G7 zobowiązuje się do przyspieszenia rozwoju offshore wind, aby osiągnąć 150 GW do końca dekady

zk

18.04.2023 22:13
Strona główna Energetyka, OZE G7 zobowiązuje się do przyspieszenia rozwoju offshore wind, aby osiągnąć 150 GW do końca dekady

Partnerzy portalu

G7 zobowiązuje się do przyspieszenia rozwoju offshore wind, aby osiągnąć 150 GW do końca dekady - ZielonaGospodarka.pl
Fot. @ClimateEnvoy

Ministrowie ds. klimatu, energii i środowiska państw grupy G7 zobowiązali się do przyspieszenia realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, w tym w morskie i pływające elektrownie wiatrowe, a także potwierdzili zobowiązania siedmiu krajów do osiągnięcia do 2030 r. celów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej, które łącznie wynoszą 150 GW.

Ministrowie energii państw G7 (w skład której wchodzą Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Wielka Brytania i USA) spotkali się w Sapporo w Japonii w dniach 15 i 16 kwietnia, przed majowym szczytem G7 w Hiroszimie.

Zgodnie z komunikatem wydanym po spotkaniu, G7 skoncentruje się bardziej na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych i bezpieczeństwie energetycznym, umożliwiając jednocześnie osiągnięcie korzyści gospodarczych nie tylko siedmiu narodom, ale także ich partnerom z grupy G20 oraz państwom rozwijającym się i wschodzącym.

Wysiłki te mają na celu rozwiązanie problemu potrójnego kryzysu (zmiany klimatu, emisji gazów cieplarnianych i spadku bioróżnorodności) oraz trwającego światowego kryzysu energetycznego.

W tym kontekście ministrowie wyrazili zaniepokojenie ustaleniami Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA) zawartymi w dokumencie "World Energy Transition Outlook 2023", zgodnie z którymi obecne tempo wdrażania energii odnawialnej na świecie jest niewystarczające, aby osiągnąć poziom 1,5°C.

"Ponownie podkreślamy znaczenie zdecydowanego zwiększenia tempa i skali wdrażania energii odnawialnej w ramach dekarbonizacji naszych gospodarek jako skutecznego środka zwiększenia naszego bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację dostaw energii, zmniejszenie uzależnienia od paliw kopalnych oraz osiągnięcie celu zerowej emisji netto najpóźniej do 2050 roku przy jednoczesnym napędzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu miejsc pracy" - stwierdzają ministrowie G7.

Choć obecny kryzys energetyczny znacznie przyspieszył inwestycje w energię odnawialną i jej wdrażanie, potrzeba więcej, by sprostać zarówno wyzwaniom związanym z bezpieczeństwem energetycznym, jak i drodze do zerowej emisji, w tym radykalnego zwiększenia ilości energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, a także wykorzystania OZE m.in. w ciepłownictwie, transporcie i przemyśle.

"G7 przyczynia się do rozszerzenia wykorzystania energii odnawialnej w skali globalnej i obniżenia kosztów poprzez wzmocnienie zdolności produkcyjnych, w tym poprzez zbiorowe zwiększenie mocy morskiej energii wiatrowej o 150 GW do 2030 roku, w oparciu o istniejące cele każdego kraju oraz zbiorowe zwiększenie mocy fotowoltaicznej do ponad 1 TW do 2030 roku szacowane przez IEA i IRENA poprzez środki takie jak istniejące cele lub środki polityczne każdego kraju" - czytamy w komunikacie.

"Przyspieszymy wdrażanie energii odnawialnej, takiej jak energia słoneczna, lądowa i morska energia wiatrowa, hydroenergia, geotermia, zrównoważona biomasa, biometan, pływy morskie przy użyciu nowoczesnych technologii, a także inwestowanie w rozwój i wdrażanie technologii nowej generacji oraz rozwój bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych łańcuchów dostaw".

Ministrowie G7 zobowiązali się do promowania rozwoju innowacyjnych technologii, takich jak pływająca energia wiatrowa i zadeklarowali, że G7 zwróci się do IRENA o przygotowanie analizy dotyczącej innowacji i zrównoważonego rozwoju pływającej morskiej energii wiatrowej.

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.