EDPR dodała rekordowe 2,6 MW nowej mocy z OZE do swojego portfela

zk

18.02.2022 13:16 Źródło: Własne
Strona główna Energetyka, OZE EDPR dodała rekordowe 2,6 MW nowej mocy z OZE do swojego portfela

Partnerzy portalu

EDPR dodała rekordowe 2,6 MW nowej mocy z OZE do swojego portfela - ZielonaGospodarka.pl
Fot. edpr.com

Spółka konsekwentnie realizuje swój plan strategiczny i stopniowo zbliża się do celu  20 GW mocy zainstalowanej, założonego w planie biznesowym na lata 2021-2025. EDPR dodała również rekordowe 2,6 MW nowej mocy, zwiększając łączną moc zainstalowaną do 13,6 GW.

EDPR realizowała też z powodzeniem strategię sprzedaży aktywów, przewyższając zakładane zyski kapitałowe.

EDP Renewables czwarty co do wielkości producent energii odnawialnej na świecie, osiągnął w 2021 r. zysk netto w wysokości 655 mln EUR, poprawiając tym samym ubiegłoroczny wynik o 18%. Pod koniec 2021 r. spółka zarządzała portfelem o łącznej mocy zainstalowanej 13,6 GW, z których 12,5 GW było w pełni skonsolidowane, a 1,1 GW było skonsolidowane kapitałowo (Hiszpania, Portugalia, USA i sektor offshore).

Na przestrzeni roku EDPR dodała łącznie 2584 MW mocy zainstalowanej w obiektach wiatrowych i fotowoltaicznych, z których 2273 MW jest w pełni skonsolidowane. W Europie przybyło 682 MW mocy, w Ameryce Północnej 1204 MW, w Brazylii 359 MW, a w regionie Azji i Pacyfiku (APAC) 28 MW. Przyrost mocy zainstalowanej skonsolidowanej kapitałowo wyniósł 311 MW za sprawą oddanych do użytku morskich elektrowni wiatrowych. Powyższe dane odzwierciedlają konsekwentne działania spółki zmierzające do osiągnięcia celu, którym jest zwiększenie łącznej mocy zainstalowanej do 20 GW do 2025 r.      

W ramach realizacji strategii sprzedaży aktywów EDPR z powodzeniem zamknęła w USA transakcję sprzedaży 80% udziałów w operacyjnym portfelu wiatrowym o mocy 405 MW, transakcję sprzedaży 80% udziałów w projekcie fotowoltaicznym o mocy 200 MWac oraz zbycie 100% udziałów w projekcie elektrowni wiatrowej typu B&T o mocy 302 MW. W Europie z kolei EDPR zamknęła sprzedaż 100% udziałów w portfelu wiatrowym o mocy 221 MW w Portugalii. W sumie skonsolidowany portfel aktywów EDPR odnotował przyrost netto o 1411 MW r/r.

W grudniu 2021 r. EDPR była zaangażowana w budowę nowych projektów o łącznej mocy zainstalowanej 1,8 GW, z których 1592 MW stanowiły inwestycje w lądowe farmy wiatrowe, a 232 MW - projekty fotowoltaiczne.

W 2021 r. EDPR wygenerowała 30,3 TWh czystej energii (+6% r/r), co oznacza uniknięcie emisji 18 mln ton CO₂. Poprawa wyników względem poprzedniego okresu wynika z przyrostu mocy zainstalowanej na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy oraz z dość stabilnie dostępnych zasobów odnawialnych.

Miguel Stilwell d'Andrade, dyrektor generalny EDP i EDP Renewables, komentuje: – EDPR odnotowała rekordowy wzrost pomimo trudnych warunków operacyjnych w 2021 r. Ogłoszone dane odzwierciedlają nasze konsekwentne postępy w kierunku realizacji celów, które założyliśmy w planie strategicznym. Nasza silna obecność na rynku międzynarodowym, razem z solidną strategią rozwoju biznesu oraz odnowioną i zaangażowaną kadrą zarządzającą stawiają nas w uprzywilejowanej pozycji do odgrywania wiodącej roli w naszej branży w skali światowej.

