Fotowoltaika: Stilo Energy rozpoczyna emisję akcji serii N z prawem poboru

zk

18.02.2022 12:57 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Energetyka, OZE Fotowoltaika: Stilo Energy rozpoczyna emisję akcji serii N z prawem poboru

Partnerzy portalu

Fotowoltaika: Stilo Energy rozpoczyna emisję akcji serii N z prawem poboru - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Zbynek Burival/Unsplash

Stilo Energy S.A., notowany na rynku NewConnect jeden z wiodących podmiotów działających na polskim rynku fotowoltaiki, rozpoczyna 16 lutego 2022 ofertę publiczną akcji z zachowaniem prawa poboru. Inwestorom zostało zaoferowanych do 212.089 akcji serii N.  Pierwszeństwo objęcia nowych akcji mają dotychczasowi akcjonariusze zgodnie z parytetem 8:1, co oznacza, że osiem obecnych akcji Stilo Energy uprawnia do nabycia jednej nowej akcji. Dniem ustalenia prawa poboru był 21 stycznia 2022 roku. Cenę emisyjną wyznaczono na poziomie 10 zł za akcję.

Spółka zamierza pozyskać do 2,12 mln zł które, planuje przeznaczyć na kapitał obrotowy i wesprzeć w ten sposób rozbudowę struktury oferty produktowej. Zapisy dla dotychczasowych akcjonariuszy potrwają do 9 marca br.

Zarząd Stilo Energy podkreśla, że ostatnie zmiany prawne na rynku fotowoltaiki i rosnące ceny energii będą wpływać na wzrost znaczenia klientów biznesowych. Jednocześnie, instalacje PV oraz pompy ciepła to rozwiązania ograniczające koszty zarówno dla firm/zakładów produkcyjnych, jak i właścicieli domów.

 - Przyjęta zmiana systemu rozliczeń prosumentów z net-meteringu na net-billing nie zachwyciła klientów indywidualnych, ale chwilowo pobudziła ich popyt. Od grudnia ub.r. obserwujemy, jak zainteresowanie mikroinstalacjami ponownie wzrosło. Ale jasne jest, że ta dynamika ponownie wyhamuje w marcu. Klienci chcą zdążyć, zgłosić swoją instalację do przyłączenia do sieci przed kwietniem. Spodziewaliśmy się, że taka sytuacja nastąpi. Ponadto, naszą uwagę zwróciły także prognozowany wzrost cen prądu – do 2030 koszt jego wytwarzania ma wzrosnąć o 61%, oraz gazu. Jako jedni z pierwszych na rynku dostrzegliśmy częściowo związany z tym rosnący potencjał segmentu klientów biznesowych. W przypadku nowych instalacji PV to oni wkrótce będą główną siłą napędową naszego rynku. Dlatego chcemy, by Stilo Energy w pełni wykorzystało ten trend tak, jak w poprzednich latach skorzystało z rosnącej popularności mikroinstalcji dla gospodarstw domowych. Już teraz realizujemy projekty budowy elektrowni fotowoltaicznych na potrzeby przedsiębiorców, którzy chcą ograniczyć koszty energii. Chcemy, by takich zleceń w naszym portfolio było coraz więcej – mówi Jarosław Król, Prezes Zarządu Stilo Energy S.A.

- Dzięki środkom z nowej emisji, będziemy mogli kontynuować te działania na szerszą skalę, a także rozbudować ofertę produktową dla klientów indywidualnych – bowiem wiele wskazuje, że w najbliższej przyszłości trend pomp ciepła czy ładowarek samochodowych jeszcze zyska na znaczeniu. W naszej ocenie, podjęcie tych kroków przyczyni się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej Spółki - dodaje.

Zasady przydziału akcji szczegółowo zostały opisane w Dokumencie Informacyjnym opublikowanym na stronie internetowej Spółki: spolka.stiloenergy.pl

Firmą inwestycyjną pośredniczącą w ofercie został Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferta publiczna akcji serii N Stilo Energy S.A. następuje w trybie, o którym mowa w art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z tym Emitent nie występował o zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego Dokumentu Informacyjnego sporządzonego na potrzeby emisji akcji serii N.


Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy dokument ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty sprzedaży lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w tym na terytorium lub do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii lub Republiki Południowej Afryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o emitencie oraz o publicznej ofercie akcji serii N jest dokument informacyjny sporządzony zgodnie z art. 37a Ustawy o ofercie publicznej i udostępniony w wersji elektronicznej na stronie internetowej Stilo Energy S.A. https://spolka.stiloenergy.pl/emisja/, zaś a rodzaj oferty publicznej nie wymaga sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego, ani memorandum informacyjnego.

Żaden z zapisów zawartych w niniejszej informacji nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji czy porady inwestycyjnej, prawnej czy podatkowej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Przedstawione w Niniejszym dokumencie opisy nie stanowią również oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, mają one charakter wyłącznie informacyjny. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem informacyjnym sporządzonym na podstawie art. 37a ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zamieszczonym na stronie internetowej https://spolka.stiloenergy.pl/emisja/ oraz wszelkimi ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Akcje serii N opisanymi w rozdziale Dokumentu informacyjnego zatytułowanym „Czynniki ryzyka”.

Niektóre informacje zawarte w niniejszym materiale nie stanowią faktów historycznych, lecz odnoszą się do przyszłości. Dotyczy to w szczególności informacji w zakresie strategii, rozwoju działalności, planowanych nakładów inwestycyjnych, przyszłych przychodów lub kosztów. Informacje te należy traktować wyłącznie jako przewidywania wiążące się z ryzykiem i niepewnością, a zatem nie można zapewnić, iż przewidywania te zostaną spełnione.Stilo Energy S.A. jest jednym z liderów na rynku komercyjnych instalacji fotowoltaicznych w Polsce, realizując w 2020 r. blisko 500 instalacji miesięcznie na obszarze całej Polski. Stilo Energy w swoich instalacjach wykorzystuje najnowsze rozwiązania technologiczne oraz własne rozwiązania konstrukcyjne.

Stilo Energy jako pierwsza w Polsce spółka z branży dołączyła do międzynarodowego stowarzyszenia Sunspec Alliance – opracowującego i wdrażającego standardy protokołów komunikacji pomiędzy urządzeniami, które są wymagane przez polskich dystrybutorów energii elektrycznej. W przyszłości (PV 2.0) te protokoły umożliwią w prosty sposób (plug & play) łączenie urządzeń w inteligentne systemy lokalnego zarządzania energią.

Stilo Energy S.A. zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.