BGK: Inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym zwiększa wsparcie do 16 mld euro

29.04.2024 14:54 Źródło: BGK
Strona główna ESG, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ BGK: Inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym zwiększa wsparcie do 16 mld euro

Partnerzy portalu

BGK: Inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym zwiększa wsparcie do 16 mld euro - ZielonaGospodarka.pl

Wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), uruchomiona przez największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej, w tym BGK, osiągnęła w latach 2019–2023 wartość 11,6 mld euro sfinansowanych projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym. Tym samym przekroczyła zakładaną pierwotnie kwotę 10 mld euro. Do inicjatywy dołączyła niderlandzka instytucja Invest-NL, zaś wszyscy członkowie zadeklarowali zwiększenie finansowania projektów z obszaru gospodarki cyrkularnej do 16 mld euro do końca 2025 r.

Podczas edycji 2024 Światowego Forum Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, największe publiczne banki i instytucje prorozwojowe Unii Europejskiej – Bank Gospodarstwa Krajowego, Caisse des Dépôts Groupe (CDC – Francja), w tym Bpifrance, francuski bank inwestycyjny, Cassa Depositi e Prestiti (CDP – Włochy), Instituto de Crédito Oficial (ICO – Hiszpania) i KfW (Niemcy) – oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) ogłosiły, że przekroczyły zakładany wolumen finansowania projektów gospodarki o obiegu zamkniętym wynoszący 10 mld euro – pod koniec 2023 r. osiągnęły poziom 11,57 mld euro. Powitały również nowego członka, Invest-NL, niderlandzką krajową instytucję prorozwojową utworzoną w 2020 r.

Przejście od gospodarki linearnej do gospodarki o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego oraz celów zrównoważonego rozwoju. W szczególności chodzi o cel 12 polegający na zapewnianiu wzorców zrównoważonej konsumpcji i produkcji. Zważywszy na pilną potrzebę rozwiązania kryzysu klimatycznego i środowiskowego, wspólna inicjatywa na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE) postanowiła podwyższyć wcześniej deklarowany cel dotyczący finansowania i do końca 2025 r. przeznaczyć 16 mld euro na projekty w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

JICE, uruchomiona w 2019 r., ma na celu zapewnienie długoterminowego finansowania dla projektów, które przyczyniają się do przyspieszenia przejścia w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym. Partnerzy uczestniczący w inicjatywie JICE wyznaczyli na pięcioletni okres do końca 2023 r. cel w wysokości co najmniej 10 mld euro na sfinansowanie projektów z obszaru gospodarki o obiegu zamkniętym. Dotychczas podpisane umowy projektowe obejmują szeroki zakres sektorów, w tym rolnictwo, przemysł i usługi, mobilność, rozwój obszarów miejskich, gospodarkę odpadami i gospodarkę wodną. Przyczyniają się one m.in. do redukcji emisji gazów cieplarnianych i odpadów, zachowania zasobów materiałów, poprawy efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju czy opracowywania innowacyjnych materiałów i rozwiązań opartych na obiegu zamkniętym. Projekty obejmują wszystkie etapy łańcucha wartości i cyklu życia produktów oraz usług, od projektowania po odzyskiwanie wartości.

"W swojej strategii uznaliśmy, że naszym obowiązkiem jest wykorzystanie dostępnych zasobów, aby zapewnić dalszy rozwój i lepsze warunki życia przyszłym pokoleniom. Wspaniale jest widzieć, że inicjatywa JICE się rozwija, ponieważ Europa efektywnie korzystająca z zasobów jest tym, do czego wszyscy dążymy. Potrzebujemy jednak więcej projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego" - powiedział członek zarządu BGK, Główny Lider ESG, Radosław Kwiecień

Dyrektor generalny CDC, Eric Lombard, powiedział: „Cieszymy się, że wyznaczone przez nas cele zostały osiągnięte z nawiązką. Wynik ten jest dowodem ciężkiej pracy Banque des Territoires i Bpifrance, a także naszych europejskich partnerów. Potwierdza determinację Caisse des Dépôts Group na rzecz kontynuowania i rozszerzania wsparcia dla gospodarki o obiegu zamkniętym, a także, szerzej, dla transformacji ekologicznej w służbie lokalnych władz i przedsiębiorstw”.

Dyrektor generalny CDP, Dario Scannapieco, powiedział: „Przejście na modele produkcji o obiegu zamkniętym ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia długoterminowej stabilności naszego systemu oraz solidnego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw. Z tego względu CDP aktywnie przyczynia się do realizacji inicjatyw sprzyjających przejściu na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Niezwykłe wyniki osiągnięte do tej pory przez JICE pokazują zdolność publicznych banków i instytucji prorozwojowych do współpracy na rzecz promowania zielonej transformacji w Europie. Z tego powodu rozszerzenie inicjatywy o nowego członka i wprowadzenie nowego celu inwestycyjnego stanowi kolejny kamień milowy w naszej współpracy”.

Prezes EBI, Nadia Calviño, powiedziała: „Gospodarka o obiegu zamkniętym jest niezbędna do przejścia na neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla, a sukces wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym pokazuje, że zakres i liczba projektów do finansowania w tym obszarze wciąż rosną. Dlatego gorąco witamy Invest-NL jako nowego partnera w realizacji naszych coraz ambitniejszych celów. Zacieśnianie współpracy ponad granicami, sektorami i podmiotami finansowymi ma kluczowe znaczenie dla maksymalizacji naszego wpływu”.

Prezes ICO, José Carlos Garcia de Quevedo, powiedział: „Wspieranie zielonej transformacji jest jednym z celów działalności Grupy ICO w ramach planu odbudowy, transformacji i zwiększania odporności. W tym obszarze zwracamy szczególną uwagę na finansowanie projektów z zakresu gospodarki o obiegu zamkniętym, które promują bardziej zrównoważone i sprawiedliwe modele wzrostu. Z przyjemnością dzielimy i wzmacniamy to zaangażowanie wraz z naszymi europejskimi partnerami i witamy Invest-NL jako nowego członka inicjatywy JICE”.

Dyrektor generalny Invest-NL, Rinke Zonneveld, powiedział: „Dołączając do wspólnej inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (JICE), Invest-NL potwierdza swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju i innowacji. Udział w inicjatywie podkreśla nasze dążenie do wspierania rozwoju praktyk cyrkularnych oraz stymulowanie wymiany wiedzy fachowej i doświadczeń w tym zakresie. Wzmocni to mechanizmy finansowania publiczno-prywatnego, a rozwiązania o obiegu zamkniętym staną się bardziej wykonalne i skalowalne”.

Prezes KfW, Stefan Wintels, powiedział: „Bardzo się cieszę, że od 2019 r. KfW jest częścią tej inicjatywy i współpracuje z innymi europejskimi bankami prorozwojowymi, aby wprowadzać zmiany w tym ważnym obszarze działań. Ostrożne wykorzystywanie zasobów naturalnych ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia celów porozumienia paryskiego. W tym kontekście decydujące znaczenie ma przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym. Tym bardziej cieszy fakt, że cel dotyczący finansowania przyjęty na 2023 r. został przekroczony. Teraz zwiększamy obecny cel, aby jeszcze bardziej przyspieszyć zrównoważony rozwój”.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.