Europa ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku elektromobilności

Europa ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku elektromobilności - ZielonaGospodarka.pl
28.09.2023 15:03
Strona główna Transport, Elektromobilność Europa ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku elektromobilności

Partnerzy portalu

Europa ma szansę na wzmocnienie swojej pozycji na rynku elektromobilności - ZielonaGospodarka.pl

Miejsce Europy na elektromobilnym rynku świata, produkcja baterii do samochodów elektrycznych jako szansa dla gospodarek Polski oraz innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wyspecjalizowane pojazdy elektryczne dla przemysłu i rolnictwa - o możliwych do wykorzystania szansach związanych z wciąż przyspieszającą rewolucją e-mobility rozmawiano podczas drugiego dnia Kongresu Nowej Mobilności w Łodzi.

Kongres Nowej Mobilności (KNM) jest największym wydarzeniem dotyczącym elektromobilności i zrównoważonego transportu w Europie Środkowo-Wschodniej. Przez trzy dni w łódzkiej hali EXPO w blisko stu debatach bierze udział kilkuset prelegentów z instytucji unijnych, administracji centralnej i samorządowej, dyplomatów, ekspertów oraz przedstawicieli branży elektromobilnej.

„Drugiego dnia KNM omawialiśmy kluczowe trendy kształtujące sektor nowej mobilności w Polsce i w regionie CEE. Ok. 3 tys. przedstawicieli branży e-mobility rozmawiało o elektryfikacji firmowych flot, bateriach litowo-jonowych, rozwoju zrównoważonych miast przyszłości, roli elektromobilności w ESG, najważniejszych obszarach przemysłu e-mobility w Polsce, optymalizacji programów subsydiów ze środków publicznych, bezpieczeństwie pożarowym EV, elektrycznych pojazdach specjalnych, technologii smart charging, wprowadzeniu narodowej strategii rowerowej czy też wyzwaniach sektora elektroenergetycznego w kontekście AFIR” - powiedział w rozmowie z PAP Maciej Mazur, prezes Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych (PSPA), organizatora kongresu.

Prezes PSPA ocenił, że drugi dzień konferencji był potwierdzeniem tego, że idea Kongresu Nowej Mobilności sprawdza się w praktyce.

„Dzisiejszy program KNM obejmował dwadzieścia punktów, plus rozgrzaną scenę EXPO, na której bez przerwy odbywały się kolejne prezentacje, prelekcje i premiery. To były bardzo wartościowe rozmowy, a poruszane tematy nie tylko odpowiadały na pytania, które zadajemy dziś, ale adresowały wyzwania, jakie dopiero mogą się pojawić w przyszłości” - dodał Maciej Mazur.

Podczas drugiego dnia KNM znalazło się miejsce dla dyskusji o europejskim rynku związanym z elektromobilności, m.in. uczestnicy panelu „European Battery Market” podjęli się próby oceny miejsca, w jakim znajduje się europejski sektor produkcji baterii dla „elektryków”. Podczas dyskusji minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podkreślał, że najistotniejsze jest zadbanie o to, by produkcja baterii (akumulatorów) w Europie była opłacalna. Przypomniał, że Polska jest drugim producentem tego typu urządzeń na świecie.

„Jeżeli mówimy o elektromobilności, musimy poruszyć również temat rynku baterii. Zbudowaliśmy sobie bardzo mocną pozycję w Europie, ale też Europa Środkowo-Wschodnia zbudowała bardzo mocną pozycję w produkcji baterii. Stało się to jednak w przeddzień wielu zmian, które dzieją się na poziomie regulacyjnym Unii Europejskiej. I rzeczywiście dziś jest to wyzwanie, musimy się zastanowić, jak pogodzić rozwój europejskiej, rodzimej elektromobilności, w tym też rynku baterii, z wyzwaniami klimatycznymi, które akurat w tym kontekście zderzają się z rynkiem” - mówił Waldemar Buda podczas dyskusji.

Minister wyjaśnił, że chodzi m.in. o regulacje dotyczące śladu węglowego, które jak ocenił „mocno ingerują w produkcję” akumulatorów do pojazdów elektrycznych.

„Ona będzie pewnego rodzaju barierą w rozwijaniu rodzimej produkcji w Europie, a pamiętajmy, że strategia UE mówi o tym, żeby uczynić Europę niezależną, jeśli chodzi o produkcję baterii (…) Wiemy, że Unia Europejska chce reindustrializacji, ale powinna szukać też pewnego rodzaju racjonalizacji w zakresie polityki klimatycznej, żeby dzięki niej nie uniemożliwić realizacji innych polityk, jak chociażby uniezależnienia się od dostaw z innych krajów, czy skrócenia łańcuchów dostaw” - dodał Waldemar Buda.

Diego Pavia, prezes EIT InnoEnergy ocenił, że najważniejsze jest, by wytwarzanie baterii „zostało w Europie”.

