Innowacyjny system recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze OZE - 2loop Tech S.A.

zk

11.05.2022 11:55 Źródło: informacja prasowa
Strona główna Odpady, Recykling Innowacyjny system recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze OZE - 2loop Tech S.A.

Partnerzy portalu

Innowacyjny system recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze OZE - 2loop Tech S.A. - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Pixabay

2loop Tech S.A., spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem  i wdrożeniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii, podpisała memorandum o współpracy z Wydziałem Górnictwa  i Geologii Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology).

Uniwersytet Techniczny w Ostrawie to uczelnia powstała w Czechach w 1849 roku. Kształci studentów na wielu kierunkach technicznych, ekonomicznych i przyrodniczych. Prowadząc szeroko zakrojone badania, ma bogate doświadczanie we współpracy z przemysłem oraz firmami komercyjnymi.

Podpisane memorandum obejmuje współpracę kadry naukowej 2loopTech S.A. z naukowcami z Wydziału Górnictwa i Geologii Uniwersytetu Technicznego i dotyczy poszukiwania możliwości realizacji wspólnych projektów badawczych, popularyzacji zainteresowania działalnością dydaktyczno - badawczą oraz promowania wymiany instytucjonalnej poprzez mobilność kadry naukowej, oraz administratorów instytucji partnerskich w celu uczestnictwa w działaniach dydaktycznych badawczych, oraz w celu rozwoju zawodowego.

Porozumienie z czeską VSB jest dla nas ważne, gdyż otwiera nam szerszy dostęp do zagranicznej kadry naukowej – mówi Marcin Karbowniczek, prezes 2loop Tech S.A.

– Technologie, jakie rozwijamy, są jednymi z najbardziej innowacyjnych rozwiązań na świecie i współpraca z  Wydziałem Górnictwa i Geologii VSB oraz kontakty międzynarodowe tej uczelni pozwolą nam przyspieszyć międzynarodową ekspansję i ułatwią dostęp do środków publicznych przeznaczonych na badania i rozwój w UE – dodaje prezes.

Porozumienie zakłada również możliwość uczestnictwa studentów VSB-TUO, FMG w projektach prowadzonych przez 2loop Tech S.A. Zależy nam, aby jak najwięcej zdolnych młodych naukowców, zarówno z Polski, jak i z uczelni zagranicznych, mogło brać udział w naszych badaniach – mówi Marcin Karbowniczek.
Współpraca międzynarodowa pozwala na szeroką wymianę wiedzy i doświadczeń, dzięki czemu nasze technologie będą uwzględniać nie tylko najnowsze rozwiązania, ale również np. specyfikę czy uwarunkowania lokalne  - dodaje Karbowniczek.

Porozumienie zostało podpisane na okres 5 lat i obejmuje również organizowanie sympozjów, konferencji, warsztatów oraz spotkań o tematyce badawczej.

***

2loop Tech to spółka technologiczno-badawcza, zajmująca się opracowaniem, rozwojem i wdrażaniem innowacyjnych systemów recyklingu urządzeń wykorzystywanych w sektorze odnawialnych źródeł energii. Dzięki badaniom własnym i współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, spółka wprowadza na globalny rynek innowacyjne, ekologiczne i efektywne kosztowo rozwiązania w obszarze recyklingu paneli fotowoltaicznych. 2loop Tech to międzynarodowy zespół renomowanych naukowców, dzięki którym opracowana technologia stanie się jednym z najbardziej innowacyjnych i wydajnych sposobów odzyskiwania surowców oraz redukcji odpadów z urządzeń wykorzystywanych w energetyce.

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.