Jak efektywnie zagospodarowywać odpady komunalne? Ogólnopolskie Seminarium dot. eksploatacji ITPOK odbędzie się w Gdańsku

Strona główna Odpady, Recykling Jak efektywnie zagospodarowywać odpady komunalne? Ogólnopolskie Seminarium dot. eksploatacji ITPOK odbędzie się w Gdańsku

Partnerzy portalu

Jak efektywnie zagospodarowywać odpady komunalne? Ogólnopolskie Seminarium dot. eksploatacji ITPOK odbędzie się w Gdańsku - ZielonaGospodarka.pl
Fot. Materiały prasowe

Eksperci i ekspertki z całej Polski związani z branżą komunalną przyjadą w dniach 18-20 czerwca do Gdańska, by rozmawiać o doświadczeniach i wyzwaniach związanych z eksploatacją ITPOK-ów, czyli instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Pierwszy dzień wydarzenia poświęcony będzie prezentacji gdańskiego Portu Czystej Energii, który niebawem wejdzie w fazę gorących rozruchów.

W Polsce funkcjonuje obecnie osiem ITPOK: w Warszawie, Krakowie, Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu, Koninie, Rzeszowie i Białymstoku. Gdański Port Czystej Energii i instalacja Dobrej Energia dla Olsztyna znajdują się w fazie prób i rozruchów. Kilkanaście spalarni znajduje się w fazie planów, przygotowań i uzyskiwania niezbędnych pozwoleń. Instalacje tego typu są dla samorządów najbardziej efektywnym rozwiązaniem ograniczającym a nawet eliminującym uciążliwy oraz niepożądany społecznie i środowiskowo proces składowania odpadów komunalnych.

Organizowane w Gdańsku Seminarium jest okazją do wymiany doświadczeń związanych z eksploatacją zakładów i nowymi technologiami stosowanymi
w procesie termicznego przekształcania odpadów, certyfikacją energii i ciepła wyprodukowanych w ITPOK, instalacjami oczyszczania spalin oraz technologiami zagospodarowania odpadów poprocesowych i ich wykorzystania – zawracania do obiegu gospodarczego. Około 200 uczestników i uczestniczek wydarzenia to przedstawiciele samorządów, inwestorów, przedsiębiorstw komunalnych, przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych, organizacji i firm dostarczających nowe technologie dla branży gospodarki odpadami, w tym głównie ITPOK.

- Regularne dyskusje na temat działalności i eksploatacji ITPOK pozwalają nam na bieżąco śledzić najnowsze rozwiązania technologiczne stosowane w Europie i na świecie. Jako branża chcemy być liderami w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych dostępnych rozwiązań związanych z eksploatacją takich jak nasz zakładów. Podczas konferencji wysłuchamy zarówno wystąpień naukowych, praktycznych case studies związanych z działalnością ITPOK oraz referatów na temat optymalizacji procesów energetycznych – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu spółki Port Czystej Energii.

Pierwszy dzień wydarzenia (18 czerwca) poświęcony jest prezentacji Portu Czystej Energii, łącznie z wizytą studyjną na terenie zakładu. Referat wprowadzający „ITPOK w Polsce – ile ich potrzebujemy?” wygłosi prof. dr hab. Inż. Grzegorz Wielgosiński, Dziekan Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska na Politechnice Łódzkiej – autor podręczników oraz wielu publikacji naukowych, krajowych i zagranicznych. Zajmuje się zagadnieniami ochrony powietrza (oczyszczanie gazów odlotowych, rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w atmosferze, zarządzanie ochroną powietrza), gospodarki odpadami (termiczne przekształcanie odpadów, plany gospodarki odpadami, paliwa alternatywne) oraz zrównoważonego rozwoju.

Drugiego dnia (19 czerwca) uczestnicy i uczestniczki porozmawiają o wyzwaniach technicznych związanych z eksploatacją ITPOK w Polsce i wysłuchają specjalistycznych referatów dotyczących procesów recyklingu, obowiązującej certyfikacji dla monitoringu emisji, diagnostyki działalności spalarni, instalacji wychwytujących CO2 czy optymalizacji procesów energetycznych.

Organizatorem IX Seminarium „Eksploatacja zakładów TPOK – doświadczenia” jest Wydawnictwo Nowa Energia we współpracy z Partnerem Konferencji – Portem Czystej Energii Sp. z o.o.

Partnerem Głównym wydarzenia jest Paprec Energies.

Więcej informacji oraz program: https://konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2024/.

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.