Enea Elkogaz zajmie się rozwojem projektu budowy nieskoemisyjnych bloków gazowo-parowych

zk

30.03.2022 17:27 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Enea Elkogaz zajmie się rozwojem projektu budowy nieskoemisyjnych bloków gazowo-parowych

Partnerzy portalu

Enea Elkogaz zajmie się rozwojem projektu budowy nieskoemisyjnych bloków gazowo-parowych - ZielonaGospodarka.pl
Fot. enea.pl

Zgodnie ze Strategią Rozwoju, Grupa Enea kontynuuje przygotowania do realizacji projektu budowy bloków energetycznych CCGT na terenie Elektrowni Kozienice. Nowo powołana spółka celowa o nazwie Enea Elkogaz zajmie się odtworzeniem mocy wytwórczych bloków klasy 200 MW w oparciu o technologię spalania paliwa gazowego.

To jedna ze strategicznych inwestycji Grupy w procesie racjonalnej transformacji koncernu energetycznego. Bloki gazowe mają być niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytarzanie energii z OZE.

Grupa Enea przygotowuje się do stopniowego odchodzenia od wytwarzania energii ze źródeł węglowych na rzecz odnawialnych źródeł energii. Kierunek ten odzwierciedlony jest w opublikowanej w grudniu 2021 r. aktualizacji Strategii Rozwoju Enei.

Przygotowywany w Grupie Enea projekt zakłada, że jednostki klasy 200 MW operujące w Elektrowni Kozienice po zakończeniu okresu ich eksploatacji w NABE (Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego) będą przekazywane stopniowo z powrotem do  Grupy, dzięki czemu ich moc będzie mogła być odtworzona w oparciu o technologię CCGT z częściowym wykorzystaniem dostępnej infrastruktury. Projektowane bloki niskoemisyjne powstałyby w miejscu przeznaczonych do odstawienia jednostek węglowych.

– Rok 2022 będzie dla Grupy Enea czasem stopniowego wdrażania założeń przedstawionych w aktualizacji Strategii Rozwoju. Jednym z opublikowanych 13 kluczowych kierunków rozwoju Grupy jest energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne, w tym gazowe z zastrzeżeniem wykorzystania tego paliwa jako przejściowego źródła energii na drodze do OZE. Nasz projekt zakłada, że nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Projekt jest również potwierdzeniem naszego racjonalnego i efektywnego podejścia do transformacji energetycznej. Chcemy wykorzystać dostępną w Elektrowni Kozienice infrastrukturę, a także wiedzę i doświadczenie pracowników Enei Wytwarzanie – dodał prezes Paweł Szczeszek.

– Powołana spółka celowa Enea Elkogaz jest ważnym elementem wspierającym realizację naszej Strategii Rozwoju i ułatwiającym zarówno rozwój projektu gazowego, jak i  prace nad wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych poza Grupę. Po wdrożeniu w życie planu reorganizacji polskiej energetyki konwencjonalnej, projekt gazowy pozwoli nam odtworzyć część mocy w oparciu o istniejącą infrastrukturę, zachowując niezbędne gwarancje bezpieczeństwa energetycznego. Przygotowujemy się organizacyjnie, by osiągnąć najwyższą sprawność operacyjną w kluczowych obszarach rozwojowych Grupy  – zaznaczył Tomasz Szczegielniak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice jest w fazie przedinwestycyjnej. Zakończone zostały prace koncepcyjne dotyczące wyboru rozwiązań technologicznych oraz analizy ekonomiczne. Uzyskano zgody korporacyjne na uruchomienie I etapu, w skład którego wchodzą prace dotyczące przygotowania SIWZ, oraz wykonanie aktualizacji modelu przedsięwzięcia wraz z audytem modelu finansowego.

Grupa Enea już w 2020 r., poprzez spółkę Enea Wytwarzanie, podpisała porozumienie z GAZ-SYSTEM na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej należącej do GAZ-SYSTEM. Rok później Enea Wytwarzanie wystąpiła z wnioskiem do PSE o określenie warunków przyłączeniowych do sieci przesyłowej KSE nowych bloków gazowo-parowych planowanych w ramach projektu w Kozienicach. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyszłego przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych, które wpłyną na wybór optymalnych rozwiązań technologicznych.

– Rok 2022 będzie dla Grupy Enea czasem stopniowego wdrażania założeń przedstawionych w aktualizacji Strategii Rozwoju. Jednym z opublikowanych 13 kluczowych kierunków rozwoju Grupy jest energetyka konwencjonalna oparta o źródła niskoemisyjne, w tym gazowe z zastrzeżeniem wykorzystania tego paliwa jako przejściowego źródła energii na drodze do OZE. Nasz projekt zakłada, że nowe niskoemisyjne źródła będą stabilizowały rozwijające się OZE w początkowej fazie dążenia Grupy Enea do neutralności klimatycznej – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

– Projekt jest również potwierdzeniem naszego racjonalnego i efektywnego podejścia do transformacji energetycznej. Chcemy wykorzystać dostępną w Elektrowni Kozienice infrastrukturę, a także wiedzę i doświadczenie pracowników Enei Wytwarzanie – dodał prezes Paweł Szczeszek.

– Powołana spółka celowa Enea Elkogaz jest ważnym elementem wspierającym realizację naszej Strategii Rozwoju i ułatwiającym zarówno rozwój projektu gazowego, jak i  prace nad wydzieleniem węglowych aktywów wytwórczych poza Grupę. Po wdrożeniu w życie planu reorganizacji polskiej energetyki konwencjonalnej, projekt gazowy pozwoli nam odtworzyć część mocy w oparciu o istniejącą infrastrukturę, zachowując niezbędne gwarancje bezpieczeństwa energetycznego. Przygotowujemy się organizacyjnie, by osiągnąć najwyższą sprawność operacyjną w kluczowych obszarach rozwojowych Grupy  – zaznaczył Tomasz Szczegielniak, wiceprezes Enei ds. korporacyjnych.

Projekt budowy bloków gazowych w Elektrowni Kozienice jest w fazie przedinwestycyjnej. Zakończone zostały prace koncepcyjne dotyczące wyboru rozwiązań technologicznych oraz analizy ekonomiczne. Uzyskano zgody korporacyjne na uruchomienie I etapu, w skład którego wchodzą prace dotyczące przygotowania SIWZ, oraz wykonanie aktualizacji modelu przedsięwzięcia wraz z audytem modelu finansowego.

Grupa Enea już w 2020 r., poprzez spółkę Enea Wytwarzanie, podpisała porozumienie z GAZ-SYSTEM na zaprojektowanie przyłączenia Elektrowni Kozienice do gazowej sieci przesyłowej należącej do GAZ-SYSTEM. Rok później Enea Wytwarzanie wystąpiła z wnioskiem do PSE o określenie warunków przyłączeniowych do sieci przesyłowej KSE nowych bloków gazowo-parowych planowanych w ramach projektu w Kozienicach. Obecnie trwają uzgodnienia w zakresie przebiegu trasy przyszłego przyłącza gazowego oraz jego podstawowych parametrów technicznych, które wpłyną na wybór optymalnych rozwiązań technologicznych.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.