Opóźnianie wprowadzenia systemu kaucyjnego i ROP to działanie na szkodę środowiska i społeczeństwa

Strona główna Odpady, Recykling Opóźnianie wprowadzenia systemu kaucyjnego i ROP to działanie na szkodę środowiska i społeczeństwa

Partnerzy portalu

Opóźnianie wprowadzenia systemu kaucyjnego i ROP to działanie na szkodę środowiska i społeczeństwa - ZielonaGospodarka.pl

Za sześć miesięcy w Polsce zacznie działać system kaucyjny. Rozwiązanie, które z powodzeniem funkcjonuje w 16 państwach Unii Europejskiej ma w naszym kraju wielkie poparcie społeczne, jednak biznes gra na zwłokę, stosując m.in. działania dezinformacyjne.

Pod koniec maja zakończyły się konsultacje w sprawie ustawy o systemie kaucyjnym prowadzone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. To pokłosie wielomiesięcznych prac resortu, mających na celu wypracowanie rozwiązań, które z jednej strony będą sprawiać, iż system będzie przyjazny dla konsumenta, z drugiej odpowiedzą na postulaty przedsiębiorców zaangażowanych w jego tworzenie.

Członkowie koalicji GOZ, tworzonej przez kilkanaście organizacji pozarządowych działających na rzecz klimatu i środowiska, wnieśli w konsultacjach istotne poprawki i uwagi, które na pierwszym miejscu stawiają kwestie środowiskowe i społeczne.

– Kluczowe jest to, aby system kaucyjny wszedł w życie w styczniu 2025 r. Z ambitnymi poziomami zbiórki, czytelnym oznaczeniem opakowań i co ważne, z ogólnopolską zapowiedzią jego wejścia, w postaci kampanii informacyjnej przeprowadzonej przez podmioty odpowiedzialne za jego wprowadzenie - komentuje Joanna Kądziołka, prezeska Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste.

Organizacja Rodzice dla Klimatu ogłosiła list otwarty do Premiera Donalda Tuska, poparty przez liczne głosy ze strony NGOsów.

– Od kilku miesięcy z niepokojem obserwujemy próby opóźnienia wejścia w życie tzw. ustawy kaucyjnej. Apelujemy do Pana Premiera o wsparcie tego rozwiązania, które przyniesie korzyści zarówno dla gospodarki, jak i dla środowiska, a także zwiększy zaangażowanie społeczne w kwestie ekologiczne - dodaje Magdalena Zając, członkini Rodziców dla Klimatu.

Niepokój organizacji budzą przede wszystkim scenariusze przedstawiane przez szeroko rozumiany biznes, które fragmentaryczne prezentują sytuację związaną z działaniem systemu kaucyjnego. W opinii firm, które mają pełnić funkcję operatora systemu wszystko będzie działało poprawnie, ze strony MKiŚ płynie poparcie dla rozwiązań postulowanych przez przemysł związanych ze zdjęciem VAT z kaucji na butelki wielorazowe, czy jej podążaniem za produktem. Zaawansowane są także rozmowy na temat monitoringu oraz kar za niewywiązywanie się obowiązków kaucyjnych przez strony.

– W naszej opinii najwyższy czas na przejście do etapu wdrażania zaproponowanych zmian oraz ruszenie z pracami nad jak najszybszym wprowadzeniem Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta, co sprawi, że producenci wreszcie wezmą finansową odpowiedzialność za swoje odpady opakowaniowe, a gminy będą mogły finansować system gospodarki odpadami – komentuje Agnieszka Płodzik, kierowniczka Zespołu Zrównoważonego Zespołu, WWF Polska.

Koalicja GOZ

Nieformalna grupa organizacji pozarządowych powołana przez Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, której celem jest mówienie jednym głosem w tematach związanych z ochroną środowiska oraz zasobów naszej planety. Kluczowym obszarem działania Koalicji GOZ jest promocja Gospodarki o Obiegu Zamkniętego (GOZ).

Członkowie koalicji:

Polskie Stowarzyszenie Zero Waste, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Rodzice dla Klimatu, Instytut Spraw Obywatelskich, Fundacja Kupuj odpowiedzialnie, Eko-Unia, WWF, Polski Klub Ekologiczny (oddział pomorski), UNEP / GRID, Centrum Prawa Ekologicznego, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

Fot. Depositphotos

Partnerzy portalu

Ekokonsult

Surowce

 Ropa brent 83,76 $ baryłka  1,33% 11:11
 Cyna 23110,00 $ tona 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 $ tona -0,87% 29 lis
 Aluminium 2177,00 $ tona 0,60% 29 lis
 Pallad 1021,53 $ uncja  -1,54% 11:10
 Platyna 936,30 $ uncja  -0,31% 11:11
 Srebro 25,06 $ uncja  0,08% 11:11
 Złoto 2038,40 $ uncja  -0,33% 11:11

Dziękujemy za wysłane grafiki.