Innowatorzy na szerokie wody. NCBR ogłasza II konkurs HYDROSTRATEG

Innowatorzy na szerokie wody. NCBR ogłasza II konkurs HYDROSTRATEG - ZielonaGospodarka.pl
03.07.2023 17:20 Źródło: NCBR
Strona główna Klimat, Edukacja Innowatorzy na szerokie wody. NCBR ogłasza II konkurs HYDROSTRATEG

Partnerzy portalu

Innowatorzy na szerokie wody. NCBR ogłasza II konkurs HYDROSTRATEG - ZielonaGospodarka.pl
Fot. NCBR

220 mln zł na innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w II konkursie ogłoszonym w ramach Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG. Wnioski konsorcjów z udziałem jednostek naukowych, przedsiębiorstw lub innych podmiotów będą przyjmowane w dniach 31 lipca - 31 października 2023 roku.

„Wdrożenie nowych rozwiązań poprawiających efektywność użytkowania i zarządzania zasobami wody w naszym kraju to jedno z największych wyzwań rozwojowych Polski. Dlatego, po zidentyfikowaniu kluczowych potrzeb, inwestujemy w opracowanie niezbędnych narzędzi i systemów. Jestem przekonany, że innowatorzy z entuzjazmem włączą się w te prace, podobnie jak to miało miejsce w przypadku I konkursu HYDROSTRATEG” - mówi Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Problemy polskiej gospodarki wodnej są rozległe i naglące. Główne bolączki to niedostateczna lub zbyt duża ilość wody, a także jej bardzo zła jakość. Stąd II konkurs adresuje trzy kluczowe obszary badawcze wskazane w Programie HYDROSTRATEG. Są to: woda w środowisku (obejmujący bioróżnorodność i bioproduktywność), woda w mieście oraz żegluga śródlądowa.

W pierwszym z nich zadanie będzie polegało na opracowaniu i wdrożeniu systemów ograniczających ilość zanieczyszczeń w wodach powierzchniowych wraz z systemem monitorowania parametrów jakości środowiska wodnego wywołanych wzrostem retencji.

W obszarze „Woda w mieście” do rozwiązania wskazano problemy dotyczące retencji w systemach kanalizacji ogólnospławnej bądź retencji w sieciach kanalizacji deszczowej.

Dofinansowanie w obszarze „Żegluga śródlądowa” można zaś uzyskać na projekt demonstratora zagospodarowania obszarów wodnych i przywodnych lub projekt w postaci demonstratora polegający na zaplanowaniu węzła wodnego w konkretnym mieście leżącym nad drogą wodną o szczególnym znaczeniu transportowym.

Stawiać na jakość


Jak tłumaczy profesor uczelni dr hab. inż. Piotr Sulikowski z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, przewodniczący Komitetu Sterującego Rządowego Programu Strategicznego HYDROSTRATEG „Innowacje dla gospodarki wodnej i żeglugi śródlądowej”, opracowanie i wdrożenie nowatorskich rozwiązań w ramach Programu będzie odpowiedzią na istotne problemy praktyki w obszarach związanych z wodą. Powinno to prowadzić do zapewnienia odpowiedniej ilości wody wysokiej jakości, ograniczenia skutków susz i powodzi, a także być siłą napędową dla rozwoju żeglugi śródlądowej jako bezpiecznego i relatywnie niskoemisyjnego elementu systemu transportu. W przekonaniu eksperta, szczególną rolę odegrają tu systemy automatycznego monitoringu, modelowania i sterowania w czasie rzeczywistym, szczególnie z wykorzystaniem dużych, różnorodnych zbiorów danych i sztucznej inteligencji.

Kto skorzysta z wyników projektów, które zostaną wybrane w II konkursie HYDROSTRATEG?

„Woda to jeden z najważniejszych zasobów, niestety mocno narażony na obserwowane od lat zmiany klimatyczne. Oczekuję, że wyniki projektów w konkursie przyczynią się m.in. do wzrostu bezpieczeństwa wodnego, powodziowego oraz zrównoważonego rozwoju obszarów wodnych i przywodnych. Powinno to wpłynąć na wzrost znaczenia planowania przestrzennego tych obszarów, jak i na bieżącą poprawę komfortu życia dzięki adaptacji do zmian klimatu pod kątem kształtowania tzw. inteligentnych błękitno-zielonych miast (ang. smart blue-green city). Skorzystają na tym wszyscy - ludzie i środowisko naturalne” - wskazuje prof. Piotr Sulikowski.

Kluczem są wdrożenia


Nabór wniosków w II konkursie HYDROSTRATEG będzie prowadzony za pośrednictwem systemu elektronicznego LSI od 31 lipca do 31 października br., w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00.

Pula środków przewidziana na konkurs to 220 mln zł. Dofinansowanie można uzyskać na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe (obligatoryjne w projekcie) oraz prace przedwdrożeniowe. O granty wnioskują konsorcja, w skład których wchodzą jednostki naukowe, przedsiębiorcy lub inne podmioty. W konsorcjum, złożonym z nie więcej niż 5 podmiotów, powinno się znaleźć co najmniej jedno przedsiębiorstwo i co najmniej jedna jednostka naukowa.

Zapytany, dlaczego tak dużą wagę przywiązuje się w Programie HYDROSTRATEG do tego, żeby projekty realizowały nie pojedyncze ośrodki, ale konsorcja, prof. Sulikowski wyjaśnia:

„Problemy rozwiązywane w HYDROSTRATEGU zwykle są transdyscyplinarne, dlatego niezbędne jest sprawne poruszanie się w różnych obszarach wiedzy i komplementarne doświadczenie, co wymaga zbudowania właściwego konsorcjum. Takiego, które podejdzie do problemów wody holistycznie i zapewni realną koncepcję wdrożenia wyników do praktyki gospodarczej. W konsorcjach projektowych mile widziane są nie tylko jednostki naukowe i przedsiębiorstwa, ale także inne podmioty, w tym jednostki samorządowe. Dzięki temu dodatkowym efektem programu ma być integracja najlepszych zespołów z różnych środowisk wokół zagadnień kluczowych dla rozwoju gospodarki wodnej Polski” - mówi przewodniczący Komitetu Sterującego.

Wysokość dofinansowania, sięgającą nawet do 100% kosztów kwalifikowalnych, a także pozostałe zasady aplikowania w II konkursie HYDROSTRATEG szczegółowo określa Regulamin konkursu.

Szczegółowe informacje na temat II konkursu HYDROSTRATEG znajdują się pod linkiem: https://www.gov.pl/web/ncbr/ii-konkurs-rzadowego-programu-strategicznego-hydrostrateg-innowacje-dla-gospodarki-wodnej-i-zeglugi-srodladowej

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją rządową łączącą świat nauki i biznesu. Tworzy odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR realizuje szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.Tagi:
NCBR

Partnerzy portalu

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.