Ostrzeżenie przed możliwymi nieprzewidzianymi skutkami rozporządzenia dotyczącego F-gazów. Producent wzywa do zachowania ostrożności

Ostrzeżenie przed możliwymi nieprzewidzianymi skutkami rozporządzenia dotyczącego F-gazów. Producent wzywa do zachowania ostrożności  - ZielonaGospodarka.pl
19.07.2023 14:51
Strona główna Klimat, Edukacja Ostrzeżenie przed możliwymi nieprzewidzianymi skutkami rozporządzenia dotyczącego F-gazów. Producent wzywa do zachowania ostrożności

Partnerzy portalu

Ostrzeżenie przed możliwymi nieprzewidzianymi skutkami rozporządzenia dotyczącego F-gazów. Producent wzywa do zachowania ostrożności  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. inf. prasowa
Niektóre propozycje zawarte w propozycji rewizji rozporządzenia niosą za sobą zagrożenia dla dalszego stosowania niskoemisyjnych hydrofluoroolefin (HFO) w pompach ciepła, klimatyzatorach i innych powszechnie używanych zastosowaniach w europejskich domach i przedsiębiorstwach, wskazuje producent tych substancji firma Honeywell.

Podkreśla ona także ryzyka wynikające dla planu REPowerEU mającego na celu szybkie zwiększenie wdrożenia pomp ciepła w całej Europie.

Według danych firmy, tylko sam europejski sektor supermarketów może odnotować wzrost kosztów o 10-30 mld euro rocznie.

Producent zwraca uwagę, że propozycja faworyzuje alternatywne chemikalia przemysłowe kosztem F-gazów, będących sprawdzonym, bezpiecznym i energooszczędnym rozwiązaniem o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego.

Honeywell apeluje o ostrożność wobec proponowanych zmian w rewizji rozporządzenia dotyczącego gazów fluorowanych (F-gazów) w Europie, które mają być omawiane w nadchodzących tygodniach. Apel ten wynika z propozycji stopniowego wycofywania lub zakazu stosowania wszystkich F-gazów, nawet tych o niskim współczynniku GWP (ang. Global Warming Potential), takich jak hydrofluoroolefiny (HFO), mających różnorodne zastosowania, od pomp ciepła, poprzez klimatyzatory, aż po pianki stosowane w budownictwie i renowacji. Podobne propozycje pojawiają się również w krajowych inicjatywach politycznych, np. w niemieckiej ustawie dotyczącej energetyki budynków, która umożliwia zakaz lub stopniowe wycofywanie F-gazów w pompach ciepła. Ta ustawa stanowi kluczowy element strategii niemieckiego rządu mającej na celu dekarbonizację sektora budowlanego i osiągnięcie celu instalacji 500 000 pomp ciepła rocznie od 2024 roku.

Pompy ciepła są istotną częścią planu REPowerEU Unii Europejskiej, który wzywa do zainstalowania 60 milionów pomp ciepła w państwach członkowskich do 2030 roku. HFO to bezpieczny, sprawdzony i energooszczędny produkt, który jest niezbędny do wdrożenia dziesiątek milionów pomp ciepła w całej Europie. Ponadto HFO są wykorzystywane w urządzeniach, które mają kluczowe znaczenie dla społeczeństwa w wielu obszarach poza pompami ciepła. Znajdują one także zastosowanie w systemach ogrzewania i chłodzenia budynków, inhalatorach z odmierzaną dawką i wielu innych obszarach. To dzięki HFO istnieją bezpieczne i sprawdzone rozwiązania.

Wdrożenie rzeczywistych zakazów dotyczących wszystkich F-gazów spowodowałoby znaczną presję kosztową dla konsumentów i przedsiębiorstw w całej Europie oraz zagroziłoby osiągnięciu europejskich celów klimatycznych. Bez możliwości skorzystania z opcji, takich jak HFO, Unia Europejska nie będzie w stanie osiągnąć ambitnych działań na rzecz klimatu i niezależności energetycznej określonych w propozycjach Komisji dotyczących Zielonego Ładu, pakietu legislacyjnego Fit for 55 i planu REPowerEU wraz z celami klimatycznymi.

Julien Soulet, wiceprezes i dyrektor generalny ds. produktów fluorowych w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, Honeywell Advanced Materials, udzieli następującej wypowiedzi:

„Europa niezaprzeczalnie potrzebuje pomp ciepła, dziesiątek milionów z nich, w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, a także w procesach przemysłowych, i muszą one zostać zainstalowane w trybie pilnym. Jest to priorytet polityczny, imperatyw społeczny i absolutna konieczność z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju. Technologia pomp ciepła pomoże gospodarstwom domowym i firmom osiągnąć radykalną redukcję zużycia energii. Obniży emisje i koszty ogrzewania i chłodzenia domów oraz obiektów komercyjnych, od fabryk po sklepy i hotele. Potrzebujemy wszystkich dostępnych rozwiązań, w tym HFO, aby osiągnąć ambitne cele klimatyczne Europy. Niezamierzone konsekwencje usunięcia HFO z rynku w UE lub w Niemczech byłyby daleko idące. Byłoby paradoksalne, gdybyśmy w naszym dążeniu do poprawy czystości powietrza, efektywności energetycznej i lepszej jakości życia dla wszystkich mieszkańców Europy, udaremnili te cele poprzez wyeliminowanie innowacyjnej technologii, która została stworzona właśnie po to, aby pomóc w ich osiągnięciu”.