„Około 40 proc. kosztu produkcji baterii w Unii to koszt sprowadzanych surowców, bo jako Europejczycy wolimy pozyskiwać je z innych części świata. Teraz musimy zadbać o niezależność i samodzielność. Aby wypełnić wyznaczony przez Komisję Europejską cel zbudowania zeroemisyjnego transportu drogowego w 2035 r. potrzebne jest osiągnięcie do 2030 roku rocznej produkcji akumulatorów na poziomie 1200 GWh, a to wymaga stworzenia ok. 2,5 mln nowych miejsc pracy w ciągu najbliższych 7 lat. Dziś nasz system edukacji nie jest na to gotowy” - dodał.

Pau Sanchis Matoses, starszy menedżer ds. UE i polityki w Stowarzyszeniu Europejskich Producentów Baterii EUROBAT ocenił, że w kontekście zwiększenia produkcji konieczne jest powiększenie europejskiego wydobycia oraz efektywny recykling baterii.

Kongresowa środa była także czasem obalania związanych z elektromobilnością mitów i fake newsów. Podczas panelu „Fire Safe EV’s”, który dotyczył bezpieczeństwa pożarowego pojazdów elektrycznych, mówiono o przywoływanym często w przestrzeni publicznej, ale faktycznie znikomym fenomenie „zapalania się” baterii.

Emma Sutcliffe, australijska ekspertka organizacji EV Fire Safe wskazała, że nagłaśniane szeroko przez media pożary baterii pojazdów elektrycznych, dotyczyły w rzeczywistości tylko 415 takich zdarzeń na całym świecie (od 2010 r.), podczas, gdy według szacunków na Ziemi użytkowanych jest obecnie ok. 26 mln pojazdów z napędem elektrycznym.

Bryg. Tomasz Jonio z Narodowego Centrum Koordynacji Ratownictwa Państwowej Straży Pożarnej wyjaśnił, czym różni się pożar zasilających samochód elektryczny ogniw litowo-jonowych, od pożaru samochodu z napędem spalinowym oraz przypomniał polskie statystyki związane z takimi zdarzeniami.

„2022 rok - siedem pożarów pojazdów z napędem elektrycznym przy 8333 pożarach samochodów ogólnie. Należy zwrócić uwagę, że dwa z tych samochodów elektrycznych miały ponad 20 lat. W 2023 roku do końca sierpnia mieliśmy 14 pożarów - wśród nich znalazły się podpalenia oraz pożary meleksów. Jednocześnie od początku 2022 r. do połowy 2023 r. liczba samochodów elektrycznych w Polsce podwoiła się” - zaznaczył brygadier z Komendy Głównej PSP, odpowiadający za pracę Narodowego Centrum Koordynacji Ratownictwa.

Poinformował, że od maja br. obowiązują opracowywane na podstawie doświadczeń strażaków oraz wiedzy branżowej Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych wytyczne dla strażaków dotyczące gaszenia „elektryków”.

Strażacy opowiedzieli także o opracowanych wraz z PSPA rekomendacjach dotyczących instalowania punktów ładowania pojazdów elektrycznych - w tym tych na parkingach budynków wielorodzinnych.

„Przy instalacji urządzeń do ładowania w garażach budynków wielorodzinnych, które na etapie projektowym nie zostały przewidziane, musi być wykonana ekspertyza pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. W ramach takiej ekspertyzy zarekomendowaliśmy listę kontrolną” - powiedział st. bryg. Paweł Janik, dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej.

Z kolei podczas panelu dotyczącego rozwoju e-mobilności w sektorze pojazdów specjalistycznych (budowlanych, rolniczych, do prac leśnych i portowych) mówiono m.in. o międzynarodowych, dobrych praktykach wdrażania zeroemisyjnych maszyn specjalistycznych oraz o instrumentach wsparcia sprzyjających ich popularyzacji.

Podczas kilkudziesięciu tematów drugiego dnia kongresu poruszano m.in. kwestie dotyczące masowej elektryfikacji polskich flot pojazdów, temat przekształcania Polski w hub produkcyjny dla sektora e-mobility oraz zagadnienia dotyczące rozwoju i popularyzacji rowerów elektrycznych.

„Zakres tematów poruszanych na KNM był bardzo szeroki i kompleksowy - myślę, że każdy uczestnik wyszedł stąd z poczuciem, że otrzymał solidną dawkę wiedzy o rynku nowej mobilności - i to jest coś, na co my, jako organizatorzy, liczymy” - powiedział Maciej Mazur, prezes PSPA, organizatora KNM.

Kongres Nowej Mobilności trwa w łódzkiej hali EXPO od 26 do 28 września 2023 r. Części konferencyjnej towarzyszą targi, na których można oglądać innowacyjne rozwiązania z całego sektora e-mobility; liczne premiery samochodów elektrycznych i rozwiązań związanych z elektromobilnością, takich jak m.in. nowe, szybsze stacje do ładowania elektryków.

Źródło informacji: PAP MediaRoom

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.