Wyniki finansowe

W 2021 r. EDPR odnotowała łączne przychody w wysokości 1758 mln EUR, co oznacza wzrost o 2% względem poprzedniego roku. Należy podkreślić, że przychody wynikające z przyrostu mocy zainstalowanej (+198 mln EUR r/r) oraz wyższej średniej ceny sprzedaży (+33 mln EUR r/r, wyłączając transakcje sprzedaży aktywów) nie zostały osłabione przez nieco niższą dostępność zasobów odnawialnych (-12 mln EUR r/r), transakcje sprzedaży aktywów i niekorzystne kursy wymiany walut.

EBITDA w wysokości 1760 mln EUR (+6% r/r) oraz EBIT w kwocie 1151 mln EUR (+9% r/r) wynikają przede wszystkim z wyższych zysków kapitałowych, częściowo skompensowanych przez przychody w Ameryce Północnej po jednorazowym zdarzeniu pogodowym w USA w pierwszym kwartale, niższą średnią dostępność zasobów odnawialnych w USA i niekorzystne transakcje wymiany walut.

W grudniu 2021 r. zadłużenie netto spółki wyniosło 2935 mln EUR, co odzwierciedla strategię inwestycyjną równoważoną przez zwiększenie kapitału w kwietniu oraz przychody z transakcji sprzedaży aktywów.

O EDP Renewables (EDPR)

EDP Renewables (Euronext: EDPR) to światowy lider w sektorze energii odnawialnych i czwarty co do wielkości producent energii ze źródeł odnawialnych na świecie. EDPR dysponuje solidnym procesem rozwoju, najwyższej klasy aktywami oraz zdolnością operacyjną lidera rynkowego. Rozwijający się w ostatnich latach wyjątkowo dynamicznie EDPR jest dziś obecny na 26 rynkach międzynarodowych w Europie, Ameryce Łacińskiej, Ameryce Północnej i w Azji*.

Przyświeca mu zobowiązanie do wspierania postępu społecznego w zakresie zrównoważonego rozwoju i integracji. Znalazło to odzwierciedlenie w umieszczeniu spółki w zestawieniu Bloomberg Gender Equality Index oraz w przyznaniu jej certyfikatów „Top Employer 2021” w Europie (w Hiszpanii, Włoszech, Francji, Rumunii, Portugalii i Wielkiej Brytanii) i w Brazylii. Ponadto spółka została uznana za „Top Workplace 2021” w USA; każde z tych wyróżnień stanowi wyraz uznania dla jej polityki zorientowanej na pracowników.

EDP, główny udziałowiec w EDPR, jest globalnym graczem w branży energetycznej oraz liderem w tworzeniu wartości, innowacji i w obszarze zrównoważonego rozwoju. EDP figuruje na Dow Jones Sustainability Index nieprzerwanie od 14 lat, a niedawno został uznany za najbardziej zrównoważone przedsiębiorstwo energetyczne na świecie w indeksie Dow Jones.

* Ostateczne potwierdzenie obecności na rynkach azjatyckich wymaga zgody organów regulacyjnych na transakcję Sunseap.


Źródło: edpr.com

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 64,38 $ baryłka  0,00% 21:58
 Cyna 28125,00 $ tona 2,37% 28 cze
 Cynk 3449,00 $ tona 0,00% 28 cze
 Aluminium 2499,00 $ tona 1,92% 28 cze
 Pallad 2680,00 $ uncja  0,00% 21:57
 Platyna 1191,10 $ uncja  0,00% 21:59
 Srebro 25,11 $ uncja  0,00% 21:59
 Złoto 1731,30 $ uncja  0,00% 21:59

Dziękujemy za wysłane grafiki.