Głęboka dekarbonizacja miast niezbędna do osiągnięcia kluczowych celów klimatycznych

kw

24.08.2023 13:24
Strona główna Klimat, Edukacja Głęboka dekarbonizacja miast niezbędna do osiągnięcia kluczowych celów klimatycznych

Partnerzy portalu

Głęboka dekarbonizacja miast niezbędna do osiągnięcia kluczowych celów klimatycznych  - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Danfoss Poland Sp. z o.o.

Najnowszy raport Danfoss przedstawia nową mapę drogową dla procesu dekarbonizacji miast.

Wdrożenie istniejących technologii w obszarach transportu, budynków oraz integracji sektorów może zmniejszyć o połowę wymagany poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych niezbędny do zatrzymania ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C.

Miasta odpowiedzialne są za 70% emisji dwutlenku węgla. Dlatego też bitwa o zatrzymanie zmian klimatycznych zostanie wygrana, lub przegrana, właśnie w miastach. 

Musimy podjąć natychmiastowe działania, które pozwolą na realizację procesu dekarbonizacji na szeroką skalę. Nowy raport Danfoss wskazuje, jak dostępne dziś w wielu sektorach narzędzia z obszaru efektywności energetycznej i elektryfikacji mogą przyczynić się do natychmiastowego zmniejszenia poziomu emisji oraz przyspieszenia zielonej transformacji w miastach. 

Komentując raport, Prezydent i CEO Danfoss, Kim Fausing, powiedział: „Nie będziemy w stanie osiągnąć celów Porozumienia paryskiego bez przeprowadzenia dekarbonizacji naszych miast na szeroką skalę. Dobra wiadomość jest taka, że miasta oferują największe możliwości w obszarze optymalizacji planowania przestrzennego oraz przyspieszenia zielonej transformacji. Dostępne są również efektywne kosztowo technologie, które są w stanie zmniejszyć emisje do poziomu pozwalającego na osiągnięcie celów klimatycznych. Korzystamy z tych technologii każdego dnia – np. w mieście Sonderborg na południu Danii („Project Zero”), a teraz musimy wdrożyć je na skalę światową”. 

W momencie gdy populacja światowa zbliża się do liczby 10 miliardów, którą najprawdopodobniej osiągnie do roku 20501, szacuje się, że do tego czasu niemal 70% ludności będzie zamieszkiwać miasta. W ich obecnej formie i z wciąż rosnącym zapotrzebowaniem na energię, miasta generowałyby emisje na poziomie dalekim od zrównoważonego i zupełnie niekompatybilnym z kluczowymi celami klimatycznymi, takimi jak cel 1,5°C ustalony na mocy Porozumienia paryskiego.

Raport zatytułowany „Roadmap for decarbonizing cities” zawiera informacje ze zróżnicowanych i zweryfikowanych źródeł, w tym najnowsze dane pozyskane od Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), które wyjaśniają, dlaczego należy podjąć natychmiastowe działania. Dokument przedstawia również, w jaki sposób działania te należy przeprowadzić oraz prezentuje istniejące rozwiązania, które mogą zostać wykorzystane. 

Najważniejsze informacje w skrócie: 

  • Efektywność energetyczna miast jest kluczowym czynnikiem procesu dekarbonizacji na całym świecie. Gdyby wszystkie miasta i tereny miejskie w Europie, USA i Chinach zainwestowały w efektywne energetycznie rozwiązania w obszarach ogrzewania i klimatyzowania budynków, przyczyniłoby się to do realizacji 20% celu 1,5°C ustalonego na mocy Porozumienia paryskiego. 
  • Ważną rolę odegra tutaj również elektryfikacja pojazdów. Elektryfikacja transportu miejskiego, zarówno prywatnego (lekkiego), jaki i publicznego (ciężkiego), jest niezwykle ważnym elementem dla procesu osiągania celów klimatycznych. Gdyby wszystkie miasta w Europie, USA i Chinach zelektryfikowały transport prywatny i publiczny, przyczyniłoby się to do osiągnięcia 28% poziomu dekarbonizacji wymaganego do zatrzymania ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C, zgodnie z ustaleniami Porozumienia paryskiego. 
  • Zwiększenie efektywności energetycznej transportu może przyspieszyć jego elektryfikację. Zarówno w przypadku samochodów osobowych, pojazdów ciężarowych, jak i transportu morskiego, rozwiązania w zakresie efektywności energetycznej mogą przyczynić się do zmniejszenia rozmiarów akumulatorów, tym samym zmniejszając ilość surowców wymaganych do ich produkcji. Poprawa efektywności energetycznej może również zmniejszyć zapotrzebowanie na stacje ładowania, jak również zwiększyć poziom produktywności oraz zasięg pojazdów. 
  • Wdrożenie istniejących technologii w obszarach transportu, budynków oraz łączenia sektorów może zmniejszyć o połowę wymagany poziom redukcji emisji gazów cieplarnianych niezbędny do zatrzymania ocieplenia klimatu na poziomie 1,5°C.
  • Analiza Danfoss stanowi jasną mapę drogową dla burmistrzów, lokalnych decydentów oraz planistów przestrzeni miejskiej wskazując, w jaki sposób mogą oni wyeliminować główne czynniki przyczyniające się do zwiększania śladu węglowego miast. Dokument zgłębia również sposoby wykorzystania dostępnych dziś technologii w procesie poprawy poziomu życia mieszkańców miast przy równoczesnym zwiększeniu odporności gospodarek na zawirowania rynkowe oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. Ponadto, przedstawia on pełny i konkretny obraz najważniejszych szans w obszarze dekarbonizacji miast.

Pełna wersja raportu dostępna pod tym linkiem: https://www.whyenergyefficiency.com/solutions/allsolutions/roadmap-for-decarbonizing-cities 

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.