GDOŚ: można składać wnioski i uwagi do dokumentacji budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej

GDOŚ: można składać wnioski i uwagi do dokumentacji budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
19.07.2023 12:38
Strona główna Energetyka, OZE GDOŚ: można składać wnioski i uwagi do dokumentacji budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej

Partnerzy portalu

GDOŚ: można składać wnioski i uwagi do dokumentacji budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej - ZielonaGospodarka.pl
W związku z postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją oraz złożyć uwagi i wnioski - poinformowała w środę Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.

GDOŚ przekazała w środę, że w związku z postępowaniem w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej, o mocy elektrycznej do 3750 MWe, na obszarze gmin: Choczewo lub Gniewino i Krokowa, w planowanej lokalizacji Lubiatowo-Kopalino "wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski".

"Dokumentacja dostępna będzie w terminie od 20 lipca 2023 r. do 18 sierpnia 2023 r. w Departamencie Ocen Oddziaływania na Środowisko Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa w dniach: poniedziałek – piątek, w godz.: 10.00–14.00 (...)" - wyjaśniono. Dodano, że dokumentacja sprawy jest też dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

GDOŚ wskazała, że każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w określonym terminie.

Dodano, że uwagi i wnioski można składać w kancelarii generalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz za pośrednictwem poczty i elektronicznie.

We wtorek zakończyły się merytoryczne konsultacje transgraniczne ws. budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu. Jak przypomniał GDOŚ, konsultacje transgraniczne to część prowadzonego przez Generalną Dyrekcją postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy i eksploatacji pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Swoje stanowisko wyraziło 14 państw zainteresowanych procedurą - Austria, Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Słowacja, Szwecja, Ukraina i Węgry. Na przedstawioną im dokumentację składało się liczące 1,2 tys. stron opracowanie, umożliwiające ocenę możliwego transgranicznego oddziaływania elektrowni na środowisko oraz raport środowiskowy, liczący 19 tys. stron. Po zapoznaniu się z przekazaną przez Polskę we wrześniu 2022 roku dokumentacją, państwa miały możliwość zgłaszania do niej uwag i komentarzy.

Jak przypomniała Dyrekcja, ostatnim etapem postępowania prowadzonego przez GDOŚ będzie wydanie decyzji środowiskowej, w której muszą zostać uwzględnione wszystkie wnioski i uwagi zgłoszone w ramach postępowania transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej ma się rozpocząć w 2026 r., a w 2033 r. ma zostać uruchomiony pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1–1,6 GW. Kolejne bloki mają być wdrażane co dwa–trzy lata, a cały program jądrowy zakłada budowę sześciu bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od około 6 do 9 GW.

Pod koniec czerwca rząd przyjął uchwałę ws. ustanowienia programu wspierania inwestycji infrastrukturalnych w woj. pomorskim, m.in. na potrzeby elektrowni jądrowej. Na realizację programu w latach 2023-2029 przewidziano ponad 4,7 mld zł. Program przewiduje budowę drogi krajowej, budowę lub przebudowę infrastruktury kolejowej oraz budowę infrastruktury hydrotechnicznej zapewniającej m.in. dostęp do elektrowni jądrowej.

W lipcu Minister Klimatu i Środowiska wydał tzw. decyzję zasadniczą dla tego projektu. Decyzja zasadnicza, mająca formę decyzji administracyjnej to potwierdzenie, że inwestycja jest zgodna z realizowaną przez państwo polityką, w tym polityką energetyczną. Jest także wymagana przy ubieganiu się o wszystkie kolejne decyzje i pozwolenia wymagane w procesie inwestycyjnym dla elektrowni jądrowych.(PAP)

autor: Anna Bytniewska

ab/ mick/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.