Hennig-Kloska: cele redukcji odpadów żywności są ambitne, nie powinny być dalej zwiększane

Hennig-Kloska: cele redukcji odpadów żywności są ambitne, nie powinny być dalej zwiększane - ZielonaGospodarka.pl
18.06.2024 14:46
Strona główna Odpady, Recykling Hennig-Kloska: cele redukcji odpadów żywności są ambitne, nie powinny być dalej zwiększane

Partnerzy portalu

Hennig-Kloska: cele redukcji odpadów żywności są ambitne, nie powinny być dalej zwiększane - ZielonaGospodarka.pl

Cele redukcji odpadów żywności określone w noweli dyrektywy dotyczącej odpadów są na tyle ambitne, że nie powinny być dalej zwiększane w toku negocjacji - wskazała minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska.

W poniedziałek państwa UE przyjęły stanowisko do negocjacji z Komisją Europejską i Parlamentem Europejskim w sprawie nowelizacji dyrektywy dotyczącej odpadów. Zakłada ona ograniczenie marnowania żywności do 2030 roku o 10 proc. w przetwórstwie i produkcji oraz o 30 proc. na mieszkańca w handlu detalicznym, restauracjach i gospodarstwach domowych.

Cytowana we wtorkowym komunikacie MKiŚ minister Paulina Hennig-Kloska mówiła podczas posiedzenie rady ds. środowiska, że Polska popiera propozycję państw członkowskich dot. zwiększenia elastyczności w zakresie krajowych środków i programów zapobiegania powstawaniu odpadów żywności.

"Jednocześnie uważamy, że cele redukcji odpadów żywności ujęte w propozycji są na tyle ambitne, że nie powinny być dalej zwiększane w toku negocjacji z Parlamentem Europejskim" - wskazała szefowa resortu klimatu.

Hennig-Kloska dodała, że "Polska popiera przyjęcie podejścia ogólnego w odniesieniu do przedmiotowego projektu dyrektywy".

Zgodnie z przyjętą w poniedziałek propozycją ws. stanowiska negocjacyjnego, rokiem odniesienia będzie 2020 r., który był pierwszym, w którym dane dotyczące marnowania żywności zostały zebrane w UE według zharmonizowanej metodologii.

Ponad 58 milionów ton odpadów żywnościowych (131 kg na mieszkańca) jest wytwarzanych w UE każdego roku. Rada UE podała, że odpady żywnościowe stanowią około 16 proc. całkowitej emisji gazów cieplarnianych z systemu żywnościowego UE.

Obecna dyrektywa w sprawie odpadów, będąca w mocy od 2008 roku, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia oddzielnej zbiórki tekstyliów do ponownego użycia i recyklingu do 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z przyjętym w poniedziałek stanowiskiem negocjacyjnym do końca 2028 roku KE rozważy ustalenie konkretnych celów w zakresie zbierania, przygotowywania do ponownego użycia i recyklingu odpadów w sektorze tekstylnym.

UE wytwarza 12,6 miliona ton odpadów tekstylnych rocznie. Same ubrania i obuwie stanowią 5,2 miliona ton odpadów, co odpowiada 12 kg odpadów na osobę rocznie. Obecnie tylko 22 proc. jest zbieranych w celu ponownego wykorzystania lub recyklingu, natomiast reszta jest często spalana lub składowana na wysypiskach.

Parlament Europejski przyjął swoje stanowisko negocjacyjne w marcu 2024 r. Negocjacje nad ostatecznym kształtem nowych przepisów rozpoczną się w nowym cyklu instytucjonalnym UE. 

mick/ mmu/

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.