Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju coraz częściej poddawane atestacji

zk

02.08.2022 12:06 Źródło: Newseria
Strona główna Energetyka, OZE Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju coraz częściej poddawane atestacji

Partnerzy portalu

Dane dotyczące zrównoważonego rozwoju coraz częściej poddawane atestacji - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Carlos Muza/Unsplash
Liczba globalnych firm, które uzyskały niezależną atestację ujawnianych informacji ESG (ang. environment, social, governance) wzrosła z 51% w 2019 r. do 58% w 2020 r., dowodzą nowe dane opublikowane w ramach badania The State of Play in Sustainability Assurance opracowanego przez International Federation of Accountants (IFAC) oraz Association of International Certified Professional Accountants (Międzynarodowe Stowarzyszenie Dyplomowanych Specjalistów ds. Rachunkowości), które reprezentuje American Institute of CPAs (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA).

Prezentowane dane za 2020 r. stanowią kontynuację inauguracyjnego badania opublikowanego przez te instytucje w ubiegłym roku, w którym dokonano przełomowego na skalę globalną porównania trendów w zakresie raportowania zrównoważonego rozwoju na świecie i związanej z nim atestacji. Niebawem planowana jest publikacja aktualizacji zawierającej dane za 2021 r.

W kontekście weryfikacji informacji ESG, 82% usług atestacyjnych w 2020 r. miało ograniczony zakres, podobnie jak w 2019 r. (83%). Około 61% z nich zostało wykonanych przez firmy audytorskie w skali globalnej, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednim rokiem (63%). Jurysdykcje o jednym z najwyższych wskaźników atestacji wykonywanych przez profesjonalistów lub podmioty uprawnione do weryfikacji takich informacji to Australia, Francja, Włochy, Niemcy i Hiszpania. W innych krajach, w tym w Korei Południowej, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, większość zleceń atestacyjnych wykonali usługodawcy spoza profesji księgowej, która posiada odpowiedni zestaw umiejętności zawodowych, kwalifikacji i doświadczenia, a także podlega nadzorowi regulacyjnemu, wymogom niezależności oraz standardom etycznym.

W kwestii raportowania, badanie wykazało, że 92% globalnych firm dostarczyło inwestorom pewne dane ESG poprzez raporty zintegrowane, roczne lub jednostkowe. Stosowanie lub odwołanie się do standardów Sustainability Accounting Standards Board (SASB) wzrosło ponad dwukrotnie w 2020 r. Jest to istotne, ponieważ nowe propozycje dot. raportowania opracowywane przez International Sustainability Standards Board (ISSB) opierają się na standardach SASB.

„Obserwujemy stały, wysoki poziom raportowania informacji dot. zrównoważonego rozwoju i ogólny wzrost poziomu ich atestacji na świecie. Ale nasze badanie wskazuje, że 80% firm korzysta z wielu standardów lub ram sprawozdawczości, co skutkuje danymi, które nie są spójne, porównywalne czy przydatne do podejmowania decyzji dla inwestorów, interesariuszy lub ogółu społeczeństwa” – powiedział Kevin Dancey, CEO, IFAC. Jak dodał, sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i atestacja tego typu informacji osiągną swój pełny potencjał tylko wtedy, gdy będą zharmonizowane w oparciu o kompleksowe podstawy raportowania opracowywane przez ISSB.

Badanie IFAC i AICPA & CIMA wskazuje również, że 70% globalnych firm, które zaangażowały profesjonalną firmę do wykonania usługi atestacyjnej, wybrało do tego tę samą firmę, która zajmuje się audytem ich sprawozdań finansowych.


„Wysokiej jakości raportowanie wymaga zapewnienia wysokiej jakości weryfikacji” — powiedziała Susan S. Coffey, CPA, CGMA, CEO – Public Accounting, AICPA & CIMA. I dodała: „Audytorzy mają holistyczny pogląd na profil ryzyka, strukturę i procesy w firmie, więc na to sens, aby byli również zaangażowani w atestację informacji ESG. Profesjonalnie wykwalifikowani i licencjonowani księgowi posiadają niezbędną wiedzę, obiektywizm, uczciwość i standardy zawodowe, które są konieczne, aby sprawozdawczość w zakresie ESG wzbudzała zaufanie.”

O badaniu The State of Play in Sustainability Assurance

IFAC oraz AICPA & CIMA nawiązały współpracę z Audit Analytics, aby zbadać na skalę globalną praktyki dotyczące raportowania i atestacji w zakresie ESG. Inauguracyjne badanie zostało opublikowane w ubiegłym roku. W najnowszej publikacji dokonano przeglądu danych z 1400 globalnych firm z krajów G20 oraz Hongkongu, Chin i Singapuru. Pełna metodologia wyjaśniona jest w dokumencie.

Dodatkowe informacje:

W lipcu 2022 r. Association of International Certified Professional Accountants odniosło się do przygotowanych przez International Sustainability Standards Board (ISSB) projektów: 1) IFRS S1: General Requirements for Disclosure of Sustainability-Related Financial Information, 2) IFRS S2: Climate-Related Disclosures. Szczegóły dostępne są tutaj. 

Association of International Certified Professional Accountants®, reprezentujące AICPA® & CIMA®, działa na rzecz globalnej profesji finansowej w imieniu 689 000 członków i studentów American Institute of CPAs® (AICPA) i The Chartered Institute of Management Accountants® (CIMA) ze 196 krajów i terytoriów. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie rachunkowości publicznej i zarząd­czej. Poprzez propagowanie tytułów Certified Public Accountant (CPA) i Chartered Global Management Accountant (CGMA) oraz innych specjalistycznych kwalifikacji, profesjonalną edukację i tzw. świadome przywództwo (ang. thought leadership) wspieramy naszych członków i zaangażowanych profesjonalistów i dzielimy się z nimi wiedzą oraz możliwościami na osiągnięcie pozycji liderów w kształtowaniu stabilniejszej przyszłości sprzyjającej włączeniu społecz­nemu i zrównoważonemu rozwojowi.

American Institute of CPAs (AICPA), będący największą na świecie organizacją reprezentującą profesję biegłego rewidenta, wyznacza dla swoich członków standardy etyczne oraz obowiązujące w Stanach Zjednoczonych standardy audytorskie w odniesieniu do spółek prywatnych, organizacji charytatywnych, a także władz federalnych, stanowych i lokalnych. Opracowuje również i ocenia Uniform CPA Examination i tworzy zasób talentów dla profesji rachunkowości publicznej.

The Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) jest czołową i jednocześnie największą światową organizacją zrzeszającą specjalistów z dziedziny rachunkowości zarządczej. CIMA ściśle współpracuje z pracodawcami i sponsoruje nowatorskie badania, nieustannie aktualizując swój program nauczania, dzięki czemu pozostaje pierwszym wyborem przy rekrutacji liderów biznesu z wykształceniem z zakresu finansów.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 24850,00 $ tona 4,30% 11 sie
 Cynk 3726,00 $ tona 2,62% 11 sie
 Aluminium 2497,00 $ tona 1,42% 11 sie
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.