POWER CONNECT EXPO_2024_strona główna

Grupa Orlen przygotowała raport o transformacji energetycznej Europy Środkowej

Grupa Orlen przygotowała raport o transformacji energetycznej Europy Środkowej - ZielonaGospodarka.pl
14.02.2024 13:28
Strona główna Energetyka, OZE Grupa Orlen przygotowała raport o transformacji energetycznej Europy Środkowej

Partnerzy portalu

Grupa Orlen przygotowała raport o transformacji energetycznej Europy Środkowej - ZielonaGospodarka.pl

Grupa Orlen opracowała pierwszy kompleksowy raport na temat tempa i kierunków transformacji energetycznej Europy Środkowej - ogłosił w środę koncern. Jak wyjaśnił Orlen, dokument analizuje ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych i wskazuje potencjał rozwoju technologii umożliwiających ten proces.

"Grupa Orlen przygotowała pierwszy kompleksowy raport opisujący tempo i kierunki transformacji energetycznej Europy Środkowej" - oznajmił koncern. Zwrócił zarazem uwagę, że "analiza rynków energetycznych regionu pozwala zdefiniować jego potencjał", pokazując też odrębne uwarunkowania na tle reszty UE, wynikające m.in. z geopolityki i poziomu zamożności.

"Raport CEE Energy Outlook analizuje ścieżki odchodzenia od paliw kopalnych w poszczególnych krajach regionu, wskazując jednocześnie potencjał rozwoju technologii umożliwiających ten proces. Raport ukazuje również kompleksowo prognozy dotyczące zmian w transporcie, który obok przemysłu, będzie miał kluczowe znaczenie dla realizacji celów klimatycznych" - podkreślił Orlen.

Wyjaśnił jednocześnie, że "ścieżki transformacji energetycznej regionu w perspektywie 2050 r. opracowano na bazie aktualnie obowiązujących regulacji i aspiracji w jedenastu państwach Europy Środkowej oraz Niemczech i Austrii", a "analizę podzielono na dwa scenariusze, zakładające realizację obecnych zobowiązań na rzecz energii i klimatu oraz zwiększenie ambicji poszczególnych krajów".

"Raport kompleksowo definiuje szanse i wyzwania dla krajowych gospodarek związane zarówno z realizacją celów środowiskowych, jak i koniecznością zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa energetycznego" - ocenił koncern.

Orlen zwrócił uwagę, że "istotnym elementem raportu jest również zdefiniowanie regionalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, które w obliczu wojny w Ukrainie nabrały szczególnego znaczenia". "Od ataku Rosji na Krym, Europa Środkowa przygotowywała się i była w stanie szybko przeprowadzić derusyfikację swojej bazy surowcowej. Obecnie region stoi przed koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w długim terminie i trwałej reorientacji polityki energetycznej" - podkreślono w informacji o raporcie Grupy Orlen.

W tym kontekście - jak zaznaczył koncern - "szczególnego znaczenia nabiera Morze Bałtyckie, które w czasie kryzysu surowcowego było i jest istotnym źródłem zaopatrzenia dla całego regionu, a dodatkowo posiada duży potencjał w energetyce odnawialnej".

Według Orlenu, "jedną z istotnych konkluzji raportu, jest fakt, że nie ma prostego przełożenia z zachodnich modeli transformacyjnych na rynki Europy Środkowej, co pokazują różne ścieżki dochodzenia do celów klimatycznych dla poszczególnych krajów". Koncern wyjaśnił przy tym, że raport Grupy Orlen jest "próbą zdefiniowania wspólnej perspektywy i celów dla krajów regionu oraz możliwych płaszczyzn współpracy".

"CEE Energy Outlook jest najszerszym dostępnym publicznie opracowaniem dotyczącym rynków energetycznych Europy Środkowej" - ogłosił jednocześnie Orlen. Jak podał, cały raport dostępny jest na stronie internetowej: future.orlen.pl.

Koncern przypomniał w raporcie Grupy Orlen, że UE w 2016 r. ratyfikowała Porozumienie Paryskie, a uznając zagrożenie wynikające z globalnego ocieplenia, zobowiązała się do utrzymania wzrostu średniej temperatury na świecie znacznie poniżej 2°C ponad poziom sprzed pierwszej rewolucji przemysłowej oraz kontynuowania starań o ograniczenie wzrostu temperatury do 1,5°C.

W raporcie wspomniano również, że w 2021 r. UE przyjęła pakiet Fit for 55, zawierający przepisy mające na celu obniżenie do 2030 r. emisji gazów cieplarnianych netto o co najmniej 55 proc. względem 1990 r. Jako kluczowe cele pakietu - jak podkreślono - ustanowiono m.in zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej podaży energii do 42,5 proc. oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu o 14,5 proc. lub alternatywnie, zwiększenie udziału energii z odnawialnych źródeł w zużyciu końcowym w sektorze transportu do 29 proc.

Grupa Orlen to multienergetyczny koncern, który posiada m.in. rafinerie w Polsce, w Czechach i na Litwie, a także sieć stacji paliw, w tym również w Niemczech, na Słowacji, na Węgrzech, a także w Austrii. Rozwija jednocześnie segment odnawialnych źródeł energii i planuje rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej - do 2030 r. zamierza uruchomić co najmniej jeden mały reaktor jądrowy SMR.

W 2023 r. zaktualizowano strategię Grupy Orlen do 2030 r., uwzględniając jej priorytetowe cele po fuzji z Grupą Energa, Grupą Lotos i PGNiG. Zgodnie z tym dokumentem, do końca dekady koncern planuje zainwestować ponad 320 mld zł, przy czym ok. 40 proc. tych nakładów ma być przeznaczone na "zielone inwestycje", jak np. energetyka wiatrowa na morzu i lądzie, fotowoltaika, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność oraz "zielony wodór".

Orlen podkreśla, że w 2020 r., jako pierwszy koncern paliwowy z Europy Środkowej, zadeklarował cel osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 r. 

Autor: Michał Budkiewicz

mb/ huw/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

ase_390x150_2022

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.