Farma wiatrowa lepszym sąsiadem niż klub nocny, czy ruchliwa ulica? Badanie nie pozostawia wątpliwości

zg

18.01.2024 12:17
Strona główna Energetyka, OZE Farma wiatrowa lepszym sąsiadem niż klub nocny, czy ruchliwa ulica? Badanie nie pozostawia wątpliwości

Partnerzy portalu

Farma wiatrowa lepszym sąsiadem niż klub nocny, czy ruchliwa ulica? Badanie nie pozostawia wątpliwości - ZielonaGospodarka.pl

Ankieta przeprowadzona przez YouGov nie pozostawia wątpliwości. Duńczycy uważają mieszkanie w pobliżu ruchliwych dróg (32%) lub nocnych klubów (47%) za niepożądane. Jednocześnie tylko niewielki odsetek z badanych wyraził zaniepokojenie bliskością turbin wiatrowych (9%) lub farm słonecznych (4%).

Wyniki badań przeprowadzonych wśród Duńczyków pokazują, że elementy infrastruktury energetycznej OZE nie stanowią dla nich realnego problemu. To kierunek, który obserwujemy także w Polsce, w której wraz z rozwijającą się infrastrukturą OZE, rośnie jej akceptacja społeczna. Dziś ta akceptacja w niektórych badaniach potrafi sięgać 80 procent. - podkreśla Olga Sypuła, Country Manager European Energy w Polsce.

Rosnąca akceptacja w Polsce jest wynikiem kilku czynników. Po pierwsze, stale rośne świadomość społeczna korzyści i zalet energetyki odnawialnej dzięki edukacji oraz realnym przykładom gmin, gdzie takie inwestycje już istnieją. Po drugie – jak podkreśla Olga Sypuła country manager European Energy - to dzięki zaangażowaniu inwestorów w ścisłą współpracę z lokalnymi społecznościami, bazującej na otwartości i zrozumieniu potrzeb.

Z kolei Nanna Bonde, managerka ds. współpracy z lokalnymi  społecznościami w European Energy podkreśla, że ludzie mieszkający w pobliżu muszą odczuć bezpośrednio korzyści, jakie niesie za sobą powstanie w ich okolicy farmy wiatrowej czy fotowoltaicznej. Powinni również zobaczyć, że często jest to siła napędowa lokalnego rozwoju i tworzenia wartości, które mogą sprawić, że lokalny obszar rozkwitnie i wzrośnie.

20 letnie doświadczenie i zarządzanie projektami w 29 krajach pozwoliły European Energy zidentyfikować trzy obszary korzyści dla gmin i lokalnych społeczności,  które wynikają ze współpracy z inwestorami odnawialnych źródeł energii.

Składki podatkowe i tworzenie nowych miejsc pracy


Inwestycje te pobudzają lokalną gospodarkę poprzez znaczne wpływy z podatków, wspomagając rozwój społeczności i usług publicznych. Ponadto, generują one zatrudnienie, przyciągając wykwalifikowanych pracowników. W Polsce wpływy podatkowe do budżetu gminy tylko z jednej turbiny potrafią wynieść około 150 tysięcy złotych rocznie. Do tego należy doliczyć stabilny dochód dla rolników, którzy przez 30 lat funkcjonowania elektrowni mogą liczyć na stały dochód z dzierżawy.

Zwiększanie konkurencyjności przedsiębiorstw


Poza korzyściami ekonomicznymi, projekty związane z energią odnawialną wzmacniają lokalną konkurencyjność biznesową i wspierają inicjatywy społeczne i kulturalne, wzbogacając życie społeczności.

Dla przykładu – na Litwie z opłaty produkcyjnej od energii elektrycznej finansuje się lokalne projekty związane ze środowiskowymi, gospodarczymi lub społecznymi korzyściami. Natomiast w Niemczech lokalne ustawodawstwo umożliwia bezpośrednie zrekompensowanie obywatelom części rachunków za energię elektryczną z projektu energii odnawialnej działającego w ich sąsiedztwie. - wyjaśnia Olga Sypuła.

Wdrażanie projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii daje możliwość przekształcenia słabo wykorzystywanych i zdegradowanych terenów miejskich w tętniące życiem obszary. To podejście rewitalizuje zanieczyszczone tereny przemysłowe, takie jak zamknięte wysypiska śmieci, wyeksploatowane kopalnie i opuszczone grunty rolne, przygotowując je na przyszłe wykorzystanie rolnicze.

Polska jest tego dobrym przykładem. European Energy opracowuje projekt dotyczący energii odnawialnej na terenie starej kopalni piasku, który przekształci wyeksploatowaną działkę w źródło korzyści ekonomicznych dla lokalnej społeczności.

Wkład w łagodzenie zmian klimatu i niezależność energetyczną


Od lutego 2022 r. zmniejszenie zależności od rosyjskich paliw kopalnych stało się pilnym celem w programie politycznym UE, obok bieżących wysiłków na rzecz łagodzenia zmiany klimatu i redukcji śladu węglowego.

Więcej energii odnawialnej wzmocni europejską niezależność energetyczną, zmniejszy ślad CO2 związany z rozwojem lokalnego biznesu i zwiększy jego konkurencyjność na rynkach europejskich i zewnętrznych.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.