Banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej zwiększają wsparcie na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

24.04.2024 16:56 Źródło: BGK
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ Banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej zwiększają wsparcie na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym

Partnerzy portalu

Banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej zwiększają wsparcie na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym  - ZielonaGospodarka.pl

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) zwiększa deklarowane wsparcie do 16 mld euro. Zaangażowały się w nią banki z wielu państw Europy oraz podmioty unijne. Wśród uczestników tego przedsięwzięcia jest BGK.

Podczas edycji 2024 Światowego Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja), w tym Bpifrance, francuski bank inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) i KfW (Niemcy) – oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, że przekroczyły zakładany wolumen finansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym wynoszący 10 mld euro – pod koniec 2023 r. osiągnęły poziom 11,57 mld euro. Powitały również nowego członka, Invest-NL, niderlandzką krajową instytucję prorozwojową utworzoną w 2020 r.

Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o cel 12 polegający na zapewnianiu wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zważywszy na pilną potrzebę rozwiązania kryzysu klimatycznego i środowiskowego, wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) postanowiła podwyższyć wcześniej deklarowany cel dotyczący finansowania i do końca 2025 r. przeznaczyć 16 mld euro na projekty w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

- W swojej strategii uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie dostępnych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom. Wspaniale jest widzieć, że inicjatywa JICE się rozwija, ponieważ Europa efektywnie korzystająca z zasobów jest tym, do czego wszyscy dążymy. Potrzebujemy jednak więcej projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego - podkreślił członek zarządu BGK, główny lider ESG, Radosław Kwiecień

- Cieszymy się, że wyznaczone przez nas cele zostały osiągnięte z nawiązką. Wynik ten jest dowodem ciężkiej pracy Banque des Territoires i Bpifrance, a także naszych europejskich partnerów. Potwierdza determinację Caisse des Dépôts Group na rzecz kontynuowania i rozszerzania wsparcia dla gospodarki o obiegu zamkniętym, a także, szerzej, dla transformacji ekologicznej w służbie lokalnych władz i przedsiębiorstw - zaznaczył dyrektor generalny CDC, Eric Lombard.

- Przejście na modele produkcji o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej stabilności naszego systemu oraz solidnego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego względu CDP aktywnie przyczynia się do realizacji inicjatyw sprzyjających przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Niezwykłe wyniki osiągnięte do tej pory przez JICE pokazują zdolność publicznych banków i instytucji prorozwojowych do współpracy na rzecz promowania zielonej transformacji w Europie. Z tego powodu rozszerzenie inicjatywy o nowego członka i wprowadzenie nowego celu inwestycyjnego stanowi kolejny kamień milowy w naszej współpracy - powiedział dyrektor generalny CDP, Dario Scannapieco

Gospodarka o obiegu zamkniętym jest niezbędna do przejścia na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, a sukces wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym pokazuje, że zakres i liczba projektów do finansowania w tym obszarze wciąż rosną. Dlatego gorąco witamy Invest-NL jako nowego partnera w realizacji naszych coraz ambitniejszych celów. Zacieśnianie współpracy ponad granicami, sektorami i podmiotami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji naszego wpływu - dodała prezes EBI, Nadia Calviño.

- Wspieranie zielonej transformacji jest jednym z celów działalności Grupy ICO w ramach planu odbudowy, transformacji i zwiększania odporności. W tym obszarze zwracamy szczególną uwagę na finansowanie projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które promują bardziej zrównoważone i sprawiedliwe modele wzrostu. Z przyjemnością dzielimy i wzmacniamy to zaangażowanie wraz z naszymi europejskimi partnerami i witamy Invest-NL jako nowego członka inicjatywy JICE - wskazał prezes ICO, José Carlos Garcia de Quevedo

- Dołączając do wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), Invest-NL potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji. Udział w inicjatywie podkreśla nasze dążenie do wspierania rozwoju praktyk cyrkularnych oraz stymulowanie wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń w tym zakresie. Wzmocni to mechanizmy finansowania publiczno-prywatnego, a rozwiązania o obiegu zamkniętym staną się bardziej wykonalne i skalowalne - przekazał dyrektor generalny Invest-NL, Rinke Zonneveld,

- Bardzo się cieszę, że od 2019 r. KfW jest częścią tej inicjatywy i współpracuje z innymi europejskimi bankami prorozwojowymi, aby wprowadzać zmiany w tym ważnym obszarze działań. Ostrożne wykorzystywanie zasobów naturalnych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W tym kontekście decydujące znaczenie ma przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tym bardziej cieszy fakt, że cel dotyczący finansowania przyjęty na 2023 r. został przekroczony. Teraz zwiększamy obecny cel, aby jeszcze bardziej przyspieszyć zrównoważony rozwój - wskazał prezes KfW, Stefan Wintels.

JICE, uruchomiona w 2019 r., ma na celu zapewnienie długoterminowego finansowania dla projektów, które przyczyniają się do przyspieszenia przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy uczestniczący w inicjatywie JICE wyznaczyli na pięcioletni okres do końca 2023 r. cel w wysokości co najmniej 10 mld euro na sfinansowanie projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotychczas podpisane umowy projektowe obejmują szeroki zakres sektorów, w tym rolnictwo, przemysł i usługi, mobilność, rozwój obszarów miejskich, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Przyczyniają się one m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych i odpadów, zachowania zasobów materiałów, poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju czy opracowywania innowacyjnych materiałów i rozwiązań opartych na obiegu zamkniętym. Projekty obejmują wszystkie etapy łańcucha wartości i cyklu życia produktów oraz usług, od projektowania po odzyskiwanie wartości.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.