertka ds. pracy metodą projektu. Współautorka książki dla nauczycieli „Metoda projektu. Podręcznik”.

Absolwentka psychologii klinicznej, filologii polskiej, Szkoły Trenerów Biznesu TROP oraz PwC Business Coaching Diploma (akredytacje międzynarodowe ICF, EMCC). Doktorantka Międzyuczelnianych Interdyscyplinarnych Studiów Doktoranckich Psychology & ICT (SWPS, PJATK).

Agata Juzyk
Kieruje programami strategicznymi w FFIS. Liderka i ekspertka w zarządzaniu i nadzorze nad dużymi innowacyjnymi projektami. Współautorka modelu edukacji klimatycznej w zakresie projektowania rozwiązań oraz metody Code for Green.

Szefowała działom R&D, doradza w zakresie projektowania i wdrażania strategii, kultury innowacyjności i złożonych projektów. Certyfikowana trenerka Design Thinking i menadżerka projektów IPMA.

Absolwentka Stosunków Międzynarodowych Wydziału Prawa Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także IMD International Institute for Management Development w Lozannie i amerykańskiego uniwersytetu inżynieryjno- badawczego Colorado School of Mines.

Prof. dr hab. Piotr Skubała
Profesor nauk biologicznych w Katedrze Ekologii Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytet Śląski. Zajmuje się ekologią i systematyką glebowych roztoczy, a także filozofią środowiskową, ekoetyką i edukacją ekologiczną. Wiedzę biologiczną łączy z zainteresowaniami filozoficznymi i etycznymi; stojąc na gruncie holistycznej koncepcji Przyrody, reprezentuje stanowisko biocentryczne. Pełni funkcję „ethic expert” w Komisji Europejskiej w Brukseli (program HORIZON 2020), jest członkiem komisji ds. GMO i GMM przy Ministrze Środowiska od 2014 r., członkiem redakcji kilku czasopism zagranicznych i krajowych.

Aktywny organizator Klubu Myśli Ekologicznej w Katowicach oraz festiwali i konkursów ekologicznych.
 
dr Ewa Kowalik
Ambasadorka programu Code for Green, współautorka modelu edukacji klimatycznej w zakresie edukacji terenowej. Zastępczyni Burmistrza ds. Społecznych w Polkowicach, biolożka, ekolożka, nauczycielka przedmiotów informatycznych, autorka i koordynatorka wielu projektów międzynarodowych, programów edukacji ekologicznej i rozwojowych szkoły.

Fundacja Forum Inicjatyw Społecznych (FFIS)
Fundacja działa na rzecz innowacyjnej edukacji ekologicznej połączonej z nowymi technologiami. Zespół składa się z ekspertów różnych dziedzin, co pozwala na merytoryczne zaplecze oraz holistyczne podejście do realizowanych projektów na najwyższym poziomie. FFIS zrealizowała szereg projektów, edukując nauczycieli i uczniów, wyposażając pracownie informatyczne i przyrodnicze oraz świetlice. Działania realizowane przez fundację są zwykle na pograniczu dziedzin i sektorów, rozumiejąc realia polskich szkół, instytucji badawczych czy organizacji pozarządowych. Rozwijany od 2018 roku, flagowy, autorski program FFIS Code For Green® pozwala poprzez sprawczą edukację, wykorzystującą technologię oraz programowanie, na kształtowanie proaktywnych postaw oraz realizację programów edukacyjnych nastawionych na rozwiązywanie problemów środowiskowych. FFIS buduje innowacyjne, otwarte przede wszystkim przyjazne laboratoria Code for Green -służące edukacji i integracji zagadnień z zakresu klimatu i środowiska, z technologią i umiejętnościami miękkimi.


***

Projekt jest realizowany w modelu partnerskim z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, SEVER – Centre for Environmental Education z Czech oraz EuroSoc-digital GmbH (EUD) z Niemiec i jest częścią Europejskiej Inicjatywy Klimatycznej (EUKI). EUKI to instrument finansowania projektów przez niemieckie Federalne Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (BMU). Konkurs EUKI na pomysły projektów jest realizowany przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.