HFO, dzięki swoim właściwościom, przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz poprawy efektywności energetycznej, nie wpływając negatywnie na wydajność końcowego produktu. Znajdują one swoje zastosowanie jako czynniki chłodnicze w pojazdach, w komercyjnych i mieszkalnych systemach klimatyzacyjnych, pompach ciepła, środkach spieniających do izolacji, propelentach aerozolowych oraz rozpuszczalnikach do roztworów czyszczących. Dodatkowo, są one poddawane ocenie pod względem ich potencjalnego zastosowania w inhalatorach z odmierzaną dawką. Zastosowanie technologii Honeywell Solstice przyczyniło się do uniknięcia potencjalnego uwolnienia do atmosfery równowartości ponad 326 milionów ton metrycznych dwutlenku węgla, co odpowiada rocznej emisji dwutlenku węgla z prawie 70 milionów pojazdów osobowych napędzanych benzyną.[1]

HFO zostały stworzone jako specjalne rozwiązanie, mające sprostać pilnym potrzebom społeczeństwa i gospodarki. Znajdują zastosowanie w sytuacjach, gdy inne dostępne przemysłowe alternatywy, takie jak propan, amoniak czy czynniki chłodnicze oparte na dwutlenku węgla (CO2), nie są odpowiednie ze względu na bezpieczeństwo, zgodność z otoczeniem lub odpowiednią kompatybilność sprzętu. W przypadku pianek, HFO charakteryzują się doskonałą wydajnością termiczną, wyjątkową wytrzymałością, sztywnością i długotrwałą odpornością na wilgoć. Wszystkie te właściwości mają istotne znaczenie dla utrzymania i modernizacji budynków, a alternatywy HFO nie zapewniają takiej samej efektywności.

Analiza efektywności energetycznej w niedawno zrealizowanej instalacji wykazała, że rozwiązanie oparte na HFO przewyższa alternatywne rozwiązanie (amoniak) o 25 procent pod względem efektywności energetycznej.[2] Ponadto, HFO zapewnia większe bezpieczeństwo w porównaniu z toksycznym amoniakiem i łatwopalnym propanem. Ze względu na standardową konstrukcję i prostszą konserwację, wybór urządzeń opartych o HFO oznacza znaczne oszczędności dla tych podmiotów, dla których ważne jest utrzymanie świeżości swoich produktów, niezależnie od tego, czy są to producenci jabłek, czy browary. Jest to ważna korzyść w czasach wysokiej inflacji i rosnących kosztów.

Zakaz stosowania HFO w chłodnictwie mógłby zwiększyć koszty energii elektrycznej o 10-30 miliardów euro w samym europejskim sektorze supermarketów ze względu na niższą efektywność energetyczną alternatywnych rozwiązań, wymagającą od systemów cięższej pracy, a tym samym większego zużycia energii. Mogłoby to również mieć niezamierzone konsekwencje w postaci dodania do 24 milionów ton ekwiwalentu CO2 (tCO2e) emisji do środowiska - równowartość prawie 4,7 miliona samochodów napędzanych benzyną przez rok.[3]

Aby sprostać wszystkim stojącym przed nami wyzwaniom, powinniśmy oferować różne opcje i wykorzystywać szereg innowacyjnych technologii, aby sprostać złożonemu i bardzo zróżnicowanemu zakresowi wymagań - od utrzymywania ciepła w mieszkaniach w Berlinie po działającą klimatyzację dla wczasowiczów przebywających w hotelach w Barcelonie. Niestety, istnieje ryzyko, że możemy przegapić ten kluczowy moment w walce ze zmianami klimatycznymi. rezygnując z jednego z kluczowych rozwiązań.

Honeywell zdecydowanie wzywa do ostrożności w końcowych etapach procesu rewizji rozporządzenia F-gazowego w Europie, które może narazić na ryzyko wykorzystanie sprawdzonej, bezpiecznej i efektywnej technologii, specjalnie opracowanej w celu wspierania osiągania celów klimatycznych.

[1] Obliczenia opierają się na rzeczywistej sprzedaży produktów Solstice (w funtach) od stycznia 2010 r. do grudnia 2022 r. i wykorzystują kalkulator równoważności gazów cieplarnianych EPA do konwersji.

[2] ICS Cool Energy, Nowa linia do butelkowania piwa z wysokowydajnym chłodzeniem procesowym, https://www.icscoolenergy.com/new-beer-bottling-line-with-high-capacity-process-cooling/

[3] Obliczenia na podstawie warunków klimatycznych we Frankfurcie. Źródło: hwll.co/references

Źródło informacji: Honeywell

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.